ما در حالیکه خط استعماری و سیاه دیورند را به رسمیت نمی شناسیم، حمایت همه جانبه خودرا از مبارزات برحق خلق های پشتون و بلوچ در امر سعادت، خوشبختی و پیروزی آنان ابراز میداریم.

پیروز باد مبارزه ملی و مترقی پشتونها، بلوچها، هندی ها و پنجابی ها علیه خونتای فاشیستی پاکستان و زمامداران جلاد و مرتجع پاکستانی!

تکت پُستی سال ۱۹۷۵ - ۱۳۵۴ هجری خورشیدی

د پښتونستان د ورځی په یاد

(برای بزرگ نمائی، روی تکت های پُستی کلیک نمایید)

تکت پُستی سال ۱۹۷۶ - ۱۳۵۵ هجری خورشیدی

د پښتونستان د ورځی په ویاړ

تکت پُستی سال ۱۹۷۷ - ۱۳۵۶ هجری خورشیدی

د پښتونستان د ورځی په ویاړ

تکت پُستی سال ۱۹۷۹ - ۱۳۵۸ هجری خورشیدی

وړاندی د سولی، د ملی استقلال، دیموکراسی، ترقی او واقعی عدالت په لور!

تکت پُستی سال ۱۹۸۰ - ۱۳۵۹ هجری خورشیدی

دپښتونستان ملی ورځ

تکت پُستی سال ۱۹۸۲ - ۱۳۶۱ هجری خورشیدی

روز ملی پښتونستان

تکت پُستی سال ۱۹۸۳ - ۱۳۶۲ هجری خورشیدی

د پښتونستان ملی ورځ

تکت پُستی سال ۱۹۸۴ - ۱۳۶۳ هجری خورشیدی

د پښتو او بلوڅو ملی ورځ

تکت پُستی سال ۱۹۸۹ - ۱۳۶۸ هجری خورشیدی

د پښتو او بلوڅو ملی ورځ

د پښتونستان د ورځی په یاد

تکت پُستی سال ۱۹۶۵ - ۱۳۴۴ هجری خورشیدی

دپښتونستان د ورځی په مناسبت

تکت پُستی سال ۱۹۸۰ - ۱۳۵۹ هجری خورشیدی

د پښتونستان ملی ورځ

 

تکت پُستی سال ۱۹۶۲ - ۱۳۴۱ هجری خورشیدی

دپښتونستان د ورځی په مناسبت

ما در حالیکه خط استعماری و سیاه دیورند را به رسمیت نمی شناسیم، حمایت همه جانبه خودرا از مبارزات برحق خلق های پشتون و بلوچ در امر سعادت، خوشبختی و پیروزی آنان ابراز میداریم.

پیروز باد مبارزه ملی و مترقی پشتونها، بلوچها، هندی ها و پنجابی ها علیه خونتای فاشیستی پاکستان و زمامداران جلاد و مرتجع پاکستانی!


 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org