پنجشنبه، ۱۰ جنوری ۲۰۱۳

 
امین الله مفکر امینی

 

                   در قالب طنز:

ادعای "طالبان" مبنی بر کرده های خوب شان

 

۱- مردم همه میگویند که "طالبان" آدم های خراب بودند و استند و مردان و جوانان را به ریش و بروت ماندن مجبور میسازند.

حالا خود قضاوت کنید که ماندن ریش و بروت از لحاظ علم اقتصاد یکــــــنوع صرفه جویی در مصرف نیست که واضحا است. آیا ذخیرهء مصرف پول پاکی ریش کلــی و نپرداختن پول به سلمانی، باعث ذخیرهء پولی نمیشود. ما میگوییم که واضحا میـشود پس ما آدمهای خراب نیستیم و این طرز افکار اقتصادی ما برای بهبود زنده گی مادی مردم و جوانان ما میباشد نه بخاطر بربادی آنها.

۲- میگویند که "طالبان" تماشای تیلویزیون و شنیدن رادیو و رقص و بازی را حرام می دانند. حالا ببینید که دیدن تیلویزیون و شنیدن خواندنها و رقص و بازی ها در محافل خــوب است؟ واضحا که خوب نیست. بخاطری که بچه ها و دختر ها و پیر و جوان چشم سفید میشوند و چیز های خراب یاد میگیرند. ما میگوییم که عوض دیدن این چیزها، باید ۲۴ ساعت به مسجد بروند و به صدای راحت بخش ملا ها و "طالبان" گوش بدارند و خودها را فدای دین و مذهب بدارند. طریق رفتن به بهشت را بآسانی کمایی کنند. "طالبان" و دیگر ملاهای طالبی بآنها راه درست نشان میدهند و اگر علم شان بجواب بعضـی چیز ها نرسید، عالما و دانشمنـــدان مذهبی پاکستانی ما که سالها ما را براه نیــــــک هدایت کرده اند، ما را باز هم کمک میدارند و بعــــــدا ما بجواب سوالهای حل ناشده می پردازیم. آیا نشنیده اید که گفته میشود: به گفتار ملا کنید و به عمل شان نکنید. پروا ندارد که ما در داخل مسجد بعضا از هوش میرویم و مرتکب گناه میشویم، ما هم آخر انسان استیم اشتباه میکنیم. پس به شما نصیحت میکنیم که شما بآن راه ها نرویـــد و مثل ما "طالبان" راه نیک را اختیار کنید و از کشتن و بستن اجتناب ورزید.

۳- میگویند که "طالبان" تیلویزیونها را اعدام میکنند. حالا خود بگویید که اگر تیلویزیونها وسیله خرابی و بربادی هموطنان میشود و چشمان و گوشهای مردم را باز میکنـد یعنی آنها را به حقایق زنده گی آشناتر میسازد، پس حق نداریم که دیدن تیلویزیـــــون و شنیدن کست های ساز و آواز را منع کنیم و تیلویزیون را از یک لنگ آویزان کنیم ولو با بند تنبان هم باشد.

 ۴- میگویند که "طالبان" انسانهای تنبل و جیره خور و نمیدانم چون و چرا استند. شمــــا خود قضاوت کنید که آیا ما انسانهای تنبل استیم؟ همین که ما نه کوه را می بینیم و نــه کمر را، نه سردی را می بینیم و نه گرمی را و نه عید را می بینیم و نه برات را نــه ماه روزه و غیر روزه را و نه سر گناه چرت می زنیم و نه سر ثواب و میرویم بطرف پاکستان سلاح بدست می آوریم و پول اعاشه را هم بدست می آوریم و با آن سلاح ها غرض ادب دادن مردم که در قرآن هم آمده است که بی ادبان را ادب آموختن وظیــفهء علما است، ایا این کارها از تنبلی ما و بی دانشی ما است. واضحا میگوییم که نیست.

