شنبه، ۲۴ اکتوبر ۲۰۰۹

هفتم نوامبر ۲۰۰۹ (۱۷ عقرب ۱۳۸۸)، ۹۲ سال از پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر می گذرد. انقلابی که پشت سرمایه و ستم جهانی را لرزاند، و مبارزه پرولتاریای جهان را وارد یک مرحله کیفی ساخت.

حزب بلشویک ها، برهبری داهیانه لنین که رهبر توانا، سازمانده چیره دست، نابغه انقلاب، انسانی صمیمی، متواضع، خردمند و مدافع صدیق، پیگیر و راستین منافع زحمتکشان جهان بود، توانست علیه دشمنان رنگارنگ طبقه کارگر، در روسیه مبارزه کند و نه تنها دشمنان زحمتکشان را که با پیشکش نمودن و تعقیب راه های انحرافی که به انقلاب و توده های مردم خیانت و صدمات جدی رسانیدند افشا و رسوا کرد، بلکه با پیگیری و ایمان انقلابی، نیروهای پراگنده ترقیخواه، و وطنپرست را در یک سازمان واحد طبقاتی منسجم ساخته و در برابر یکی از مقتدر ترین امپراتوری های سرمایه داری اروپا با گام های سنجیده شده علمی و دقیق، به مقابله و نبرد طبقاتی آماده ساخت.

حزب بلشویک ها و رهبر توانای آن برای اولین بار صحت ایدیولوژی و مکتب زحمتکشان جهان را در نبرد علیه سرمایه داری، و برای پیروزی انقلاب و ساختمان جامعه سوسیالیستی در عمل با ثبات رسانید.

این حزب بلشویک ها بود که برخلاف راه منحط منشویک ها، که به طبقه دهقان ارزشی در انقلاب قایل نبودند، اتحاد رزمجویانه کارگران و دهقانان را برای پیروزی انقلاب، نه تنها امر حتمی دانست، بلکه آنرا بصورت علمی، دقیق تامین کرد و این خود به شکست ارتجاع سرمایه داری کمک کرد و پایگاه های قشلاقی و محلی نظام سلطنتی را که به وسیله ملاکان ظالم و کولاک های منفعت پرست، ایجاد گردیده بود به وسیله نیروی خشم دهقانان عصیان زده و در ستم کشیده شده نابود کرد.

پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر، باور و عقیده تمام زحمتکشان جهان را به حتمی بودن پیروزی انقلاب های سوسیالیستی، ملی و دموکراتیک و انقلاب های آزادی بخش ملی صد چندان ساخت و در عمل به اثبات رسید که بعد پیروزی انقلاب کارگران و دهقانان در روسیه موج عظیمی از جنبشهای کارگری، دهقانی، ضد استعماری و ضد امپریالیستی جهان را در بر گرفت، مردمان جهان برای چیدن گلیم استعمار نبرد و جنگ شانرا شدت بخشیدند و پیروزی های چشمگیری را در زمینه نصیب شدند.

پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر، به یکه تازی امپریالیزم که در میدان رقیبی نداشت خاتمه داد و فصل جدیدی در سنگر گیری و مقابله زحمتکشان در برابر امپراتوری های سرمایه داری و جنگ طلب آغاز گردید، با آنکه روسیه شوروی خود، در معرض تهاجم وحشیانه ۱۴ کشور سرمایه داری که برای سقوط حکومت شوراها، تلاش داشتند در گیر بود ولی لینن و حزب حماسه افرین او، وظایف انترناسیونالیستی خودرا در دشوار ترین مراحل انقلاب، فراموش نکرد، و بیاری ملت ها، و خلق های جهان که با الهام از اکتوبر رهگشاه برای تعیین سرنوشت شان، به قیام و حمله علیه استعمارگران، دست زده بودند شتافت روسیه شوروی تکیه گاه وطنپرستان و انقلابیون جهان گردید.

مثال برجسته آن، کمک بیدریغ دولت جوان شوروی، به خلق های قهرمان افغانستان در نبرد علیه استعمار خون آشام فرنگی بود که در اثر مساعد شدن شرایط بین المللی و ملی نیاکان ما در سومین جنگ آزادی بخش، لشکر های مسلح تا دندان انگلیسی را تار و مار کردند و درفش آزادی و استقلال وطن را با غرور و افتخار بر فراز کوه های سر به فلک کشیده وطن بر افراشتند.

بعد از پیروزی انقلاب اکتوبر الی سال ۱۹۹۰ جهانیان شاهد پیشرفت های عظیم و بزرگ خلق های اتحادشوروی در ساحات صنعتی، زراعتی، علم و تخنیک، فرهنگ و دانش بشری و تسخیر کیهان به نفع صلح و بشریت بودند.

اتحادشوروی با پیروی صادقانۀ اهداف انقلاب کبیر اکتوبر و راه لینن بحیث مدافع صدیق همه کشورها، احزاب و محافل مترقی، وطنپرست و صلح خواه جهان باقیمانده بود و در پهلوی انسان زحمتکش برعلیه امپریالیزم، جنگ، تسلیحات و تجاوزات جهان سرمایه داری مبارزه میکرد.

کشورما که روابط دوستی و حسن همجواری آن، با اتحاد شوروی سابقه طولانی داشت در جمله دهها کشوری بود که اتحادشوروی در ساحات مختلفه اقتصاد ملی آنرا کمک و یاری میرسانید و بعد پیروزی انقلاب ثور که خود در تحت تاثیر جهان شمول اشعه زرین انقلابی اکتوبر به سلطنت و حکومت یک خانوادۀ منفور و کاخ نشین دور از مردم، خاتمه بخشید، روابط ما با همسایه بزرگ شمالی آنوقت مان ابعاد وسیعتر یافته بود و بعد پیروزی مرحله نوین و تکاملی انقلاب به سطح کاملاً کیفی و برادرانه ارتقا نموده بود.

کمک بیدریغ اقتصادی اتحاد شوروی سابق، در دشوار ترین شرایط بخصوص کمک محدود نظامی آن کشور که مطابق به منشور ملل متحد و معاهده دوستی و حسن همجواری ۱۹۷۸ بین دو کشور بود به قول زنده یاد رفیق ببرک کارمل رهبر بزرگ زحمتکشان افغانستان: «وطن و انقلاب مارا از سقوط حتمی نجات داد».

ما در حالیکه نودو دومین سالگرد پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر ۱۹۱۷ را به تمام مبارزین ضد استعمار و امپریالیزم، صمیمانه تبریک میگوییم تعهد میسپاریم که در نبرد علیه امپریالیزم جهان خوار آمریکا، هژمونیزم، جنگ، اشغال و تجاوز امپریالیستی بر کشورمان هرچه بیشتر و متحد تر از پیش مبارزه و تلاش کنیم.

 

فرخنده باد نود و دومین مین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر!

(اصالت)

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org