یکشنبه، ۲ جنوری ۲۰۱۱

 فضل الرحیم رحیم

 

طنز

از قلم فضل الرحیم رحیم

 

یک نظر سنجی خورشیدی و میلادی!!!

 

مدیر دفتر ما که بقول خودش هم آدم شرقی است و هم انسان غربی و بسیاری وقت بشکل آشکار و عریان ضرب المثل که "دو تربوز در یک دست نمی گنجد" را دلیرانه رد می کند و برای رد آن استدلال میکند که دست های دیروز در گرفتن تا دست های امروز فرق فاحش کمی و کیفی دارند و مثال میآورد: "دیروز یگان مامور بیراه و یلاخرچ که بسیار شجاعت می کرد و دل خرس را به دل خود بسته میکرد پنجصد افغانی رشوت میگرفت و اگر در تلک مامورین کشفی گرفتار میشد بنام آدم رشوه خور در رادیو و تلویزیون جار زده میشد و معرفیش میکردند و تا که زنده بود در چارچوکات نمونهء مثال نفس میکشید مگر حالا نه کسی پنجصد افغانی رشوت میگیرد به فضل خدا نه کسی گرفتار میشود و نه برنامه های رادیو و تلویزیون با جار زدن چنین خبرها مختل میشود از برکت دموکراسی و بازار، داد و گرفت است که موجب شده تا کسی با کسی کاری و باری نداشته باشد ایکاش از قدیمها ما همینطور سیستم می داشتیم حالا حتماً خود ما انگلیس یا امریکایی میبودیم. "نمی فهمم چرا خواستم راز و یا اسرار دفتر ما را و بخصوص نقاط نظر سیاسی و نظامی مدیر ما را پیش شما فاش کنم خیر گپ بیش ما و شما باشد. راستی در همین روز ها یک رقم پالیسی در دوران چرخ زدن است که اعتماد سازی از راه افشای اسرار نام دارد خدا خود بهتر میداند که عاقبت این همه پالیسی ها چی خواهد شد ولی یک چیز که از اول هر پالیسی در مورد ما مردم واضح است او همو پالیسی است که مثل فلم واری تکرار در تکرار صحنه ها سر و آخر و آخر و سر میشوند نه بچه فلم میمیرد و نه برق سینما قطع میشود که خاطر ما جمع، جمع شود. خلاصه کلام که مدیر ما به پاس فرا رسیدن سال نو میلادی مرا موظف ساخت تا در لابلای مصاحبه ها با شهروندان بیچاره در مورد تحویل سال خورشیدی و میلادی یک رقم نظر سنجی را آماده بسازم که هم شرقی باشد و هم غربی تا مامول نشراتی ما که نمایان گر شخصیت و طرز دید مدیر ما از کلکین دفترش به بیرون در جریده است بشکل درست و برجسته نمایان شود و ضمناً برایم خاطر نشان ساخت که در تناسب نفوس کشور کافیست که با ۳ الی ۴ نفر مصاحبه نمایم به باور مدیر ما نظریات همین ۳ یا ۴ نفر بیانگر کل نفوس زنده کشور ما است و در این مورد استدلال می کند بهترین نمونه اشتراک مردم ما در پروسه انتخابات بود که بسیار آبرومندانه از ۳۲ ملیون نفر ۴ ملیون در رای دهی اشتراک کردند کافیست کافی. با اطاعت و قناعت از فرموده های خلاقانهء مدیر ما من هم رفتم به شهر تا آرم خبر.

از بین چهار و نیم مصاحبه یکی را خدا گفته قبل از بررسی، دادرسی و قیچی کاری مدیر ما به رغم رقابت با ویکی لیکس به شما افشاء میکنم و آن اینکه: کاکا جان ببخشید نام تان چیست؟ نام مره چی میکنی آدم بی پیسه ام نام داره او ساده اگر بسیار شوقی نام پرسان کردن هستی برو در منطقهء شیرچور که نام ها را بفهمی و نشان ها را ببینی.

خیر کاکا جان مهم نیست میشه در مورد سال نو خود ما و سال نو خارجیها یک چیزی بگوئی؟ قربان کاکایش از روزیکه ما در یک سال دو سال نو را تجلیل می کنیم باور کو ما به تکلیف قلبی دچار شدیم نگفتی ظالم جان چرا؟ زیرا که یک دفعه در سال نو خود ما رادیوها و تلویزیون ها با نشر این خبر که "سال نوی که در پیش رو است خطرناکترین سال برای خارجیها و خونین ترین سال برای افغانهاست" ماره می ترسانند و شوک میدهند و دفعه دیگر باز در سر سال نو خارجیها همی قصه تکرار میشه باز ما در ترس و شوک قرار میگیریم. خیر نظر خودت در مورد این دو سال نو چیست که چی رقم تجلیل شود؟ او قربان مه پیشنهاد می کنم که جنتری در سرتا سر کشورما نابود شود و بخاطر مطابقت زندگی روزمره ما سال و ماه و هفته و روز هم خط زده شود بخاطریکه غم خارجیها خورده شود برایشان تابعیت وطنی داده شود به فکر مه که بیخاری و سرشاری در وطن ما به جای شف شف دموکراسی برقرار میشه. راستی خبرکنار جان نگفتی که این خارجیها چی وقت میرند و چی وقت دیگر رقم خارجیها مع الخیر می آیند ؟؟؟

فضل الرحیم رحیم

۳۱/۱۲/۲۰۱۰

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org