پیام تسلیتِ اصالت

 با ابراز تأسف، اندوه و درد فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق دگروال محمد عارف غروال، برادر ارشدِ رفیق محترم نبی غروال، سابق عضو ح.د.خ.ا.، فارغ التحصیل اکادمی پولیس و افسر سابقه دار وزارت داخلۀ کشور، بالاثر بیماریی که عاید حالش بود روز جمعۀ گذشته، ۲۵ جولای ۲۰۰۸، به  عمر ۷۱ سالگی در شهر کابل چشم از جهان بست و به روز شنبه، ۲۶ جولای ۲۰۰۸، در حظیرۀ آبایی شان به خاک سپرده شد.  مراسم فاتحه و عزاداری به روز یکشنبه، ۲۷ جولای ۲۰۰۸ برگزار گردید.

 رفیق دگروال محمد عارف غروال شخصیتِ واقعی، ملی و وطنپرستی بود که  سال های زیادی از عمر پُربار و عزیز خودرا در مبارزه بخاطر تأمین صلح و ثبات، امنیت و آبادانی و ترقی وطن دوستداشتنی مان افغانستان و تأمین عدالت اجتماعی وقف نمود. وی به مثابۀ انسان آگاه، متواضع و مردم دوست، با ایمان به آرمانهای والای انسانی بود و همیشه بخاطر خوشبختی و سعادت مردم ستمدیده و زحمتکش افغانستان و تأمین منافع زحمتکشان افغانستان مبارزه میکرد.

بدینوسیله، اصالت مراتب تسلیت و همدردی و تأثرات عمیق خویش را به  خانوادۀ مرحومی، رفیق محترم نبی غروال و اعضای فامیل محترم شان و جمعی از همرزمان و دوستانش ابراز داشته، برای بازماندگانش صبر جمیل می خواهد.

 

نام و خاطره اش گرامی باد!

 

www.esalat.org