جمعه‏، ۱ می ۲۰۱۵

کمیت، کیفیت و مسوولیت در قوای مسلح

استاد (صباح)

 

صمیمیت و عواطف و احساسات نسبت به میهن باید مافوق همه ی احساسات و عواطف باشد. خدمت به وطن نیمی از وظیفه است و خدمت به انسانیت نیم دیگر آن.

وطن دوستی بزرگترین مظهر روح ملی یك کشور است، این حس موجه غریزه ی اجتماعی مخصوص است كه در موقع خطر عمومی بلافاصله جانشین غریزه انفرادی می گردد.

وطن یعنی زهر ایل و تباری

وطن را پاسبانی، پاسـداری

وطن یعنی كتیبه در دل سنــگ

تمدن، دین، هنر، تاریخ، فرهنگ

وطن یعنی شب رحمت شب قـــــدر

شب جوشن، شب روشن، شب بدر

وطن یعنی هدف یعنی شهامت

وطن یعنی شرف یعنی شهادت.

دولت و مسوولین امنیتی آن با این همه تشکیلات وسیع و هزینه های گزاف در برابر این همه بی امنی که طی سال های گذشته در تاریخ کشور ریکارد قایم کرده ا ست، چه استدلالی دارد، مسوولین دولت با ادعا های بلند بالا و بهانه های ناهمگون در برابر افکار پرسشگر مردم و جهانیان چه پاسخی دارند؟.

 آنچه بیش از همه قابل تأمل و اندیشه است اینست که، نه تنها در ریشه کن کردن سیستم و شیوه های قوماندان سالاری، فساد و چپاولگری و حاکمیت تفنگ کار موثری صورت نپذیرفته، بلکه بصورت مستقیم و غیرمستقیم در تقویهء پایه های سیاسی و قدرت اقتصادی آنان موثریت روا داشته شده است. درگیری و بی نظمی ها نشان می دهد که امنیت، روز به روز خراب تر شده می رود. بدیهی است که اگر دولت به حل این مشکل اساسی فایق آمده نتواند، در تطبیق پروسه های بازسازی و نوسازی، به کامیابی نخواهد رسید.

اردوی ملی منحیث یک قدرت نظامی جهت حفاظت از افغانستان، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و از ارزشها و نوامیس ملی میباشد. و هدف از اردوی ملی حفاظت از اهداف ملی و حمایه از موفقیت افغانستان است. پالیسی نظامی افغانستان منحیث قوه دفاعیه بر اساس پالیسی امنیت ملی و استراتیژی ملی نظامی ایجاد گردیده است. وظایف و نقش اساسی اردوی ملی افغانستان بر اساس این پالیسی استوار بوده.

۱ ـ دفع و طرد تهاجم احتمالی دشمن جهت حفظ فضای صلح آمیز.

۲ ـ دفاع از ملت در برابر تهاجم دشمن.

۳ ـ جهت تامین امنیت و پیشرفت پروسه سیاسی.

۴ ـ خلع سلاح تمام گروه های مسلح شخصی و ملیشه های غیر رسمی.

۵ ـ خلع سلاح تمام گروپ های غیر قانونی

۶ ـ مبارزه علیه تروریزم ( طالبان و القاعده )

نقش پولیس درتامین امنیت: مهم ترین عاملی که می تواند به امنیت یک جامعه کمک نماید ایجاد اعتماد و همکاری متقابل میان پولیس و جامعه است، وقتی پولیس موفق است که جامعه را با خود داشته باشد و همه اقشار جامعه از فرد عادی و مامور نظافت شهرداری گرفته تا مقام بلند پایه دولت این احساس را داشته باشند و احساس مسئولیت کنند که به پولیس ولو به پیمانه خیلی کم کمک نماید تا پولیس بهتر بتواند امنیت جامعه را تامین نماید. و سرحدات کشور را هم در قبال دارند از قبیل بولیس سرحدی کشور که اردوی ملی و پولیس سرحدی در سرحدات کشور همکاری دوجانبه دارند یعنی همسنگران اند.

