با ابراز تأسف عمیق، اندوه و درد فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق جلیل احمد پُرشور یکتن از شخصیت های شناخته شدۀ نیکنام و مبارز ح.د.خ.ا.، بالاثر بیماریی که عاید حالش بود به جاویدانه گی پیوست.

دست اندرکاران سایت «اصالت» مراتبِ تسلیت و همدردی و تأثرات عمیق قلبی خویش را به همه اعضای خانوادۀ شریف و نجیب زنده یاد پُرشور، فرزندان و اعضای فامیل محترم شان، رفقا، دوستان و همرزمان ابراز داشته، در این غم بزرگ شان خودرا شریک دانسته، برای همه بازماندگان زنده یاد صبر، شکیبائی، بردباری و حوصله فراخ آرزو میکنند.

یاد و خاطره اش گرامی باد!

«اصالت»

 

امین الله مفکر امینی      2012-27-12

 

خبرمرگ رفیق انقلابی و مبارز سر سخت  راه تامین صلح و دیموکراسی ویک تن از اعضای سابقه دار حزب دیموکراتیک خلق افغانستان، از طریق سایت پرمحتوای «اصالت» از طرف خود مسوولین محترم سایت و سایر رفقا و دوستان و وطنپرستان راه و رسم انقــلابی رفیق مذکور به نشر رسید که خیلی تاثر آور و تکان دهنده بود .

من بحیث یک عضو پر افتخار حزب محبوبم، که با رفیق جلیل احمد پـــرشور شناخت کافی از سالهای دیرینی باینطرف داشته ام، خبر مرگش برای من و سایر دوستـــان و رفقایش در ایالات متحده امریکا، تاثرات عمیق قلبی و روحی را نیز فراهم نمود.

چون، مرگ و زنده گی بدست انسان نبوده و وقتش که رسید بهانه ای برای آن موجب میشود که کار و پیکار انسان به خاطر جلو گیری آن سد نمیتواند گردد. لذا من وفات رفیق جلیل احمد پرشور گرامی را برای اعضای محترم فامیلش، اقارب، دوستـــــان و سایر رفقای رزمندهء راه و رسم انقلابی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تسلیت گفته و خود را عمیقا در این درد سهیم میدانم. خداوند وی را مغفرت بهشت بدارد.

 

هر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده ای عالم دوام مـــــا

 

پیام تسلیت

و صفش نگنجد در زبان         شرحش نیاید در قلم

مرگ رفیق جلیل پرشور درد و غم و اندوه همهٔ ماست، گذشتهٔ نیک زنده یاد ثابت میسازد همانطوری که یک مرد به دنیا آمده بود، مردانه زیست و بالاخره مردانه پدرود حیات گفت.

معنویت رفیق پرشور این فرزند شجاع، عزتمند و راستین زحمتکشان افغانستان نه تنها میراث با افتخار برای  فامیل، خانواده، دوستان و رفقایش میباشد، بلکه سربلندی و سرافرازی همه زحمتکشان مردم دوست و وطندوست ملت افغان است. نبود و کمبود این مرد فرزانه را از جانب خود و فامیلم به اعضای محترم فامیل، خانواده رفیق جمیل پرشور، دوستان و عزیزان و همه رفقای همرزمش تسلیت گفته روحش را شاد میخواهیم.

علی احمد صارم

۲۴ -۱۲ - ۲۰۱۲

 

پیام تسلیت

 

ح. حریف  آلمان

 مراتب تأثر و تأسف بی پایان خود را بخاطر به جاودانگی پیوستن زنده یاد رفیق جلیل احمد پرشور این رادمرد بزرگ اندیشه و عمل انقلابی و سپاهی شجاع سنگر دفاع  از آرمانهای زحمتکشان کشور برای خانوادۀ عزیز شان، رفقا، دوستان و هم میهنان تقدیم نموده روان شانرا شاد و خاطرات شانرا جاویدان و گرامی میخواهم.

 

رفیق پرشور عزیز به ابدیت پیوست

 

با تاثر و اندوه فراوان خبر در گذشت رفیق پرشور عزیز چنان جانسوز و سنگین و تاثر آور است که به دشواری به باور می نشیند.

رفیق پرشور عزیز این مبارز نستوه که همیشه با شور و هیجان در راه آرمان های والای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و کلیه زحمتکشان کشور این حزب شهیدان و قهرمانان گمنام گام به گام بیدون لرزه بر اندام صادقانه رزمید و با چنان شور و پرشور تر بی به دلیل با سر بلندی عام تام در مبارزات برحق علیه ظلم و استبداد همیشه و همیش وفادار باقی ماند.

