پیام تسلیت

با تأسف اطلاع حاصل نمودیم که شاعر شهیر و بلند پایهء اوزبیکی، تورکی و ترکنمی الحاج ایر گش (اوچقون) در عمر ۸۲ سالگی در ترکیه پدرود حیات گفت.

مرگ شاعر و ادیب نستوه ترکتباران جهان یک ضایعهء بزرگ فرهنگی کشور ماست. اعضای خانهء فرهنگی (مولانا) و دست اندرکاران جریدهء (قیام) با اظهار تسلیت به فامیلهای محترم (اوچقون) خود را شریک غم آنها دانسته برای مرحوم بهشت فردوس و به بازمانده گانشان صبر جمیل از در گاه ایزید بی نیاز آرزو می نمایند.

مجید (قیام)، اسحاق (ثنا) و امان (معاشر) از خانهء فرهنگی (مولانا)، شهر وانکوور کانادا

دست اندرکاران اصالت مراتب تسلیت و همدردی خودرا به خانوادهء محترم الحاج ایرگش (اوچقون) و بازماده گان شان تقدیم نموده، برای مرحومی از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس تمنا می نماید.

بازگشت