در راه ایجاد و تحکیم پایه های توده ای

در مبارزه . . .!


محمد طاهر نسیم

 

در بسیاری از تبصره ها و صحبت ها به اهمیت پایه های توده ای در فعالیت جنبش های سیاسی و اجتماعی- احزاب و سازمانها- تأکید شده است.

لذا ایجاب مینماید که دربارۀ چگونگی ایجاد و تحکیم آن پایه ها و عوامل عمده در زمینه، توضیحاتی مناسب و ذیضرورت ارایه گردد.

*    *     *

چرا باید پایه های توده ای را در یک حزب، یا سازمان و یا در جنبش سیاسی همگانی ایجاد، گسترش و تحکیم بخشید . . .؟ و چگونه؟

کافی نخواهد بود که برنامه ها و پروگرامهای سیاسی و اجتماعی در برگیرنده اهداف و منافع کنونی و آینده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی توده ها و مسایل عمده و محورییکه به زندگی شان و به میهن بهبود و ارتقا می بخشد، و راه انکشاف و رفاه را میگشاید، باشد.

لازم است تا توده ها از ماهیت و محتوای منافع و آرمانهای زندگی خود آگاهی و درک درستی یابند. باید به سوالات مطروحه در برابر شان که چرا به چنین منافع و آرمانها در احوال کنونی و همیشه نیاز مبرم دارند، و چگونه موجودیت و ادامه زندگی شان بر آن منافع و آرمانها اِتکا دارد، جوابهای درستی را داشته باشند.

باید از حقیقت دیگری که به اوضاع و شرایط زندگی وطن ارتباط میگیرد، آگاهی یابند، که در پرتو آزادی، استقلال، تمامیت ارضی کامل، حاکمیت و وحدت ملی مستحکم و در فضای دموکراسی، ترقی اجتماعی و پیشرفت بتواند دور از هرگونه تسلط و مداخله خارجی قرار گرفته، راه فعالیت سالم را جستجو نموده بپیمایند، تا در تحقق و دستیابی به نیازمندیهای خود رسیده گی نمایند، و چرا در حمایت از حزب و جنبش سیاسی و برنامه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، به پا خیزند، و مبارزه همگانی را در عرصه های مختلف زندگی بحیث یک وظیفه ملی واجب الاجرا، به راه اندازند تا به اهداف و منافع خویش دستیابی کنند.

خلق های ویتنام با چنین آگاهی و درک و آماده گی سیاسی، متحد و یکپارچه برای تحقق آرمانهای خویش در زندگی خوشبخت و پیشرفته و وطن آزاد و مستقل و یکپارچه با سه استعمار درنده: اول جاپانی دوم فرانسوی و سوم آمریکائی سرسختانه و قهرمانانه جنگیدند، و با پیکار دلیرانه، تسلط کولینیائی را سرکوب کردند. و امروز سربلند در زندگی آزاد، مستقل در راه رفاه و ترقی، ساختار جامعۀ نوین متحدانه به پیش میروند!

توده های وسیع زحمتکش افغانستان باید چنین آزمایشات پیکارجویانه را با دید فراخ و همگانی، همراه با شیوه های نوین در مطابقت با شرایط عصر کنونی به پیمایند. از این راه، و با سنجش دقیق علمی اوضاع ویژه گی کشور در مبارزه، میتوان پایۀ توده ای را ایجاد و تحکیم بخشید، و بر آن با روحیه اعتماد و اعتقاد و امیدواری پیروزمندانه اتکا کرد، و به پیش رفت!

در صورتیکه توده های زحمتکش چنین آگاهی و درک کافی و مناسب را در دست نداشته باشند، به سمت "توهمات" و "تصورات" غیر واقعبینانه و تخیلات ارتجاعی بویژه مذهبی کشانده میشوند و اسیر این باور باقی خواهند ماند که ضرورت زندگی خود را از راه "غیبی" بدست آورند، و از راه راستین پیکار و جنبش سیاسی نه تنها دوری و انزوا اختیار میکنند، بلکه آهسته آهسته در جریانات مخالف قرار میگیرند.