زنده یاد پرشور عزیز آرزومند بود که حزب و رفقایش در یک بینش کامل دور هم قرار داشته باشند و در جهت احیای وحدت حزب با شور و هیجان و پرشور تر از همیش تلاش میورزید.

در سوگ نشستن غم از دست دادن رفیق پرشور عزیز صبر و شکیبایی میخواهد بزرگ و تسلیت کلمۀ کوچکیست در برابر فقدانِ از دست دادن رفیق جلیل پرشور عزیز. بدین وسیله عمیق ترین تأثرات قلبی خویشرا به مناسبت مرگ نا به هنگام رفیق احمد جلیل پرشور به همه رفقا و همرزمان دلیر و شجاع رفیق پرشور عزیز به همه دوستان و فامیل محترم شان اظهار تسلیت نموده و از بارگاه ایزد منان برای رفیق عزیز جلیل پرشور بهشت برین و برای بازمانده گان اش صبر جمیل استدعا میکنم.

روان اش شاد و خاطرات اش گرامی باد!

امـــــــــــــــــــــــــــــــــرالله همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزم

جرمنی

24.12.2012

 

 

پُرشور ما به جاودانگی پیوست

 

با تأسف عمیق از درگذشت رفیق جلیل پرشور اطلاع یافتیم. با ابراز تسلیت به خانواده و بازماندگانش، به دوستان و همرزمانش، روحش شاد باشد و بهشت برین جایش.

رفیق جلیل پرشور یک مبارز دلیر و پر شور راه آزادی، دموکراسی و ترقی اجتماعی بود. او مبارز خسته ناپذیر راه سعادت و خوشبختی انسان زحمتکش بود که شجاعانه و بی باک درین راه می رزمید. او به خاطر وحدت نیرو های ترقیخواه، دموکراتیک و عدالت پسند، همچنان به خاطر وحدت و یکپارچگی رفقا و یاران همسنگر دیروزش خوب رزمید و واقعاٌ پر شور و پر احساس رزمید. اما دریغا که مجال نیافت، بیماری بی درمان او را به کام مرگ سپرد. او دیگر در میان رفقا و دوستانش نیست، ولی آرمان های پاک و انسانی وی باقی است.

روحش شاد باد و آرمان هایش پیروز!

م .یاسین،

انور ایثار،

آصف همشهر

 

 

پیام تسلیت

شورای کشوری حزب مردم افغانستان در سویدن

با ابراز تاثرات عمیق و اندوه فراوان از خبر المناک ضایعه جبران ناپذیر، درگذشت انسان رسالتمند، متعهد به آرمانهای زحمتکشان، مبارز نستوه راه عدالت اجتماعی، آگاه امور سیاسی، دیپلومات مجرب، رفیق جلیل پرشور اطلاع حاصل کردیم که مایه تاسف عمیق و حزن خاطر ما گردید.

رفیق جلیل پرشور مرد ثبات و استقامت در برابر بی عدالتیها، از عنفوان جوانی راه مبارزه بخاطر نجات انسان زحمتکش و قشر محروم جامعه را با پیگیری، استواری و خستگی ناپذیری ادامه داده، در شرایط متفاوت و دشوار زندگی با گامهای متین مسیر پر از فرود و فراز مبارزه را تا آخرین رمق حیات به پیش برد.

رفیق فقید جلیل پرشور در طول حیات خود در عرصه مختلف اجتماعی و سیاسی، از معلمی تا ولایت و از کارمند سیاسی تا سفارت، با احساس پاک وطنپرستی، صداقت و راستی ایفای وظیفه نمود.

رفیق جلیل پرشور در زمان اقامتش در یکی از مناطق حاشیه شهر گتنبرگ سویدن در حالیکه عضو سازمان کشوری حزب مردم افغانستان بود به فعالیتهای سیاسی و سازمانی خویش ادامه داده و همواره در ایجاد روابط بین نیرو های ملی، دموکرات و وطندوست بخاطر بوجود آمدن وحدت، اتحاد و ائتلاف بین آنها بذل مساعی میکرد. که بدون تردید فقدان و نبودش ضایع بزرگی برای رفقای همرزم و همسنگرش و همه نیروهای دموکرات، میهنپرست و در مجموع جنبش روشنفکری کشور بشمار می آید.

