کـبـیـر فـقـیری

 


 

 

===============

لنین هستی والا گهر عشق بود

آفتاب سعادت برجبش حق بود

شکست دَر ظالمان را

باز کرد راه سعادت هستی را

===============

هنگامی که بر تمام هستی های موجود می نگریم، بر تمام خشونت، ظلم، استبداد، نیرنگی مُرده های هستی زور و سرمایه مینگریم . . .، آنقدر توانا و مستحکم میگردیم که ابر های تولیدات غبار آب نمی توانند روی خورشید سعادت هستی را ببندند. امروز در سراسر کره زمین آنقدر پیشرفت های صورت گرفته از خون و عرق ریزی های توده های زحمتکشان جهان که خود نمی دانند که ما کی هستیم و با کی ها ارتباط داریم. همین کاروان سعادت هستی انسانی بود که الهام بخش بشریت و انسانیت گردید «مارکسیزم ـ لنینیزم» اما! چرخش گردان تحولات مرتجعیین بین المللی خوشه های چکیده شدی هستی را آنقدر به دور کشانید از دایره حق علیه باطل که ضمیر شان به آنها نفرین میفرستد و خود را کشیده نمی توانند از این دایره عظیم جهالت که هر روز شگوفه های هستی و ثروت عظیم این جهان همیشه جاویدان را نابود می سازند و حق و حقوقی هستی آنها را به باد فراموشی می سپارند. این روشهای ضد انسانی مرتجعیین بین المللی به جز مستحکم ساختن توده های عظیم زحمتکشان در سراسر کره زمین دیگر سرمایه تولیدات نخواهند داشت. هر قدر زحمتکشان تحت فشار های نافرجام قرار گیرند همان قدر پرچم خونین آزادی خواهان در اهتزاز قرار خواهد گرفت. هیچ قدرتی نمی تواند احساس و بازوی آهنین زحمتکشان را نابود سازد چونکه تمام هستی را به دستهای آهنین خویش میتوانند به وجود آورند اما حیات خویش را دو باره نمی توانند به وجود آورند، چونکه این هدیه طبیعت است، که هر موجود تکاملی را حق حیات میدهد و دو باره میگیرد. ولادیمیر ایلیچ لنین رهبر زحمتکشان اصیل انقلابی همین الهام سعادت هستی را با سلیقه های پر از عشق آتشین به پیش بُرد و انقلاب شکوهمند ۱۹۱۷ اُکتبر را پیروز ساخت. همین انقلاب کبیر دروازه هستی حق را باز نمود بر روی تمام مظلومان جهان بخصوص کشور های که مانند افغانستان در فقر قرار داشتند. ما نمی توانیم راسخیت و چهره آفتاب حق را پنهان نماییم و در مقابل خورشید حق ابر سیه ی گردیم که باران اش ویران گر هستی باشد. همین انقلاب اُکتبر بود، همین اندیشهء اصیل هستی در مقابل مرتجعیین بود که امروز ما خود را در قالب یک انسان کامل میآبیم، مگر به کدام درک به کدام عقل سلیم خود را در دایره مست شده های خون آشام سرمایه داران مرتجع و برادران شان تیکه داران مذاهب قرار دهیم و از خویشتن سنگ صبور سازیم؟. آیا ما در عقب خود مکتب نداریم؟ آیا ما بدون کدام اساس و الهام بالغ گردیدیم؟ اگر به انحرافات اندازه گیری نمایم شاید خود را تنها بیآبیم.

عزیزانم! «حق» یک نام است ما آن را «ناحق» می سازیم. چی توان خود را بیآبیم، چی توان حق را بجوییم؟ در این دنیای هستی که همه موجودات هستی بر یکدیگر ارتباط طبیعی دارند چطور میتوانیم از حقیقت عینی چشم پوشی نماییم یا به عباره دیگر تمام هستی حق را فراموش کنیم؟. خوب تر مطالعه نمودیم تمام حالات، دشواری ها و نتیجه گیری فریبکارانه مرتجعیین را که چی ارمغان در قبال بشر داشتند، به جز فریب، استفاده، استبداد، ظلم و بربریت دیگر راه سعادت بر چهره هستی حق نداشتند. چطور ما این همه فریبکاری های مرتجعیین را فراموش کنیم و سر بر زمین خم کنیم تا چندی باقی بمانیم؟. اگر سعادت هستی بشریت بر سازش و بازی های چپ و راست در اهتزاز است تا بالای مظلومان فشار های پی در پی وارد کنند و از تیوری خشک خود عملیات فکری نمایند . . .، در حقیقت این کاروان راه سعادت را نه تنها در قبال نداشته بلکه تمام ارزش های هستی را نابود می سازند. آیا همین طور نیست؟ ما هر روز می میریم و دوباره زنده می شویم. تمام این جهالت انسانهای مست شده در دامان سرمایه و مذاهب دشمن اصیل بشریت اند و هر روز انسان های مظلوم و نا توان را برای بازی های خود استفاده می کنند و دروازه هستی حق را بر روی آنها محکم می کنند، تا در تاریکی حیات بسر ببرند و خود را در قالب هستی حق نیآبند، در حقیقت از این کرده شکست بزرگ و از این کرده جهالت عظیم دیگر چی بوده میتواند باشد؟. اگر ما وظیفه انسانی و حق طلبانه را در مقابل موجودات هستی دیگر انجام ندهیم، در حقیقت ما یک موجود بی ثمر و دشمن شگوفه های آینده و سعادتی هستی این جهان هستیم و بس!

در اخیر می نویسم با قلب پر ز عشق !

زنده باد سوسیالیزم در سراسر کره زمین!

زنده و سر بلند باد مردان قهرمان راه سوسیالیزم اصیل !

زنده باد حزب و مکتب پر افتخار ولادیمیر ایلیچ لنین !  

زنده باد فرزندان واقعی راه سوسیالیزم در سراسر جهان!

زنده و سر بلند باد خلقهای زحمتکش و مظلوم در سراسر جهان!

زنده باد مردم فقیر و رنج کشیدهء میهن عزیز ما افغانستان!

زنده باد راه انسان دوستی و همزیستی در سراسر جهان!

نابود و محو باد دشمنان خلقهای زحمتکش در سراسر کره زمین!

نابود و سرنگون باد نظامی گران مرتجعیین بین المللی در سراسر جهان!

نابود باد دشمنان انسان و انسانیت !

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org