محمد طاهر نسیم

 

محمد طاهر نسیم:

مبارزۀ طبقاتی سازش منهدم سازی وطن را نمیپذیرد!!

یکی از رفقا با ابراز دلسوزی میگوید: با ایجاد سازمان نو تأسیس، تازه فعالیت، و بسیج سازی زحمتکشان در مبارزه، باید از "پدیده ها" یا واضحتر از "تخطی ها" و تخطی کاران گذشته، پرده پوشی شود، تا همه به طرفداری سازمان و مبارزه بسیج شوند!

در واقع این گفتار قابل بررسی و دقت میباشد زیرا اغلباً تکرار میشود.

*       *       *

حزب دموکراتیک خلق افغانستان، از اولین روز های تأسیس خود اول جنوری ۱۹۶۵ و الی فروپاشی آن اپریل ۱۹۹۲، با اشتباهات، تخطی ها و آشوبگری های بسیاری چون فراکسیون و گروه بازی، انشعاب و تجزیه طلبی، موضعگیری های افراطی ایدیالوژیکی و جناحی، خود خواهی ها، بلند پروازی ها، مقام پرستی و جاه طلبی ها همراه بود که بالاخره در نتیجۀ پرده پوشی، گذشت ها و خفه سازی صدای اعتراض، سازمان حزبی، وطن و دستاورد های مردم و تمام بنیاد ها و قدرت حزبی و دولتی – ملکی و نظامی- در دامن دشمنان رنگارنگ انداخته شد و مبارزه ملی و دموکراتیک و ماهیت بنیادی آن زیر خاک و خون قربانیان، مدفون گردید. و از خلال سناریو ها و بازیچه های ملوث خارجی و داخلی به اشتغال نظامی امپریالیستی منجر شد که هنوز هم تا سالهای بعدی ادامه می یابد!

امروز با استفاده از حوادث، واقعیت ها و تجارب تلخ گذشته، با در نظر گرفتن شرایط دشوار و پیچیده، و سنجش همه جانبه و دقیق ایجابات کنونی مبارزه رهائی بخش ملی و دموکراتیک از آغاز روند فعالیت نباید گامهای خود را بر بنیاد "خشت خام" گذاشت، و بخاطر تراژیدی های مارپیچ کشنده را نا دیده گرفت.

مبارزه خستگی ناپذیر ملی و دموکراتیک برای آزادی، استقلال، تمامیت ارضی کامل، حاکمیت و وحدت ملی، دموکراسی واقعی، عدالت، و ترقی اجتماعی مبارزه طبقاتی زحمتکشان از کلیه اقشار اجتماعی خلق های رنجدیده افغانستان است، که در راه تحقق اهداف سرزمین آزاد، متحد و یکپارچه و زندگی آرام و پیشرفته هیچ گونه سازشی را در رابطه به متزلزل ساختن پایه های عمده وطن، استقلال تمامیت ارضی و یکپارچگی آن قطعاً نمیپذیرد!

در میتود ها و شیوه های کار و فعالیت مبارزه و چگونگی تقسیم و اجرای وظایف و مناسبات درون سازمانی، و در برابر سازماندهی پلان های کاری روزمره، تبیینات نظر به وجود می آید که رشد سازمانی از لحاظ کمی و کیفی آنرا ایجاب میکند، میتوان بر اساس مطالعه، سنجش دقیق، بررسی و تبادل نظر سازنده با استفاده از ابتکارات و نو آوری ها، اصول و پرنسیپ های سازمانی، مرفوع ساخت.

اما در برابر تضعیف، تجزیه و منهدم سازی پایه های عمده میهن و وحدت ارضی و یا استقلال آن، بخشیدن و یا فروش آن و فراهم آوری عوامل نابودی آن، هیچ نوع سازشی و معامله گری و گذشت از حقوق ملی و یکپارچگی سرزمین، امکان پذیر نخواهد بود!

مبارزه طبقاتی، مبارزه هدفمند به سیاهی لشکر قطعاً نیازی ندارد، زیرا نیروی سازمان دهندگان باید بر منافع و قدرت توده ای توانا، آگاه، فداکار مبتکر، با خلاقیت، و با سنجش دقیق سیاسی، و اصول راستین و آموزش درست و سالم اتکا کند! در مبارزه طبقاتی امروزی، بیماری های کشنده گذشته جائی برای رخنه کردن، و ریشه دواندن، نخواهند داشت!

بلکه هر گونه پرده پوشی و سازش به سمت گیری از خیانت ملی شمرده میشود!

با تجدید فعالیت، مبارزه همگانی ملی و دموکراتیک به منظور رهائی  و ساختار افغانستان نوین و زندگی خوشبخت، باید با دلیری، پایداری و صداقت به پیش رفت!

فرانکفورت، ۱۵ اگست ۲۰۱۳

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org