تجربه رقتباری که بعد از قیام اپریل ۱۹۷۸، جنبش سیاسی تحت رهبری ح.د.خ.ا. به آن روبرو شد همان نتیجه گیری را به اثبات میرساند. بگونه مثال با صدور فرمان رسمی اصلاحات ارضی، بسیاری از دهقانان زحمتکش از دریافت زمین و یا کشت و کار در آن خود داری میکردند و با ذهنیت های تاریک ارتجاعی همنوائی نشان داده که "غصب" و "حرام" است! زیرا از ماهیت درست اصلاحات ارضی، و از اینکه فیودالان و ملاکین بزرگ چگونه چنین زمینهای پهناور را بوسیله ظلم و ستم- و برخلاف اصول قانونی و شرعی- به دست آورده اند آگاهی و درک دقیق و مناسبی را نداشتند، و تحت تأثیرات موهوم و گمراه کننده فیودالان و ستمگران، زیر پرده "مذهبی" قرار گرفته بودند! و جنبش سیاسی نتوانست، نسبت عوامل گوناگون داخلی و خارجی، مسوولیت وظیفوی خود را در آموزش زحمتکشان شهر و دهات و ارتقای آگاهی شان و تربیه سالم آنها ایفا نماید. درین عرصه باید روشن ساخت: مبارزه با بیسوادی تنها بدین معنی نیست و نخواهد بود که انسان طرز و شیوه خواندن و نگارش "حروف ابجدی" را فرا گیرد! بلکه، ایجاب مینماید با وسایل و راه های ارتقای زندگی خود آشنائی پیدا کند، و از عقبگرائی قرون وسطائی و عنعنات پوسیده دوره برده گی، فیودالی و قبیله سالاری نجات یابد، و در روند فعالیت بهبود عرصه های گوناگون ساختار جامعه، فعالانه سهم گیرد.

زحمتکشان افغانستان باید بیآموزند که چرا و چگونه در پروسۀ تولید و توزیع نعمات مادی، و در دفاع از آزادی و استقلال کشور، نقش مهمی و برجسته ای همیشگی را دارند و باید داشته باشند!

مؤرخان و پژوهشگران به این باور اند که نیروی توده ای نقش عمده ای در سه جنگ افغان انگلیس در دفاع از استقلال افغانستان دلیرانه ایفا کرده است، و بیرق استقلال کشور را در زمان شاه وطندوست امان الله خان برافراشت. امروز نیز میتواند با درک و توانائی و آگاهی بیشتر و امکانات پیشرفته تر، در مبارزه ملی و دموکراتیک فعالانه شرکت نماید.

البته از دوران جنگ های افغان- انگلیس، و از زمان امان الله خان تا کنون تغییرات و تحولات مهمی در سطح ملی و بین المللی و در ماهیت و برخورد های نظامی و جنگی صورت گرفته است، و تأثیرات بنیادی خود را در مناسبات بین الدول به جا گذاشته است. این واقعیت ها ایجاب مینماید مطابق با شرایط و اوضاع جدید، شیوه ها و وسایل- در تاکتیک و استراتیژیک- مبارزه در برابر نیروهای امپریالیستی، رهائی وطن از تسلط اشغالگران، استقلال و تمامیت ارضی، دموکراسی و ترقی اجتماعی، عیار ساخته شود.

پایه های توده ای درین سرزمین، بشکل گسترده وجود دارد، و وظیفۀ جنبش سیاسی میباشد که آنرا با شرایط و ایجابات مبارزه کنونی و آینده، آشنا، مجهز، آماده و بسیج سازد. و از توانائی و نیرومندی و دلیری آنان با سنجش دقیق و واقعبینانه استفاده نماید.

در نتیجۀ آموزش و تربیه همه جانبه توده ها و استفاده سالم از نیرو و توانائی آنها، و پیمودن پدیده های پی در پی، میتوان پایه های آگاه یافته و درک کننده مستحکم توده ای را با خود داشت و در راه پیروزی و موفقیت با امیدواری گام گذاشت.

محمد طاهر نسیم،

۱۵ جون ۲۰۱۳- فرانکفورت

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org