در خلال جنگ جهانی دوم، متفقین بنای سازمان ملل متحد در ماورای اوقیانوس اطلس گذاشتند و هدف از تشکیل ان در ان سالها، حمایت از پناهندگان جنگ، رسیدگی به جرایم جنگی در اروپا بود و پس از ختم جنگ سازمان ملل متحد در بخش های عمرانی نیز به فعالیت پرداخت . در میان سالهای ۱۹۵۰- ۱۹۷۰ که اوج نهضت استقلال خواهی در تمام نقاط بود، سازمان ملل متحد تقریباً نقش مثبت را ایفا میکرد و در تمام منازعات جهانی تقریباً نقش فعال را اجرا میکرد با وجود اینکه ملل متحد یک سازمان تقریباً بی طرفی هم نبود . در جریان جنگ سرد ملل متحد تقریباً تحت چتر سیاست های امریکا و انگلیس و غرب قرار داشت چون غرب و امریکا از جمله بزرگترین تمویل کننده های ملل متحد بودند. جایگزینی جاسوس های سازمان های استخباراتی غرب و امریکا در سازمان ملل متحد و ارسال انها به کشور های که یا کمونیست بودند و یا به نوعی از بلوک شرق و اتحاد شوروی طرفداری میکردند و بعداً این جاسوسان برای بربادی و فروپاشی این حکومت ها دسیسه نموده و نمونه بارز انرا میتوان در جریان سالهای ۱۹۹۱ در افغانستان مشاهده نمود و ملل متحد باعث بدبختی و ویرانی افغانستان شد .

بعد از جنگ سرد ملل متحد بطور رسمی به یک اله دست سازمان استخباراتی امریکا مبدل شد و چون امریکا بزرگترین تمویل کننده ملل متحد است بنا امریکا دارای اختیارات زیادتر و دارای حق مداخله بیشتر در تصیم گیری های این سازمان است و تقریباً تمام نقشه های خونخوارانه امپریالیست های امریکایی توسط این سازمان جنبه قانونی داده می شود. تجاوز به عراق و افغانستان، کشتار صد ها هزار انسان غیر نطامی، فرو ریختن صد ها بمب به روی خانه های مردم در افغانستان، و صد ها جنایت که توسط سردمداران امپریالیستی و نوکران عراقی و افغانی ان صورت میگیرد توسط ملل متحد و سازمانهای حقوق بشر مسکوت گذاشته می شود و از این همه جنایات چشم پوشی می شود در حالیکه خلق های زحمتکش که برای اسایش و رفاه و ازادی کشور شان می رزمند توسط سازمانهای حقوق بشر و ملل متحد محکوم و به انها لقب جنایت کار و ضد دموکراسی و محور شرارت داده می شود و کشتار انها مورد تشویق و افتخار صیهونیست ها و امپریالیست ها میگردد. اختلاس میلیون ها دالر امریکایی در سازمان ملل و رسوایی ها که درپی اختلاس مالی در برنامه کمکی غذا در عراق و همچنان افزایش روزافزون اختلاس و فساد مالی در افغانستان ماهیت ارتجاعی سازمان ملل را افشا میکند و نشان میدهد که این سازمان بعد از نیم قرن فعالیت دیگر در حال فروپاشی است و این سازمان رسماً به یک مهره امپریالیست ها ی امریکایی مبدل می شود . ولی اینده ملل متحد چه خواهد شد، سوالی است که بالاخره آینده به ان پاسخ خواهد داد. در اینجا میخواهم نگاهی به عملکرد سازمان ملل در افغانستان داشته باشم.

 سازمان ملل در افغانستان :

 بعد از تحولات سال ۱۹۹۱ سازمان ملل در افغانستان نقش کلیدی را در رسانیدن حاکمیت به اخوانی ها بازی نمود و این سازمان بعد از ان افغانستان و مردمش را به فراموشی سپرد چون دیگر امریکا به ارزو های ناپاک و شومش در افغانستان رسیده بود، با قتل میلیون ها انسان های اندیشمند، به ویرانی کشیدن کشور و روی کار اوردن یک نظام فیودالی رسیده بود و دیگر کاری در این کشور نداشت و ملل متحد که امریکا را به اهدافش رسانیده بود، افغانستان را ترک نموده و این کشور را به باد فراموشی سپردند . بعد از بقدرت رسانیدن گروه اخوان المسلین (اخوان الشیطان) یعنی طالبان، ملل متحد دوباره در راه پیروزی طالبان کوشید و انها را تشویق به اشغال تمام افغانستان نمود. ولی چون گروه ارتجاعی از قبول شرایط ملل متحد براي تسليمی اسامه بن لادن  سر باز زدند، امریکایی ها طرح حمله به افغانستان را ریختند و سازمان ملل این حمله را جنبه قانونی بخشیده و پس از اشغال، سازمان ملل در پی یک انتخابات تقلبی حکومت اشغالی را صیغه قانونی داده و ان را رسماً حکومت انتخاب شده مردم افغان معرفی نمود، در حالیکه خواهشات و ارزوهای ازادیخواهانه مردم را پامال نمودند . اختلاس میلیونها دالر امریکایی، اوج گرفتن فساد اداری، تعین و به کار گماشتن اشخاص فرومایه و ارتجاعی از جمله همین خدمات ارزشمند ملل متحد در افغانستان بود . سکوت در مقابل کشتار صد ها غیر نظامی افغان، بمباران مناطق روستایی کشور، همه و همه ارمغان سازمان ملل متحد برای کشور ازاده افغانستان است.  سازمان ملل در افغانستان در تلاش اوردن بحران در افغانستان است، عفو طالبان كسانيكه افغانستان را به مهد افراطی گری سوق كردند، صد ها هزار افغان را كشتند و وحشت و ارتجاع را در كشور حكم كشانيده بودند حالا به فرمان ملل متحد بخشيده مي شوند . گروه هاي جنايتكار مجاهدين و يا نوكران امريكا كه افغانستان را به خاك و خون كشيدند، انسانهای بی گناه را به قتل رسانيدند، كابل را ويران كردند، به زنان مرد افرين اين كشور تجاوز كردند، پای غربی ها را به افغانستان باز كردند، اردوی افغانستان را نابود كردند و حالا اين خاينان ملی،‌ اين اوباشان تاريخ و اين كرم های گنده كه درمرداب های گنده امريكاييان و پاكستانيان، و ديگر كشور هاي غربی تغذيه شدند (مقصدم از ربانی، سياف، ‌مجددی، ‌خالص، دوستم، مسعود، گيلانی، قانونی، فهيم، ملا عمر و تمام اين كرم های گنده است) حالا ملل متحد اينها را در قدرت شريك ساخته و به انها لقب های افتخار اميز هم به خاطر كشتار و بربادی افغانستان ميدهد و از انها به عنوان شواليه های افغانستان تقدير هم ميكنند. یعنی ملل متحد همواره در افغانستان به عنوان نظاره گر وجود داشته و گویا همچون اشراف رومی که از تماشای نبرد بردگان شان با حیوانات درنده احساس لذت و تفریح میکردند، ملل متحد نیز از تماشای کشتار افغانها و بربادی سرزمین شان توسط اشغالگران و نیرو های مرتجع داخلی لذت برده و احساس شادی و کیف میکنند. شما خوانندگان عزیز در باره این سازمان قضاوت كنيد.

 

   www.esalat.org