پیام تسلیت

با تأسف عمیق و اندوه فراوان اطلاع حاصل کردم که محترم استاد میرحبیب الله سیدزاده یکی از شخصیت های شناخته شدۀ معارف کشور که بیش از پنجاه سال زنده گی پُربار خویش را در آموزگاری وقف نموده و صدها فرزند میهن را با روحیه خدمت به مردم آموزش و پرورش داده است به سن هشتادوشش سالگی در دیار غربت چشم از جهان بست.

اینجانب این ضایعۀ جبران ناپذیر را به فامیل محترم زنده یاد سید زاده، دوستان، اقارب و بازماندگان آن مرحومی تسلیت گفته، همدردی و غمشریکی خود و خانواده ام را به آنها ابراز داشته و روان پاک او را شاد میخواهم.

با احترام،

علی احمد صارم

اصالت مراتب تسلیت و همدردی عمیق خودرا به خانوادهء محترم زنده یاد سید زاده و بازماده گان شان تقدیم نموده، برای مرحومی از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس تمنا می نماید.

 

بازگشت