پیامهای تسلیت

 با ابراز تأسف و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم محمد عریف به تاریخ ۸ حمل ۱۳۸۷ داعیه اجل را  لبیک گفت. بدینوسیله سایت اصالت مراتب تسلیت و همدردی خویش را به محترمه ثریا پرلیکا و محترم عبدالوکیل و خانواده آن مرحومی ابراز داشته، برای بازماندگان شان صبر جمیل می خوهد.

 با تأسف و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که خواهر بزرگ محترم محمد صدیق رهپو طرزی در این اواخر جهان فانی را لبیک گفت. بدینوسیله سایت اصالت مراتب تسلیت و همدردی خویش را به صدیق رهپو طرزی و خانوادۀ محترم طرزی ابراز نموده، برای بازماندگان شان صبر جمیل می خواهد.

 

www.esalat.org