پیام تسلیت

با دریغ و تأسف فراوان اطلاع یافتیم که شاه علی اصغر شهرستانی یکی از حقوقدانان سابقه دار افغان به اثر مریضی داعی اجل را لبیک گفته و در شهر کابل رخ در نقاب خاک کشید. انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا در حالیکه وفات مرحوم شاه علی اصغر شهرستانی را یک ضایعهء جبران ناپذیر برای حقوقدانان افغان میداند مراتب همدردی و تأثرات عمیق و تسلیت خویش را به خانوادۀ مرحومی، دوستان، حقوقدانان افغان به خصوص برای پدر بزرگوارش کاندید اکادمیسن شاه علی اکبر شهرستانی شخصیتِ معتبر علمی و اجتماعی کشور ما تقدیم میداریم.

روح شادروان شاه علی اصغر شهرستانی را شاد میخواهیم.

بااحترام،

هیأت اجرائیهء انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا،

پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون

دست اندرکاران اصالت مراتب تسلیت و همدردی خودرا به خانوادهء محترم شاه علی اصغر شهرستانی و بازماده گان شان تقدیم نموده، برای مرحومی از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس تمنا می نماید.

بازگشت