راه و اندیشه رفیق پرشور که راه رادمردان و آزادگان کشور است همیشه ماندگار بوده و رهگشای مبارزات نسلهای بعدی خواهد بود.

ما اعضای سازمان کشوری حزب مردم افغانستان در سویدن در حالیکه این ضایعه روشنفکری را به اعضای محترم خانواده، اقارب، و همرزمان رفیق فقید جلیل پرشور تسلیت میگوئیم، خود را همدرد و غمشریک خانواده ایشان میدانیم.

روان رفیق پرشور شاد!

نامش ماندگار!

رحمت حسن رئیس شورای کشوری حزب مردم افغانستان در سویدن

 

 

پیام تسلیت

 

 

یادت گرامی و روحت شاد باد رفیق گرامی پرشور عزیز!

افتخار به تو ای مرد پرشور زندگی را با سر بلندی و مردانگی به پایان رساندی. در راه و اندیشه خویش صادقانه و شجاعانه رزمیدی در آروزی وحدت صدا زدی و جان دادی. تسلیت خویش را به خانواده محترمشان و هم رزمانش تقدیم میدارم.

با احترام

نظام الدین قیامی 

سویدن

 

پیام تسلیت

 

با مزید تأسف و تأثر از درگذشت رفیق عبدالجلیل پرشور و یکی از سابقه داران ح.د.خ.ا. نسبت مریضی که عاید حالش شده بود اطلاع یافتم. مرحومی ضایعه بزرگی در عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی دانشمندان و مردمان افغانستان محسوب میشود.

به بازمانده گان، دوستان و رفقای همرزم وی تعزیت و تسلیت ابراز میداریم.

عبدالنبی شوریده و محمد طاهر نسیم

 به نماینده گی جمعی از رفقای مقیم شهر فرانکفورت

 

 

 

پیام تسلیت و غم شریکی

 

از خبرِ غم انگیزِ به ابدیت پیوستنِ مبارزِ نستوه و راد مردِ پیکارجو جلیل پرشور از طریق سایت های هموطنان آگاهی یافتیم. جلیل پرشور که در تمام زندگی هدفمندش به آبادانی وطن و بهروزی هم میهنانش می اندیشید، هیچگاهی از استبدادگاه امین تا زمان مهاجرت و بی وطنی با سازشکاران و معامله گران جورآمد ننمود و اصول حزبی را قربانی امیال شخصی و منافع فردی خویش نکرد. ما در حالی که نبود او را در راه پر پیچ و خم مبارزه برای نجات وطن احساس مینماییم، جز از اینکه با فامیل و بازماندگانش غمشریکی نماییم چاره دگری نداریم. روحش شاد و آرمانهایش پیروز باد.

محمد ظریف تره کی،

 محمد یوسف رامین،

 نجیب الله بامیانی،

 بشیر منصور،

 عبدالحق رهنورد،

 خواجه محمد نادر،

 نبی آرین،

 مسعود حداد،

 نعمت الله حیدری، و  قاسم آسمایی

 

 

 

جلیل پرشور به جاودانگی پیوست

 

بار دیگر از مرگ رفیق و همرزم خویش آگاهی یافتیم. این بار سرطان یا این عفریت زمان ما، رفیق جلیل پرشور را که در سراسر زندگی آگاهانه اش سمبول تقوا، رزمندگی  و استواری بود، از بین ما ربود.  پرشور از جمله آن گروه مبارزین بود که تحت هیچگونه شرایط حاضر به معامله و سازش نشد و با سربلند  و شور انقلابی در راه تحقق آرمانهای آغازین حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدم پیمود. سازمان حزبی ما در این اندوه بزرگ با خانواده و بازماندگانش غمشریک و یادش را گرامی میدارد.

ولی رئیس شورای کشوری دنمارک حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت

 

 با تآسف و تالم فراوان اطلاع یافتیم که رفیق گرانقدر جلیل پرشور بنا بر بیماری جانکاهی که عاید حالش بود - امروز مورخ دوم جدی ۱۳۹۱ در شهر کابل به جاویدانگی پیوست. رفقا و خانواده اش را داغدار نمود .

خداوند یار و یاورش و بهشت برین جایگاهش

بدین مناسبت خودرا در غم و اندوه خانوادهء رفیق مرحوم پرشور شریک دانسته برای فامیلش تسلیت گفته صبر جمیل برای بازماندگان آرزو میکنم .

