پیام تسلیت

با تأسف عمیق و اندوه فراوان اطلاع حاصل کردم که رفیق عزیزم عزیز آرش  داعیهء اجل را لبیک گفته و به جاودانگی پیوست.  درگذشت نا به هنگام رفیق عزیزم عزیز آرش یک ضایعهء بزرگ و جبران ناپذیر برای جنبش چپ دموکراتیک و ترقیخواه کشور میباشد.

اینجانب زبیر شیرزاد به خانواده های محترم رفیق عزیز آرش و رفیق رستمی مراتب همدردی و تأثرات عمیق قلبی و تسلیت خویش را ابراز نموده و در غم و اندوه شان خودرا شریک دانسته از بارگاه خداوند متعال برای مرحوم بهشت برین آرزو نموده و برای بازمانده گان شان صبر جمیل آرزو میکنیم.

با احترام،

زبیر شیرزاد

دست اندرکاران اصالت مراتب تسلیت و همدردی خودرا به خانوادهء های محترم آرش و رستمی و بازماده گان شان تقدیم نموده، برای مرحوم از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس تمنا می نماید.

بازگشت