اشرف غنی بعدازتصاحب قدرت درارگ درمورد تامین امنیت ونقش نیروهای مسلح میگوید- « افغانستان امروز، متفاوت از افغانستان دیروز است و افغانستان امروز، نوید تولد شهروند نوین را میدهد. ما دیگر تبعه نیستیم و هم تابع کس دیگرى نیستیم؛ منحیث وطنداران، داراى حقوق و وجایب یکسان هستیم. قانون اساسى، حکومت را مکلف به تامین تمام حقوق افغانها میکند. مردم افغانستان براساس همین مواد قانون اساسى، حکومت پاسخگو و مسوول میخواهد و حکومت وحدت ملى، مصمم است تا پاسخگو باشد. در کنار پروسۀ سیاسى، تحول نیز از خواستهاى جدى مردم افغانستان است و به این خواست مردم، حکومت وحدت ملى متعهد است و در کنار ارزشهاى مثبت، بر نیاز به تغییر و تحول بنیادى و به اصل خدمت به مردم تاکیدکرد.

تهدیدات و چالشهایى را که افغانستان درحال حاضر به آن مواجه است، نباید دست کم گرفت، برخى از کشورهاى عربى درحال انفجاراند و برخى از حلقات میخواهند تاکشورعزیز ما میدان جنگ دوامدار باشد؛ به همین منظور ما موضوع صلح پایدار را جدى میگیریم. صلح، یکى ازارکان اساسى ثبات سیاسى را تشکیل میدهد، کشورى که دچار ناآرامى بوده، امنیت و مصوونیت شهروندان آن به درستى تامین نباشد، به ثبات رسیده نمیتوانیم و به یاد باید داشت که صلحى که سرخط فصل نو براى شروع یک جنگ همه جانبه باشد مورد قبول نیست؛ به همین منظور تاکیدما بر صلح پایدار است نه صلح مقطعى و کوتاه مدت. عدالت اجتماعى تهداب صلح را تشکیل میدهد، صلحى که باعث بیعدالتى درجامعه شود کوتاه مدت خواهد بود و نمیتواند مارا به ثبات برساند و امروز ما ثابت کردیم که همدیگرپذیر شدیم و این همدیگرپذیرى، باید ما را به صلح پایدار کمک کند.

تحکیم ثبات و تامین امنیت بدون ختم حکومت هاى موازى میسرنمیشود، ما وعده میسپاریم که با تشکیل حکومت وحدت ملى، به تمام حکومات موازى نقطۀ پایان خواهیم گذاشت. ازعلمای دینى، متنفذین قومی و نخبگان سیاسی کشورمیخواهیم تا به منظور تحکیم صلح، ثبات و امنیت، دست به دست هم بدهند و باید صدای صلح از هر منبر مسجد بلند شود وعلمای دینى می توانند در این راستا نقش مهم ادا نمایند. اختلافات باید از راه سیاسی حل شود وباید طالبان وحزب اسلامى به مذاکرات حاضر شوند، ما ثابت ساختیم که اختلافات سیاسی را میتوان با مذاکرات سیاسی حل کرد، مخالفان مسلح مشکلات شانرا با حکومت وحدت ملی درمیان بگذارند تاراه حل برایش پیدا شود؛ کسانیکه کشور را بخاطر اهداف دیگران به میدان جنگ مبدل میکنند، افغان نیستند و در میان افغانها جا هم ندارد. امنیت زمانی تامین میشود که از نیروهای امنیتی بخاطر تحکیم قانون، صلح و ثبات استفاده شود و نیروهای امنیتی در سیاست دخیل نشوند. حکومت وحدت ملی، مصوون(حافظ) جان نیروهای امنیتی خواهدبود و بخاطر تقویه و مسلکی سازى نیروهای امنیتی، از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهیم ورزید و حکومت وحدت ملی مسوولیت دارد تا برای نیروهای امنیتی شرایط خوب زند گی را مهیا نماید. مردم ازنیروهای امنیتی حمایت نموده و در صفوف نیروهاى امینتى بپیوندند؛ زیرا کسانیکه در صفوف نیروهای امنیتی قرار دارند، محافظین نوامیس ملی می باشند.

