شنبه‏، ۹ می ۲۰۱۵

روز پیروزی


ا. م.  شیری

 ۱۸ ثور ۱۳۹۴

نهم ماه مه ۲٠۱۵ (۱۹ اردیبهشت- ثور ۱۳۹۴)، هفتادمین سالروز نجات بشریت جهان از شرّ طاعون فاشیسم سرمایه داری در سیمای رژیمهای فاشیستی آلمان، ایتالیا و ژاپن در پی مبارزه و نبرد دلیرانه اکثریت خلقهای جهان و در رأس همه آنها، خلقهای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و ارتش سرخ آن برهبری حزب بلشویکها تحت فرماندهی و هدایت، ژنرالیسموس یوسف ویساریونویچ استالین بر بشریت صلحدوست، آزادیخواه و عدالتجوی، بویژه، بر پیروان صدیق انترناسیونالیسم پرولتری همه گیتی مبارک باد!

در روز هشتم ماه مه قوای ظفرمند ارتش سرخ و نیروهای خلقی اتحاد شوروی  در پایان نبردهای شدید چهار ساله، ارتش ورماخت و رژیم هیتلری آلمان را به تسلیم بی قید و شرط وادار نمودند و متعاقب آن، دشمن غدار بشریت را در خانه خویش ( در نورنبرگ) به پای میز محاکمه کشیدند و بسیاری از آنها را بسزای جنایات خارج از توصیف خود رساندند.

واضح است که در جریان جنگ جهانی دوم و جنگ کبیر میهنی اگر چه تقریبا هیچ خلق و ملت جهان از عواقب شدیدا ناگوار و تلخ آن در امان نماند، اما سنگین ترین تلفات انسانی و معنوی، اقتصادی و اجتماعی را خلقهای اتحاد شوروی ببهای جان بیش از ۲۷ میلیون نفر از شهروندان خود، و در رأس آنها بلشویکها، این گلهای سرسبد و عصاره جامعه بشری متحمل شدند.

با وجود اینکه در اثر نبردهای نجاتبخش ارتش سرخ، سایه شوم فاشیسم سرمایه داری برای یک دوره نسبتا طولانی از سر همه خلقهای جهان، مقدم بر همه، خلقها و کشورهای اروپا و شرق آسیا کم شد، اما امروز، همانطور که مشاهده می شود، چهره کریه فاشیسم سرمایه داری بار دیگر بواسطه رژیمهای امپریالیستی غرب، بسردمداری امپریالیستهای آمریکا و انگلیس در اشکال «نوین» احیاء شده و تحت عناوین جعلی و دغلکارانه «دمکراسی»، «حقوق بشر» و «انساندوستی» همچون سابق به صغیر و کبیر رحم نمی کند؛ کشورها و خلقهای مختلف جهان را یکی بعد از دیگری بخاک و خون می کشد؛ ویران می کند و دستاوردهای ارزشمند بشری را مستقیما بدست قوای نظامی مزدور و یا نیروهای نیابتی خود- گروههای تروریستی متشکل از افراطیون مذهبی و ناسیونالیستی نابود می سازد.

در شرایط کنونی جهان، که فاشیسم «نوین» در غرب به تاخت درآمده است، رهایی نوع بشر از چنگال آن، بی تردید، ظهور مقتدرانه بلشویشم جدید، ارتش سرخ نوین و استالین دیگر را ضروری ساخته است.

یاد دهها میلیون انسان قربانی توحش فاشیسم سرمایه داری گرامی باد!

زنده باد ارتش سرخ!

یاد و نام فرماندهان و سرگردگان فاتح جنگ علیه فاشیسم!

برقرار باد صلح، آزادی و عدالت اجتماعی در سرتاسر جهان!

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org