گزارش دهنده: ظاهر دقیق

جشن باستانی نوروز همه ساله در کشورما افغانستان و سایرِ ممالک همجوارِ آن بگونه شائیسته تجلیل میگردد. ما افغانها در هالند نیز از این روز باستانی نظر به امکانات موجوده محل تجلیل به عمل می آوریم. اتحادیه ها و انجمنهای مختلف فرهنگی محافل نوروزی را برای خوشی هموطنان ما برگزار مینمایند.

بنابه ابتکارِ اتحادیهء جامعهء هزارهها در هالند مراسم جشن نوروز به تاریخ اول حمل ۱۳۸۸ مطابق ۲۱ مارچ ۲۰۰۹ در شهر زندام هالند سازماندهی و برگزار شده بود. درین مراسم در حدود پنجصد تن از هموطنان ما، درحالیکه لباسهای زیبای افغانی را به تن داشتند و اکثراً از خانواده ها ترکیب یافته بود، اشتراک نمودند. فضای این جشن بسا خوشایند و زیبا بود و از سیماها و قیافه های اشتراک کنندگان امیدها و آرزو های نوین درخشش می نمود که بیانگر یک تحول مثبت داخلی، روحیه ی عالی اخلاقی و انسانی اشتراک کنندگان محفل بود.

محترم حاجی نظری رئیس اتحادیهء جامعهء هزارهها درهالند محفل را با سخنان ارزشمند خویش در مورد مزایای "نوروز" و تبریکات و تمنیات نیک افتتاح نمود و یکجا با اشتراک کنندگان دعای خیر نموده، صلح و صفا و قطع خونریزی در وطن عزیز و بلا کشیده ای مان افغانستان را از دربار خداوند پاک و لایزال استدعا نمودند. همچنان درین محفل عده ای از اعضای رهبری اتحادیهء جامعهء هزارهها در هالند در مورد جشن "نوروز" سخنرانیهای را ایراد و اشعاری را سرودند.

موسیقی زیبا و صدای دل انگیز هنرمندان برجسته و مشهور وحید صمیم و رامین صمیم به گرمی و شادی محفل افزودند. جوانان با رقصهای ملی و پایکوبیها محفل را پُرجوشتر و جالبتر ساختند و همچنان غذاهای افغانی که تهیه دیده شده بودند به اشتراک کنندگان مراسم توزیع گردید و بعد از صرف غذا محفل دوباره ادامه یافت. در ختم محفل محترم حاجی نظری رئیس اتحادیهء جامعهء هزارهها در هالند از اشتراک هموطنان ما درین جشن سپاسگزاری نمود و از خدمات هموطنان ما که در نظم و ترتیب محفل، و کارهای خدماتی سهم شایان را داشتند قدردانی نمود و تحایفِ تهیه شده را برای هنرمندان و عده یی دیگر اهداء نمود.

 

عکسهای از جریان این محفل نوروزی :

 

 

گوشه ای از محفل "نوروزی"

گوشه ای از محفل"نوروزی"

 

از طرف چپ: محترم حاجی نظری و حاجی شریف رئیس و معاون اتحادیهء جامعهء هزارهها در هالند

 

گوشه ای از محفل "نوروزی"

ظاهر دقیق عضو هیئت رهبری اتحادیهء جامعهء هزارهها درهالند

محترم علی یاورعضو هیئت رهبری اتحادیهء جامعهء هزارهها در هالند

 

اشتراک اطفال نازنین در مراسم جشن باستانی "نوروز"

 مورخ ۲۸ مارچ ۲۰۰۹

 هالند

 

 
یکشنبه، ۲۹  مارچ  ۲۰۰۹

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «
اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 www.esalat.org