شنبه، ۲۴ جولای ۲۰۱۰

پیام تسلیت

همه بردند آرزو در خاک         خاک دیگر چه آرزو دارد.

با دریغ و درد اطلاع حاصل نمودیم، محبوب مردم ستارهء مهر و یار موسیقی مردمش جهان فانی را وداع گفته به ابدیت پیوست.

انالله وانا الیه راجعون

گروپ هنری "نوا" تسلیت عمیق خویش را برای اعضای خانوادۀ محترم مهریار مشعل ترنم خانم پرستو خانوادۀ هنر و موسیقی افغانی عرض میدارد. و از بارگاه ایزد متعال صبر جمیل برای فامیل مرحوم مهریار و خانوادۀ موسیقی افغانی طلب مینماید.

زبان قلم حکم نموده که هنر و موسیقی همیشه زنده و جاودان است. رحیم مهریار محبوب موسیقی برای ابد در جهان هنر و موسیقی مهر و یار باقیمانده است. یادش را گرامی و روانش را شاد میخواهیم!

با عرض تسلیت و احترام.

ویس خبیری از فدراتیف روسیه