رئیس جمهوری ضمن ارزیابی گزارشات ارایه شده، خاطر نشان نمود که وی منحیث رئیس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح وظیفه خود میداند که از هرمنسوب نیروهای امنیتی اعم از سربازان، بریدملان، ساتمنان و افسران قوای مسلح دفاع و مواظبت جدی نماید. رئیس جمهوری تصریح نمودند که وی بیشترین مساعی روزمره خویش را در جهت رسیدگی به وضعیت امنیتی کشور متمرکز خواهند نمود. همچنان رئیس جمهوری در قسمت تقویت تشریک مساعی بصورت اخص درسطح تکتیکی، مواظبت از اعاشه و اباطه و بهبود عرضه خدمات صحیی برای پرسونل نیروهای امنیتی هدایات مشخص صادر نموده و قربانی پرسونل نیروهای امنیتی کشور را در راستائی دفاع از نوامیس ملی و تمامیت ارضی کشور را ستود.»

با وجودی که رییسجمهور غنی ارزیابی دوباره برنامه خروج نیروهای بینالمللی را از کشور لازم میداند و برخی از مقامات نظامی امریکایی نیز بر تجدید نظر در این برنامه تأکید میورزند، اما وزارت دفاع کشور اعلام میکند که نیروهای امنیتی افغان از هر لحاظ آماده دفع حملات مخالفان مسلح دولت می باشند. جنرال افضل امان، رییس اوپراسیون وزارت دفاع ملی، میگوید: در حال حاضر نقش نیروهای بینالمللی تبدیل به حمایت قاطع شده و برای ما نیز قابل قبول است. نیروهای داخلی آمادگی مستقلانه خود را در مقابل مخالفان دولت دارد و از جانب ما نیازی به تجدید نظر در مورد ازدیاد نیروهای بینالمللی دیده نمیشود.

درعین حال، این جنرال نیروهای دفاعی کشور به این نظر است که تصامیم امریکاییها مربوط خود آنها است و فعلاً آنچه برای نیروهای امنیتی افغان مهم است، این میباشد که گاهی در ساحاتی که تهدیدات در سطح بالا وجود داشته باشد، نیروهای بینالمللی به حمایت از نیروهای داخلی میپردازند.

طبق توافقتنامه امنیتی و دفاعی امریکا با افغانستان، یک تعداد از سربازان امریکایی میتوانند تا سال دوهزاربیست چهارمیلادی در افغانستان باقی بمانند. اما نظر به برنامهریزی خروج نیروهای نظامی امریکا که توسط بارک اوباما رییسجمهور این کشور مطرح شده است، قرار است تا اخیر سال دوهزارشانزده میلادی نیروهای نظامی این کشور ازافغانستان خارج شده و تنها شمار اندکی از سربازان امریکایی برای تأمین امنیت سفارتخانه آن کشور در افغانستان، باقی بمانند. اما با درنظرداشت اوضاع امنیتی و مشکلات نیروهای امنیتی داخلی، شماری از کارشناسان بارو دارند با مجهز شدن نیروهای افغان با وسایل جنگی پیشرفته، این نیروها میتوانند درمقابل هرگونه تهدیدات امنیتی ایستادگی کنند. همچنین نیروهای امنیتی افغان در میان مردم از اعتبار بالایی برخوردار میباشند و این امر میتواند به نیروهای امنیتی کمک کند تا در پیکار با عوامل ناامنی بیشتر تلاش کنند.

