شنبه،۱۲ فبروری ۲۰۱۱

 

تاریخ ارسال به «اصالت»:

Sat, February 12, 2011 12:14

 

خبر استعفای حسنی مبارک توسط معاونش موجی از شادی در سراسر مصر آفرید. این اگرچه تازه آغاز کار است اما تا همینجا یک پیروزی و پیشروی برای مردم مصر و منطقه محسوب میشود. یکی از بزرگترین و ارتجاعی ترین دیکتاتورها و سرسپرده امپریالیزم آمریکا و متحد اسرائیل صهیونیست در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پا به فرار گذاشت. مبارک تمام تلاش  خود را بکارگرفت تا برمسند قدرت  باقی بماند و به همان شیوه سابق حکومت کند، اما مردم مصر متحد و یکپارچه از خواست برکناری وی کوتاه نیامدند و سرانجام با به میدان آمدن کارگران، اعتصاب بیش از ۶۰۰۰ نفر از کارگران کانال سوئز  و اعتصاب هزاران نفر  از پزشکان و پرستاران و کارمندان بیمارستانهای قاهره . . . وی را وادار ساختند تا رسماً  استعفا دهد.  امپریالیزم آمریکا که از مدتها پیش به عمق جنبش انقلابی مصر پی  برده بود زیرکانه  با خواست مردم همراه شد و برکناری مبارک را در دستور کارخود قرارداد.  رفتار آمریکا با مبارک و محمد رضا شاه  بعنوان نوکران حلقه بگوش  باید برای بقایای رژیم پهلوی بسیار آموزنده باشد. تا همین دیروز  آمریکا و اتحادیه اروپا از مبارک  بعنوان رهبر  ممالک عربی و شخصیتی با هوش و کاردان از وی دفاع میکردند و بر کشتار و شکنجه مبارزین سرپوش میگذاشتند  لیکن  اکنون این روباه صفتان  رنگ عوض کرده، نوکرشان را چون قاب دستمال کنار گذاشتند و مورد بی مهری قرار دادند. این سرنوشت همه دیکتاتورهای گماشته  اجنبی است که با مردمشان بیگانه اند. اما برکناری حسنی مبارک و سپردن قدرت به شورای ارتش و حفظ تمام دستگاه سرکوب رژیم  بدین معناست که نظام سرکوب و شکنجه و نو استعماری همچنان پا برجاست و آمریکا قصد دارد با تغیراتی جزئی  مانع  پیشروی و رادیکالیزه شدن انقلاب مردم مصر گردد. جنبش انقلابی  مصر برای پیروزی نهائی باید کل نظام فاسد و نو مستعمره را هدف قرار دهد و  مسلح شدن توده ها و تشکیل انجمنها و کمیته ها و شوراهای انقلابی  تضمینی بر ادامه انقلاب و خنثا ساختن تحرکات ضد انقلابی است. پیروزی نهائی انقلاب زمانی تامین میگردد که رهبری این انقلاب در دست یک حزب  پرتوان مارکسیست لنینیستی  قرار گیرد. تنها در این صورت است که می توان  مردم مصر را از ظلمت نظام سرمایه داری و نو استعماری رها ساخت.

 

زنده باد انقلاب خلق مصر!

نابود باد امپریالیسم  و صهیونیسم و عمال  داخلیشان  در مصر

جمعه ۲۲ بهمن برابر با ۱۱ فوریه

 

حزب کارایران (توفان)

 

www.toufan.org

toufan@toufan.org

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

ww.esalat.org