پیام تسلیت

همان طوریکه «اصالت» در غم و شادی هموطنان شرافتمند خود خودرا شریک میداند، حادثهء المناک بمباردمان وحشیانه و کشتار غيرنظاميان افغان، که اغلب آنان کودکان و زنان بي دفاع مي باشند، از سوي نیروهای امپریالیست امریکا در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه هر قلبی را جریحه دار میسازد.

حقیقتاً بمباران نیروهای امپریالیست امریکا بر مردمان بیگناه افغانستان وحشتناک بود که در نتیجهء آن بیشتر از صد غیر نظامی بیگناه، بشمول زنان و کودکان کشته شدند.

بدینوسیله «اصالت» مراتب تسلیت، همدردی و غمشریکی خویش را به ملتِ ستمدیدۀ افغانستان، اهالی شریف و نجیب ولایت فراه و به خصوص به بازماندگان شهدا و قربانیان بمباران وحشیانهء نیروهای آمریکائی اعلام نموده، آرزو داریم که در آینده شاهد چنین حوادث خونین و المناکی نباشیم.

ما در ضمن اینکه حملات وحشیانه و بمباران قوای ناتو را شدیداً محکوم و تقبیح میکنیم، جداً از قوای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا تقاضا مینماییم تا بیشتر از این باعث قتل، خونریزی، ویرانی و آدمکشی در کشورما نشده از فردای انتقام ملت افغانستان در اندیشه باشند.

درود بر روان پاک شهدای حوادث بمباردمان فراه !

برخی از ساکنان ولایت فراه در میان خرابه خانه شان پس از بمباران ارتش آمریکا

 قتل عام مردم مظلوم ولسوالی بالا بلوک