به اساس اظهارات مقامات ایالات متحده امریکا، اوضاع امنیتی درافغانستان تا سال ۲۰۱۸ میلادی رو به بهبودی نخواهد گذاشت، بلکه گروههای مسلح مخالف دولت، برای حمله به قریهها تواناییهای بیشتری خواهند یافت. برید جنرال وینسنت استیوارد، رییس اداره استخبارات دفاعی امریکا، در رابطه با توانایی های طالبان و وضعیت افغانستان در سال ۲۰۱۵ میلادی و سالهای بعدی، به کانگرس آن کشور گفته است که سال جاری میلادی برای قوای امنیتی افغانستان یک سال حساس میباشد؛ زیرا گروههای مسلح مخالف دولت، سعی دارند نفوذ خود را در مناطق خارج از شهرها بیشتر سازند. از این رو، آنها با گسترش حملات خود به بیثباتی امنیتی در مناطق روستایی ادامه میدهند و تا سال دوهزاروهجده میلادی توان حملات را بر شهرها هم خواهند داشت. پس از انتقال کامل مسوولیتهای امنیتی به نیروهای افغان، باآنکه کنترول شهرهای کلیدی و شاهراهها توسط این نیروها نسبتاً به خوبی به پیش میرود، اما نظر به برآورد جنرال استیوارد، گروههای مسلح در افغانستان میخواهند از کاهش تعداد قوای بینالمللی درافغانستان استفاده کرده و با راهاندازی برخی حملات انفجاری و انتحاری در شهرها، نیروهای امنیتی افغان را تحت فشار قرار دهند. او می گوید: گروههای مسلح در افغانستان در تلاش هستند تا حملات را بر قریههای این کشور، افزایش دهند. به این لحاظ، بالا بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان در سال ۲۰۱۵ میلادی مهم است تا حملات طالبان را مهار کنند. با وجودی که نیروهای امنیتی داخلی به طور کامل مسوولیت تأمین امنیت کشور را به عهده گرفته و در بسیاری موارد خیلی خوب هم درخشیدهاند، اما کارشناسان نظامی به این عقیده هستند که این نیروها از لحاظ تجهیزات پیشرفته و تخنیکی نیازمند حمایت نیروهای بینالمللی میباشند. ازنظر ویسنت استیوارد، آموزش و تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی افغان، میتواند تلاشهای گروههای مخالف آنها را خنثی سازد؛ چون گروههای مسلح ضمن حملات بر قریهها، تلاش دارند در کابل نیز حملاتی را انجام داده و اعتماد مردم را در مورد توانایی‌های نیروهای امنیتی افغانستان کاهش دهند.

این در حالی است که نیروهای ناتو ماموریت جدیدی را به نام "حمایت قاطع در افغانستان" آغاز کرده است. به اساس این ماموریت، حدود سیزده هزار تن از نیروهای ناتو، بیشتر روی آموزش، مشورهدهی و تجهیز نیروهای افغان تمرکز کرده‌اند.

از سویی هم، با مطرح شدن خروج نیروهای بینالمللی تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی از کشور، گروههای مسلح مخالف دولت، حملات خود را در شهرها و قریهها بالا برده و نگرانیهایی را مورد بدتر شدن اوضاع امنیتی در میان مردم افزایش داده است. برخی از شهروندان کشور بالا رفتن تهدیدات امنیتی را مربوط به کاهش همکاریهای نیروهای بینالمللی پنداشته و از خروج کامل نیروهای بینالمللی نگرانیهای شان را ابراز کردهاند. حمید فیروزکوهی معتقد است که تلاش امریکا برای وابسته نگهداشتن افغانستان به کمک مالی و نظامی این کشور باعث شده تا نیروهای امنیتی افغان نتوانند در شرایط دشوار با مشکلات امنیتی مبارزه کنند. او میگوید: اگر قرار باشد تا اخیر سال ۲۰۱۶ میلادی امریکا تمام قوتهای خود را از افغانستان بیرون کند و ما دیگر حمایت مالی و نظامی آن کشور را نداشته باشیم، حکومت وحدت ملی به زودی سقوط خواهد کر.

اما جلیل فرهمند با آنکه عملکرد نیروهای بینالمللی در چندین سال گذشته درافغانستان را چندان قناعتبخش نمیداند ولی معتقد است که ادامه همکاریهای بینالمللی میتواندبرتقویت نیروهای داخلی مؤثرواقع شود. حرف ازماندن ونماندن نیست، مهم این است که بودن امریکاییها چقدر به امنیت و بهبودی وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور کمک میتواند. اگرعملکرد امریکا مانند گذشته باشد، نمیتوان نسبت به بهبود اوضاع در آینده امیدوار بود.

وزارت دفاع - اردوی ملی درسال۱۳۹۱ به ۱۱۸۳ نفر می رسد که درسال گذشته این رقم ۸۴۱ نفر بوده است.