رفیق پرشور از پیشکسوتان جنبش دموکراسی و عدالت خواهی بوده که عمر عزیزش را در راه خدمت صادقانه به مردم و وطن به مبارزه خستگی ناپذیر سپری نمود، وی همواره ازدرد و رنج مردم ستم کشیده آگاهی کامل داشت زیرا همیشه در قلب مردم و درمیان توده های زحمتکش می زیست از آنان میاموخت و برای آنان پیکار میکرد .

مرگ رفیق پرشور یک ضایعه بزرگ برای حنبش مترقی کشور میباشد.

بار دیگر به همه رفقا و خانواده پرشور تسلیت گفته بهشت برین برایش ارزو میکنم.

شیر محمد بزرگر

 

 

 پیام تسلیت

 

امروز دلم زجور گردون گرید             جای گهرناب بسی خون گرید

آری ز وداع فرزانه پرشور            گویی که زمین و آ سمان میگرید

 

با درد و دریغ فراوان رفیق ارجمند و گرامی – شخصیت برازنده جنبش روشنفکری و مترقی کشور جلیل پرشور – مبارز نستوه – جسور و صدیق نهضت دادخواهانه و عدالتخواهانه کشور که در حدود نیم قرن عمر عزیزش را بخاطر تحقق اهداف ترقیخواهانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان با افتخار گره زده بود بتاریخ دوم ماه جدی سال روان خورشیدی با فامیل عزیزش با دوستان و رفقای عزیزش وداع کرد و به جاودانگی پیوست.

انالله و انا الیه راجعون

 

دریغا برد امواج ایام             پرشور عزیز را آرام آرام

 

رفیق پرشور که همه بخاطر به جاودانه پیوستن شان اندوهگین و سوگوار گردیده اند وی در طول دوران پر افتخار حیات سیاسی حزبی اش که عالیترین خصایل انسانی و افغانی با کرکترش عجین بوده است و سرشار از عشق مردم دوستی و وطندوستی با غرور – سر بلند و با صداقت زیست و در راه برآورده ساختن حقوف حقهء مردم رنجدیده کشورش مردانه رزمید بحق مبارزه  پرافتخارش ادامه کار و پیکار مبارزه اصولیت بر بطلان رفقایش خواهد بود من که بیشتر از چهل سال با شخصیت بی بدیل رفیق جاودان نام پرشور گرامی آشنایی و معرفت دارم نبود وی را در جنبش دادخواهانه و عدالتخواهانه مترقی کشور ضایع بزرگ میدانم وسیلتآ عمیقترین مراتب تسلیت و غمشریکی خود و فامیلم را برای فامیل محترم پرشور عزیز – خانواده – دوستان و رفقا ابراز داشته برای شان صبر جمیل میخواهم  بهشت بررین جای ابدی ا ش باد و یادش جاودان.

 حفیظ الله  همزاد

رئیس کمیته موقت ارتباط اروپائی اصولگرایان حزب

 

پیام تسلیت

 با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق عزیز عبدالجلیل پرشور بنابر مریضی که عاید حالش بود بتاریخ ۲ جدی۱۳۹۱ در یکی از بیمارستانهای شهر کابل به ابدیت پیوسته است. باین وسیله مراتب تأثرات عمیق خودرا به همسر، اولاد ها و سایر وابسته گان شان تقدیم داشته برای متوفی بهشت برین و برای باز ماندگانشان صبر جمیل از بار گاه ربالعزت آروزو مینمائیم .

 عبدالله "بهار" سیدنسیم "میهنپرست"

  

روح مبارز سترگ جبش مترقی و دادخواهانه افغانستان رفیق جلیل پرشور شاد باد!

بدینوسیله مراتب تسلیت خود را به نسبت مرگ نا بهنگام رفیق جلیل پر شور به خانواده شریف شان، به رفقای جنبش داد خواهانه و مترقی افغانستان، به دوستان و وابستگان آن جاوید نام تقدیم داشته برای همه عزیزان صبر و تحمل آرزو میکنم.

