دوشنبه، ۲۸ سپتمبر ۲۰۰۹

تارنمای (سایت) خانـهء فرهنگی "مولانـا"

 در شهر ونکوور- کانـادا

 به سه زبان: دری، پشتو و انگلیسی در یک وقت فعـال و افتتاح گردید.

       محترم عثمانی                   محترم سدید               محترمه نسرین

اعضای خانهء فـرهنگی "مولانـا" طی محفل شانداری روز بیست و پنجم سپتمبر در شهر ونکوور تـارنمای خود را فعال و در خدمت هموطنان فـرهنگی قرار دادند.

درین محفل محترم مجید "قیام" رئیس خانهء فـرهنگی مولانـا ضمن سپاسگذاری از خدمات وطن پرستانۀ آنعده از اعضای خانهء فـرهنگی "مولانـا" که در طرح و دیزاین این تارنمای خانهء فـرهنگی "مولانـا" از خود ابتکار و سلیقۀ خاص مطابق به اهداف نشراتی نشان داده اند، کمک همیشگی قلم و قدمزنان عرصهء علم و فـرهنگ را آرزو نموده گفت: "تـارنمای خانهء فـرهنگی "مولانـا" در پهلوی سایر رسانه های همگانی عصر نوین، ضرورت حیاتی دارد و باید رسالتمندان فرهنگ در آن نگاه ضروری و فرهنگ دوستانه مبذول دارند.

متعاقباً امان معاشر مدیر مسؤل جریدۀ "قیـام"، ارگان نشراتی خانهء فـرهنگی "مولانـا"، در رابطه صحبت نموده افتتاح تارنمـای وزین خانهء فـرهنگی "مولانـا" را که صاحب امتیاز آن اعضای خانهء فـرهنگی "مولانـا" به رهبری محترم مجید "قیام" است، یک موفقیت و افتخار در امر خدمت گذاری فرهنگی هموطنان دانست.

سپس شاعر ذواللسانین و یکی ار اساسگذاران خانهء فـرهنگی "مولانـا" صحبت نموده با اظهار قدردانی از دست اندرکاران تارنمای وزین خانهء فـرهنگی "مولانـا" افزود: "در پهلوی موفقیت های چشمگیر اعضای خانهء فـرهنگی "مولانـا" کتابی را که در برگیـرندۀ سوانح و اشعار بیست و یک تن از شاعران افغانی در شهر ونکوور است، تدوین و آماده چاپ نموده ایم. امید است در امر چاپ آن توجه و همکاری گردد."

سپس به گردانندگی شاعران جوان هریک محترمه نسرین جمالزاده و رحمان ســدید پروگرام بزم شعر در رابطه آغاز گردید که در آن شاعران محترم اسحاق ثنـا، آقای فاضلی، حاجی طاهر امیری، حبیب یوسفی، انجنیر صدیق عثمانی، خـدایار فیاض و شاعر معاصر کشور بشیر رحیمی

هـر کدام به نوبه با اظهار تبریکی از افتتاح تارنمای خانه فـرهنگی "مولانا" وعدۀ هـر گونه همکاری را جهت رونق بیشتر کارهای فرهنگی در خانهء فرهنگی "مولانا" اشعار و سروده های دلچسپ شان را به خوانش گرفتند که با خوشی های زاید الوصف از طرف حاضرین استقبال

گردیدند.

سپس محترمین رحمت جیـلان و رحمن ســدید ضمن گشایش تارنمای خانهء فرهنگی "مولانا" و ابراز توضیحات پیرامون هر صفحهء آن برای تمام علاقمندان، فعالیت آنرا اعلان نمودند.

فرهنگیان و علاقمندان محترم هر زمان می توانند از تارنمای خانه فرهنگی "مـولانا"دیدن بعمل آورند.

www.houseofmawlana.com

دوستان و همکاران فـرهنگی ما با پیـوند تارنمای فوق می توانند، از مزایای آن مستفید گردند و همچنین از طریق پست الکترونیک ذیل با ما ارتباط برقرار نمایند. ما منتظر پیشنهادات بازدیــدکنندگان عـزیز در امر بهبود تارنمای خانه فرهنگی "مولانا" میباشیم.

editor@houseofmawlana.com

محفل با اجرای کنسرت توسط هنر مندان مرکـز آموزشی خانه فرهنگی "مولانا" خاتمه یافت.

طبق یک خبر دیگر، جلسهء فعالین کمیتهء فرهنگی جوانان خانهء فرهنگی "مولانا" به روز بیست و دوم سپتمبر دایر گردید که در آن محترمین مژده جمالزاده رئیس و رحمن ســدید معاون کمیتهء جوانان با طرح پیشنهاد های کاری وظایف بعدی جوانان آگاه و تحول طلب را در امر نوسازی و دگرگونی حیات اجتماعی مطابق به اساسات فرهنگ افغانی معین نمودند.

درین جلسه محترمه مژده جمالزاده در پلان کاری سه ماههء خود اظهار داشت که به نمایندگی از کمیتهء فرهنگی جوانان با اجرای کنسرت ها در افغانستان، پول آنرا به اطفال یتیم و بی بضاعت هموطن ما هدیه نموده و بعد از برگشت گزارش خواهـد داد.

 

امان معاشر خبر نگار آزاد

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org