کمیت اردوی ملی نسبت به سال گذشته دوبرابر شده و این در حالی است که وقتی ساحه فعالیت ها گسترش یابد خود به خود تلفات نیز افزایش پیدا می کند و دلیل دیگر این است که ۸۴ درصد عملیات ها توسط نیروهای افغان رهبری شده و به همین دلیل است که تلفات افزایش کرده است. اردوی ملی در سال گذشته ۸۴۴ عملیات پلان شده و به تعداد ۱۸۷۸۹ عملیات غیرپلان شده را اجرا کرده و همچنین ۱۴۵۰۵۶ گزمه اجرا شده و ۸۱۳۸ مورد تلاشی برگزار شده است. طی سه مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی به تعداد ۱۵۲ قرارگاه از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان سپرده شده که از آن جمله ۱۱۵ قرارگاه به اردوی ملی سپرده شده است. به تعداد ۵۱۶۶۳ تن جوانان داوطلب واجد شرایط به اردوی ملی سوق و اعزام گردیده اند. امسال از ۷۶۳ مورد ماین گذاری، پرتاب راکت و سایر حملات تروریستی جلوگیری شده و ۲۰ تن مواد انفجاری نیز کشف و خنثی شده است. به تعداد ۲۶۳۶ میل سلاح مختلف النوع و ۶۲۱ عراده موتر از دشمن گرفته شده و نیز ۴۶۶۴ تن کشته و ۶۴۰۱ تن اسیر شده اند. ۱۳ کندک پیاده، ۴ کندک تامینات لوژستیکی، ۴ کندک کشف، ۴ کندک انجنیری و ۶ کندک مخابره در قرارگاه قول اردو، تکمیل ۲۳ تولی تطهیر راه همراه تجهیزات از جمله انکشاف قطعات جدید می باشد". توزیع ۱۱۱ تن مواد اعاشه برای ۱۰۰۰ فامیل مستحق در ولایات کابل، پنجشیر، بلخ، جوزجان، ننگرهار و فامیل های حفظ و مراقبت سالنگ ها از جمله کمک های اضطراری امسال می باشد. به تعداد ۱۴۰۷۰ تن مریض داخل بستر و تداوی شده، به تعداد ۶۱۵۵۲۳ تن تداوی سرپا و ۲۴۷ تن مجروحین و مریضان اردوی ملی جهت تداوی به کشورهای ترکیه و هندوستان اعزام گردیده اند.

وزارت دفاع ملی اعلـامـ کرد که از سال ۱۳۸۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۳ ؛ ۶ هزار و ۸۵۳ سرباز و افسراردوی ملی در نبرد با نیروهای شبه نظامیان طالبان کشته شده‌اند. سخنگوی وزارت دفاع ملی به رسانه‌هـا گفته است که ۸۵ درصد این افراد در اثر انفجار ماین‌های جاسازی شده توسط مخالفان، جان خود را از دست دادند. در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به تعداد ۹ نفر، در سال ۱۳۸۳، ۵۱ نفر، در سال ۱۳۸۴، ۱۳۸ نفر، در سال ۱۳۸۵، ۲۰۶ نفر، در سال ۱۳۸۶، ۳۲۵ نفر و در سال ۱۳۸۷ نیز ۳۸۰ نفر از سربازان و افسران اردوی ملی کشور کشته شدند. در سال۱۳۸۸، ۶۳۵ نفر، در سال ۱۳۸۹، ۷۴۸ نفر، در سال۱۳۹۰، ۸۴۱نفر، درسال ۱۳۹۱، ۱۱۷۰ نفر، در سال ۱۳۹۲، ۱۴۰۰ نفر و در شش ماه سال اول ۱۳۹۳ نیز به تعداد ۹۵۰ عضواردوی ملی کشته شده‌اند. افزایش تعداد سربازان اردوی ملی به حدود ۲۰۰ هزار نفر، انتقال تامین مسئولیتهای امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای ماوافزایش نا امنی در کشور دلیل اصلی افزایش تلفات نیروهای اردوی ملی در سالهای اخیر بوده است.

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org