سخن گفتن از پدرود حیات رفیق پرشور، وداع جسمی با او که با اندیشه و تفکر انسان خواهانه فرا تر از وابستگی شخصی به اساس مسئولیت اجتماعی برای کل جامعه زیسته بسیار دشوار است. اما چون مرگ راه بی برگشت همه ماست این کمبود و نبود را از دست جبر مرگ برای خویشتن وهمه گان تسلیت میگویم. رفیق پرشور از خود ثروت انسانی بجا گذاشته که همانا رشته‌ ها و وابستگی های اند که جاودانگی نام آن عزیز را شهادت میدهند. میراث معنوی رفیق پرشور تسلی ماست. رفیق پرشور در اجتماع ما با سر بلند وبا روح توانمند زیست. رفیق پرشور مبارز استواری بود که شور دل و زبانش در همه جا و در برابر همه یک رنگ و همرنگ بود. رفیق پرشور آنچه در دل داشت در زبان میگفت. هیچ حرفی که در دل داشت پنهان نمیکرد. راست و درست سخن میگفت. از حضور او منافقین آنهایی که دل و زبان شان یکی نبود سخت در هراس میشدند.

 آخرین باری که با رفیق پرشور صحبت نمودم، درد جانکاه بیماری سخت عذابش میکرد، ولی با آنهم اطمینان میداد که همه چیز خوب خواهد شد. این توانمندی روح بزرگ رفیق پرشور هنگام وداع رفیق کارمل رهبر بزرگ ما را بخاطرم میاورد که آن بزرگ مرد تاریخ سیاسی کشور ما هنگامی که از حیرتان غرض تداوی وداع میکرد این کلمه را برای هر رفیق تکرار میگفت که «مطمین باشد»

این دسامبر ابر آلود و سرد چه راز های پنهان دارد که سه بار وداع بهترین های جنبش داد خواهانه و مترقی کشور ما را در تقدیر مانوشت. وداع با دردمندان مردم وداع سه همدرد در همین ماه برای ما پیش آمد.

رفیق پر شور با اشک و آه با شما وداع میکنم اما قسم به آرمان که یک لحظه از راه و رسم مبارزهء شما از پا نمی‌ایستم.

محمد یعقوب هادی

 

 

رفیق جلیل "پرشور" عزیز آرام بخواب!

جنبش دموکراسی وعدالت خواهی در جریان سفر بس مشکل و رنج آور بنام "زنده گی"، درخت تنومندی و پربار خویش را از دست داد طوفان حوادث این بار پنجه در گلوی فرزند درد ورنج و برومند ح.م.ا. گذاشت و برای همیشه رفیق "پرشور" مارا از ما گرفت.

 صدای "پرشور" همیشه پرشور و هیجانی و برخاسته از یک قلب مالامال از درد و رنج مردم، وطن و رفقایش بود، با متانت و شجاعت خاصی که داشت همیشه با دقت تمام گوش به سخنرانان میداد پرشورانه بر نکته های قابل انتقاد و کج رویی ها، تقلب و فریب، اغوا، تماس مستقیم میگرفت بی هراس به مبارزه برمیخواست، رگ و راست مسایل را طرح میکرد، بودند رفقایی که از نحوه سخنرانی او، خوشش شان نمی آمد، آنان در آتش نفرت میسوختند ولی حرف های "پرشور" را به سختی تحمل میکردند. دشمنان مردم و حزبش، چه در مجموعه حزبیش و چه خارج از آن، توان مقاومت را باوی نداشتند زیرا او با بیان حقیقت و واقعیت ها انگشت بر نابرابری ها، کج رویشی ها میگذاشت.

 رفیق "پرشور" عزیز! برایت منحیث انسان های متعهد وعده میدهیم که اصولیت را در تمام عرصه ها مراعات کنیم و پرچم "فریاد برای وحدت، آزادی و عدالت" ترا همیشه بلند نگه داریم، از کوه پایه ها تا همواری ها هنوز صدای تو، ندا اندر ندا، بلند و بلند تر است.

 رفیق "جلیل پرشور" عزیز! کمیته اجرائیه، کمیته ارتباط موقت اروپایی اصولگرایان ح.م.ا.، راه ترا که فریاد حق، آزادی و عدالت بود با کمال امانت داری و صاف و صادقانه دنبال میکند.

 جلیل پرشور، خواب آرام ابدی برایت آرزوی ماست. بهشت برین جایگاهت باد و به بازمانده گانت و رفقای همسنگر صبر یعقوبی آرزو داریم.

کمیته اجرائیه کمیته ارتباط موقت اروپایی اصولگرایان ح.م.ا.

