سه شنبه، ۲  سپتامبر  ۲۰۰۸


محمد یعقوب هادی

 

تجربه آدم را ناگزیز میسازد نسبت به بیان مطالبی متوصل شود که در اساس با آن موافق نیست. مثل اینکه در مورد قانون گفته میشود قانون مانند "جال عنکبوت" است، که تنها زنده جان های ضعیف الجثه را در بند میاندازد، مگر موش ها میتوانند آنرا بدرند.

دولت صادراتی افغانستان به رهبری حامد کرزی یکی از بنیان گذاران چنین یک قانون در قلمرو کشور افغانان است.

 در حقیقت این برداشت که در شکل وجیزه ای به بیان گرفته شده است از وجود چون دولت آقای حامد کرزی نشأت نموده است، و به قوانین چنین یک دولت کاملأ صدق میکند.

 انگیزۀ انطباقی این شباهت در عملکرد دولت و شخص رییس جمهور کشور افغانان یعنی آقای رییس جمهور حامد کرزی نهفته است. در حالیکه قلم بدستان زیادی بارها روی صفحات سفید را از بیان اعمال سیاه این دولتمداران سیاه نموده اند تا هنوز هیچ مرجع دولتی حتی کلمه ای آنرا نتواستند سفید بسازند.

 اکنون چشم این حاکمان را خون و سیاهی گرفته، و دیگر تشخیص خوب و زشت برای آنان مشکل نی، ناممکن شده است.

 آقای رییس جمهور کرزی بعد از کشتار مردم بیگناه توسط نیرو های پایه های حاکمیت خود (نیروهای امریکائی، ایساف) حکم برطرفی نمایشی چند مسوول درجه چهارم را صادر مینماید و امر به اجرای تحقیقات نمایشی میدهد. که مطمیناً چند روز بعد همه ای این احکام پا در هوا زیر خاک میشود. چنین نمایشات را چندین بار و آخرین مرتبه در مورد جنایت انجام شده دولتی بتاریخ اول سنبله ۱۳۸۷در شیندند هرات به اجرا گذاشت، مگر بزودی جنایت هودخیل بار دیگر چهره حاکمان تقلبی را افشا ساخت، کشتار دیگری را سازمان دادند. و بتاریخ ۱۰ سنبله ۱۳۸۷ یک خانواده دیگر را از بیخ و بن نابود کردند. و نفرت و انزجار مردم را این دولت دروغگو و متقلب که در راه بندان کابل، جلال آباد انعکاس یافت نصیب گشت.

 آقایان حاکمان دولت صادراتی در میان خود (بادار و نوکران) توپ و بمب ملامت را یکی به دیگری پاس میکنند. این یک مضحکه دیگری است.

 اما حقیقت این است که اینان قاتلین مردم افغانستان اند. اینان مسوولین ویرانی کشور افغانان اند. برفی را که بالای بام دیگران میانداختند حالا مانند دزد با پشتاره گیر آمده اند. هر روز کشتار مردم بی گناه ادامه دارد. افراد بیگناه به زندانها انداخته میشود. و احکام اعدام شان صادر میشود. مگر در عوض جانیان، قاتلان، دزدان، قاچاقچیان، متجاوزین ناموسی از زندانها آزاد میگردد.

  رهائی معاونین گلبدین حکمتیار، رهبران طالبان و القاعده به بهانه های صلحی که اثری از آن دیده نمیشود بر جایش، اخیرأ به نقل از بی بی سی انتشار خبر آزاد شدن دو متجاوز جنسی در ولایت سمنگان، که بر اساس برخی گزارشها، ظاهراً با فرمان رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته، از شباهت های دیگر "قانون جال عنکبوتی" دولت صادره ای حامد کرزی میباشد.

 اما پرویز کامبخش به جرم هیچ، بخاطر تظاهر دینی سالها در زندان بدون سرنوشت باقی میماند و قلم آقای کرزی در مورد رهائی کامبخش بیگناه حکم صادر نمیکند.

  این کدام شریعت است که کامبخش را به جرم هیچ زندانی نموده است و برای او حکم اعدام میطلیبد مگر متجاوزین زانی و آنهم بالای طفل معصوم بصورت دسته جمعی به امضای رییس جمهور آزاد میگردند.

  در مورد کامبخش عفو و بخشش از رییس جمهور خواسته نمیشود، او بیگناه است باید بدون قید و شرط آزاد ساخته شود.

 

پیروز باد حق و عدالت

 

  محمد یعقوب هادی

 

توجه !

کاپی و نقل مطالب از اصالت صرف با کسب مجوز کتبی از اصالت مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به
اصالت می باشد.
 

 

 

 

www.esalat.org