پیام تسلیت

با تأسف عمیق و اندوه فراوان اطلاع دریافت کردیم که محترمه ستوری جان خواهر رفیق گرامی محمد ابراهیم دهقان سابق منشی کمیتۀ مرکزی سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان داعیه اجل را لبیک گفته و به جاودانگی پیوست.

بدینوسیله، به خانواده های محترم رفیق دهقان و محترم صافی مراتب همدردی و تأثرات عمیق قلبی و تسلیت خویش را ابراز نموده و در غم و اندوه شان خودرا شریک دانسته از بارگاه خداوند متعال برای مرحومه بهشت برین آرزو نموده و برای بازمانده گان شان صبر جمیل آرزو میکنیم.

با احترام،

علی احمد صارم

شیر احمد صارم

دست اندرکاران اصالت مراتب تسلیت و همدردی خودرا به خانوادهء محترم دهقان و بازماده گان شان تقدیم نموده، برای مرحومه از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس تمنا می نماید.

بازگشت