 ۵- میگویند که قصهء "طالبان" مفت شده کسی بگفت شان نمیکند. آیا مردم کور استند و نمی بینند که روز دهها نفر از زنان و مردان، پیر و جوان و حتی طفلان داوطلبانه حاضر میشوند که جاکت های انتخاری بتن کنند و خود ها را در جاه های مزدحم مثل ایستگاه بس های شهری،  تجمع دختران و پسران که از مکتب مرخص میشوند و یا به مکتب میروند و یا در جاه های پر تجمع دیگر که مردم غرض خریداری نان و لباس شان میروند و حتی غرض عبادت و مراسم مرده داری و عید و برات جمع میشونــد خود ها را منفجر میکنند و دفعتا بدون اطاعت و عبادت و طی این همه راه طولانی به بهشت میروند. حالا خوب قضاوت کنید که این تصامیم ما از تنبلی ما است که رفتـن بهشت را بمردم آسان و ساده میسازیم. اگر احیانا کسی به گفت ما نکنند ما از دم و دعا و حتی جادو و جنبل و سحر کلام خود ها استفاده میکنیم و این دسته را طور داوطلبانه وادار میسازیم که راه بهشت را بگیرند و آنجا بروند که بنده های نیک و انـــساندوست خداوند مانند ما "طالبان" به آنجا (بهشت) میروند نه گنهکاران.

 ۶- میگویند که "طالبان" زور ندارند. چه حرف و سخن های خنده دار که شنیده میشــود این همه سر صلح گرفتن ها با ما و پیشنهادات مقامات دولتی و نظامی با ما و یا شریک ساختن ما به مقامات ملکی و نظامی و پارلمانی، از بیزوری است، که واضحا نیست پس بگذارید یکبار ما زور دار شویم اگر تمام زور دارها را بیزور نساختیم آنگاه بما حق دارند بگویند که ما چوچه های پاکستانی و تربیه یافته آی اس آی نیستیم.

 ۷- بعضی ها میگویند که ما حکومت داری و دولت داری را یاد نداریم. این هم چقدر خنده دار است. مگر مردم از یاد برده اند وقتیکه ما سر قدرت بودیم چقدر فرامین عادلانه خصوصا بخاطر تامین و دفاع حقوق از زنان وطن محبوب خویش پاس کردیم و مورد اجرا قرار دادیم. برای اینکه شما نگویید که "طالبان" دروغگو بودند و یا دروغ میگویند ما چند مثال از مواد مندرج مقررهء تنظیم اجراات وزارت امرباالمعروف و نهی عن المنکر منتشر جریده رسمی را که باساس فرمان شماره ۱۲۹۸ زمان قدرت مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاد شمـــــاره یک مقرره تنظیم اجــــراات وزارت مذکور مرعی الاجرا قرار دادیم و به جریده رسمی هم نشر است تذکر میدهیم:

 بند (۱) هر زنی که با روی برهنه بی حجاب و یا هم بدون چادری از منزل بیرون شود منزلش را نشانی نموده و برای شوهرش جزای لازم بدهد یا زن را با نظرداشت حالت جا بجا تهدید نماید و هر گاه زن ذکر شده در وسایط نقلیه در حالت انتقال دیده شــــود دریور را نیز با نظرداشت حالت از یک روز الی پنج یوم حبس نماید.

بند (۲) در صورت کشف و دستگیری کست های ساز و سرود و یا فلم های ویدیویـــی در دوکان، هوتل و یا جاه های شنوانندهء کست ها، یا مالک آنرا با نظر داشـــت حالت از یک الی بیست روز حبس نماید و هم دوکان یا هوتل را تا پنج یوم مسدود نماید.

 ببینید ای انسانهای دیندار و با خدا و وطننپرست. اگر مردم با این همه کار های نیک و انسانی را که خدا و رسول و قرآن گفته کرده ایم و یا میکنیم  بما احترام نکنند و یـــا احترام نگذارند این دیگر از خدا زده گی آنها میباشد و بما ربطی ندارد.

 امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا

 2013-01-01

 

 

 

  

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org