مصاحبهء گریگور گیزی رهبر فراکسیون حزبِ چپ در پارلمان المان با برلینر سایتونگ

مورخ ۳ اپریل ۲۰۰۹

برگردان : نورالدین نظامی

 

حزب چپ المان در پرنسیپ از جمله منتقدین پیمان ناتو میباشد.

گریگور گیزی رهبر این فراکسیون، پیمان ناتو را فعلآ یک پیمان متعرض میداند نه دفاعی. وی خواهان ایجاد یک سیستم امنیتی جمعی است که باید جای پیمان ناتو را بگیرد و در آنصورت دیگر برای دوام و بقای این پیمان بشکل فعلی دلیلی باقی نمی ماند.

توجه تانرا به این مصاحبه جلب میدارم.

 سوال: آقای گیزی چه چیزی باعث شد که فراکسیون شما هفته گذشته در پارلمان پلاکاتهای اعتراض را بلند کرد؟ و قواعد پارلمان را نادیده گرفتید.

آیا درین مورد (منظور بلند کردن پلاکاتهای اعتراض در پارلمان) قواعدی وجود دارد؟ من از آن اطلاع ندارم. حتماً حال درین مورد هم قواعدی وضع خواهند کرد.

میپردازم به جواب سوال اصلی  تان: ناتو در آغاز بحیث اتحادیه دفاعی غرب ایجاد شد. مگر فعلاً چیزی برای دفاع وجود ندارد و یک اتحادیه تعرضی را که فعلاً ناتو به آن تبدیل گردیده ضرورت نداریم.

مسایل نظامی را در شرایط فعلی سیاست خارجی تعیین مینماید. ما مخالف این هستیم و تقاضا داریم که یک سیستم جمعی امنیتی ایجاد گردیده که هدف آن صلح، خلع سلاح و عدالت باشد. در آنصورت به بن لادن ها هم زمینه مساعد نمیشود که تروریست های تازه تربیه نمایند.

 سوال:

میشود ناتو تغییر قیافه بدهد و مورد قبول قرار گیرد؟

برای من غیر قابل تصور است.

ناتو باید به یک اتحایه جدید تعویض شود. و روسیه هم در چنین یک اتحادیه امنیتی جمعی شامل گردد و بخاطر اینکه روسیه فعلاً بازهم بخاطر استراتیژی ناتو و تمایلات اش به حق ویتو؛ خود را از لحاظ نظامی تقویه مینماید. و این حالت برای ما گران تمام میشود.

 سوال:

چه خواهد شد اگر آنطوریکه شما میخواهید در مورد ناتو اگر قوایش را از افغانستان خارج نماید دستاورد های ناتو چه خواهد شد؟

جواب:

آیا کدام دستاوردی در مورد وجود دارد؟ آیا بن لادن دستگیر شده؟ آنوقتی که روسها به افغانستان داخل شدند آنزمان تمام دختران اجازه داشتند به مکتب بروند. آیا ورود قوای شوروی مانع آن بود؟ این یک کار عجولانه است اگر پیشرفت اجتماعی یک محل را بحیث نمونه قبول کرد و گفت که بخاطر تحقق آن باید مبارزه کنیم.[منظور آزادی و دموکراسی تیپ امریکائی به افغانستان است] حضور ناتو در افغانستان از لحاظ حقوق بین المللی از طرف ملل متحد تصویب شده مگر در جنگ کوزوو و عراق اینطور نبود.

و مسـله فعلی افغانستان را پس از تقریباً هشت سال حضور ناتو نمیتوان با مسله حق امریکا برای دفاع خودی نامید. مشکل اینجاست که فقط شورای امنیت ملل متحد میتواند این فیصله را ملغی قرار دهد که در آنجا امریکا حق ویتو دارد.

سوال:

چطور میتوانید، در صورتیکه ناتو از افغانستان خارج شود، مانع سقوط و برگشت دوباره افغانستان به شرایط گذشته شوید؟

جواب:

این سوال شما را میخواهم با سوال متقابله جواب بگویم.

آیا در عربستان سعودی هم میتوانیم بخاطر تساوی حقوق زن و مرد به وسایل نظامی متوصل شویم؟

حتماً که نمیتوانیم.

عدم تساوی حقوق مرد و زن در افغانستان یگانه دلیل برای مداخله نظامی نبود.

من از یک ضرورت تفکر جدید صحبت میکنم. ما باید راه حل های دیگری را برای رفع این مشکل جستجو نمائیم . بارک اوباما رییس جمهور امریکا بارها گفته در جنگ از طریق نظامی نمیتوانیم به پیروزی برسیم. این به نظر من اولین قدم است.

 سوال:

اوباما از خروج نیروها حرف نمیزند، بلکه از تغییر استراتیزی میگوید.

جواب:

بهتر است وی در مورد خروج حرف بزند. بنظر من بهتر این میبود که ناتو در اجلاس شان، تاریخی را برای خروج نیرو ها تعیین میکردند.

افغانها ما غربی ها را در کشور شان نباید انسانهای با ماشیندار و اسلحه بدانند، بلکه منحیث کسانیکه در اعمار مجدد کشور شان کمک مینماید. اگر ما به جهان سوم درین راه به همین شکل عمل نکنیم، زمینه بیشتر به تروریست ها داده میشود.

 سوال:

تا اندازۀ چنین برداشت میشود که شما میخواهید بگویید که ناتو مسوول تروریسم است؟

جواب:

این یک پیش داوری است. من از طالبان و بن لادن هم نفرت دارم مگر تمام مساعی غربی ها تمرکز یافته به اعمال انها. اگر ما بتوانیم نفرت جهان را نسبت به غرب مرفوع نماییم در آنصورت ما با ده دیوانه طرف خواهیم بود که انها همیشه وجود خواهند داشت و در آنصورت مبارزه بانها دشوار نخواهد بود.

 سوال:

یک ایده خوب است مگر این نمیشود همین فردا عملی شود.

جواب:

این را من هم میدانم. منظورم این است که ما بلاخره با آن شروع کنیم. منظورم یک سیاست راه حل غیر نظامی است که درین مورد باید فکر شود.

آلمان میتواند با یک مثال خوب با آن پیشقدم گردد، قوای نظامی المان از افغانستان خارج شود و به این ترتیب بالای ناتو فشار وارد شود.

 سوال:

ناتو مسوولیت امنیت را دارد نه اعمار مجدد مثلاً اعمار مکاتب، وظیفه ناتو امنیت و ثبات است.

 جواب:

این میشود به یک گروپ تحت فرماندهی سازمان ملل متحد محول گردد. ناتو فعلاً میگوید ما به ملل متحد ضرورت نداریم این کارها را فعلاً ما خود انجام میدهیم.

سوال:

مثلیکه شما خیال پرداز هستید.

آیا نمیشود بود؟

من این را میدانم که شاید بعضی چیزها را درآینده شاید شاهد نباشم مگر بانهم فکر نمایم که چطور سازمان ملل به یگانه ارگانی تبدیل گردد که وظیفه اش امنیت جهانی باشد.

منبع :  Berliner Zeitung

ترجمه توسط نورالدین نظامی

 

 

 توجه !

 

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 دوشنبه، ۶ اپریل  ۲۰۰۹

www.esalat.org