 صمد راحم مسوول اسناد و ارتباط

 

 

پیام تسلیت

بمناسبت مرگ نا بهنگام رفیق محترم و گرامی جلیل پرشور

 

همه اعضای ح.م.ا. در جمهوری فدراسیون روسیه و روشنفکران افغانی که در فدراسیون روسیه زندگی دارند؛ این تألم و ضایعه بزرگ را کاملآ بی وخت میدانند. واقعآ رفیق پرشور بنا به تعهد که داشت تا آخرین رمق حیات  برای دموکراسی، حق و عدالت و انسان زحمتکش رزمید و یک لحظه هم حتا در حالت مریضی جانکاه، در برابر نا بسامانی های سیاسی و احتماعی بی تفاوت نبود.

 مرگ نا بهنگام رفیق گرامی پرشور همهء ما را متآثر ساخت.

 بمناسبت این ضایعه بزرگ؛ برای جنبش مترقی افغانستان، برای همه رفقا، هواخواهان و خانوادهء رفیق گرامی جلیل پرشور از ایزد متعال صبر جمیل خواسته و برای آن مرحوم بهشت برین آرزو مینمایند.

محمد عوض

 رئیس شورای سراسری حزب مردم افغانستان در فدراسیون روسیه

 

 

پیام تسلیت

 از جانب عده ای اعضای شورای کسل آلمان حزب مردم افغانستان

به مناسبت در گذشت نا به هنگام رفیق جلیل پرشور

 

با درد و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق جلیل پرشور این مبارز خستگی ناپذیر راه عدالت و ترقی و یکی از پیشکسوتان نهضت دادخواهانه کشور به نسبت مریضی صعب العلاج در یکی از شفاخانه های کابل در گذشته است نبود زنده یاد پرشور در میان نسل مبارز جنبش چپ کشور یک ضایعه بزرگ است نام رفیق پرشور به مثابه انسان وفادار به اندیشه های انقلابی و انساندوستانه درج تاریخ مبارزات حزب دموکراتیک خلق افغانستان خواهد بود رفیق پرشور اکنون در میان ما نیست اما آرمانش که همانا خدمت به انسان زحمتکش است زنده خواهد ماند رفیق پرشور تا دم مرگ برعلیه هرگونه مظاهر خودخواهی جاه طلبی خودمحوری که دامنگیر شورای اروپایی را گرفته بود بی هراس و بی امان به مبارزه بر می خاست و هیچگاه سر تسلیم خم نکرد و به راه حزب رفت بدینوسیله ما اعضای شورای حزبی شهر کسل آلمان حزب مردم افغانستان مراتب تسلیت خویش را به نسبت مرگ نا به هنگام رفیق جلیل پرشور به خانواده شریف شان به همرزمان جنبش دادخواهانه کشور به دوستان و وابستگان آن جاوید نام ابراز داشته و برای همه دوستان و رفقا صبر و تحمل آرزو مینماییم. رفیق پرشور با اشک خون و فریاد با شما وداع میکنیم اما سوگند میخوریم که راه و آرمان شما را پیگیری میکنیم نام شما همیشه جاویدان و زنده باد!

خلیل الله اسرع مرضیه اسرع محمد امان مهرورز فوزیه مهرورز خلیل رخشان صالحه رخشان نوارالدین شمس محمد عمر پکمل نورالله نوری محمد اشرف راسخ

 

 

رفیق جلیل پرشور پیشرو جنبش مترقی افغانستان با ما وداع کرد و به جاویدانگی پیوست

وفات شخصیت برجسته تاریخ مبارزات سیاسی نیم قرن افغانستان رفیق جلیل پر شور را برای دودمان عزتمند شان که یک موجود بسیار گرانبها را از دست داده اند، برای نیرو های مترقی که کمبود یک رفیق همرزم و هم پیمان شانرا احساس میکنند، برای مردم افغانستان که یک فرزند برومند و خدمتگار شان دیگر در کنار شان نیست تسلیت عرض میکنیم.

رفیق جلیل پرشور شخصیت پر جاذبه جنبش مترقی افغانستان از ما بود و با ما بود. او که رفیق صف و عضو صف بود ما یک راهنما و یک پیشرو خود را از دست دادیم، لیکن روح مبارزه آن رفیق پیشگام ما، قوت قلب ماست. ما راه انتخاب شده ‌ای مشترک ما را که او تا دم مرگ با ما همقدمی کرد تا آخر میرویم. با هر قدم یاد او را گرامی میداشته باشیم و با هر نفس پیمان مشترک ما را در حضور روح جاودان او تازه میسازیم .

 روح رفیق پر شور شاد باشد

گرداننده گان صدای صف

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org