سه شنبه،  ۸  جنوری  ۲۰۰۸

پیام تسلیتِ فضل الرحیم رحیم به مناسبتِ درگذشتِ
مرحوم استاد، پوهاند محمد کاظم آهنگ

 

محمد کاظم آهنگ، از با سابقه ترین استادان دانشکده ژورنالیزم (روزنامه نگاری) دانشگاه کابل، پس از تحمل یک سال رنج بیماری قلبی، در سن هفتاد و سه سالگی در کابل درگذشت.

پوهاند محمد کاظم اهنگ،چهره مطرح در عرصهء ژورنالیزم ، داعیهء اجل را لبیک گفت،

 بزرگمردی که شخصیتش با تجربه های در عمق سردی و گرمی روزگار و اندوخته هایش در داخل و خارج از کشور در عرصهء ژورنالیزم معاصر، به پختگی رسیده بود،  چندین دورهء از فارغان فاکولته ء ژورنالیزم از او از الفبای مبادی  تا بغرنجترین مسایل ژورنالیزم را اموختند .پوهاند اهنگ بیشترین قسمت از عمر خود را وقف ترویج و تدریس ژورنالیزم معاصر در کشورما نمود. استاد اهنگ همیشه برای انانیکه موفقانه تحصیلات خودرا در فاکولتهء ژورنالیزم به پایان می رساندند چنین توصیه می کرد "شما که فردا به حیث ژورنالیست اجرای وظیفه می نمایید عصارهء همهء اموزش تان این است که باید سیاه را سیاه و سپید را سپید بگویید و یا بنویسید، هر چند که مسلک ژورنالیزم با جابجائی مناسب کلیمات و یا به اصطلاح بازی با کلیمات است اما شما ضمن بازی با کلیمات هنر بیان واقعیتها را در تهیه  مصاحبه، گزارش، خبر و یا راپورتاژ داشته باشید. اموزش شما امروز در عرصهء ژورنالیزم به پایان نمی رسد. شما علاوه از تجربهء که در جریان کار بدست می اورید با مطالعهء شخصی تان سلسهء اموزش تانرا در مسلک ژورنالیزم ادامه بدهید "پوهاند محمد کاظم اهنگ، استادی بود مهربان و با پشت کار. بیشترین نبشته ها ی او در غنامندی معلومات از ژورنالیزم را تشیکل می داد. که توشهء است به عنوان تصدیق جاویدانگی نام و شخصیت والای او در زمرهء مردان خدمتگار و صادق به وطنش . مرگ او نتنها غمی جدائی اموزگار مهربان به دست اندرکاران  ژورنالیزم در کشورما است  بلکه از دست دادن شخصیتی است که مؤثریت اش نیاز بود برای مطبوعات نوپای کشورما.

 

روحش شادباد!

 

فضل الر حیم رحیم خبرنگار ازاد

 

7.01.2007

 

www.esalat.org