تهیه، ترتیب و بازنویسی:

 ماستر علوم سیاسی، ع . ق . فضلی

 
درود پرشور به روان شهیدان راه آزادی و دموکراسی!

درود به قربانیان ۳ عـقــرب!

حادثۀ خونین ۳ عقرب اکنون به نهضتی ضد استبداد و ضد ارتجاع مبدل شده است. چهار سال قبل در آغاز اولین دورۀ تقنینیه بر اساس قانون اساسی جدید تراکم رنج های مردم بنابر استبداد طولانی مظاهره مسالمت آمیزی را بوجود آورد که انگیزۀ آن علنی شدن جلسه رای اعتماد بر حکومت در ولسی جرگه شد. ولی در اثر تفتین محافل حاکمه و ارتجاعی و مداخلات غیر قانونی، مظاهرۀ قانونی و مسالمت آمیز محصلان، شاگردان و شهریان کابل تبدیل به واقعه خونین و المناک ۳ عقرب شد.

بخاطر یادبود از شهیدان واقعۀ المناک و خونین ۳ عقرب همه ساله در این روز مظاهرات و میتنگ های ضد استبداد و ضد ارتجاع از طرف محصلان، شاگردان و شهریان کابل برپا می شود. امسال نیز بدین مناسبت تظاهراتی بوجود آمد.

ما پیوسته سعی کرده ایم تا در برگزاری ۳ عقرب، روزیکه به همه ارتباط دارد، متحدانه اشتراک کنیم. ولی نکتۀ که درین زمینه قابل تذکر و مایۀ تاسف می باشد اینکه: طی این چند سال عوض آنکه تمام عناصر و نیرو های ضد استبداد و ضد ارتجاع در نهضت ۳ عقرب تحت پلاتفورم مشترک و شعار های مشترک متحدانه اشتراک کنند و از این حادثه که در آن جانهای چند تن از جوانان وطن قربان شده است، برای استحکام مبارزۀ عمومی ضد سیاست و نیرو های استبدادی و در راه تکامل نهضت بخاطر تامین و دفاع آزادی های وسیع دموکراتیک مردم استفاده شود، تلاش صورت میگیرد تا از آن برای رکلام کردن سازمان های سیاسی و ایدئولوژی خود بهره برداری کنند.

در تجلیل این روز امسال متأسفانه بیشتر از سالهای قبل توسط عدۀ از فتنه گران و اخلال گران تفتین صورت گرفت. اتحاد میان تمام نیروهای دموکراتیک و ملی بر این عمل مشترک ضد استبداد و ضد ارتجاع که بیش از هر وقت دیگر و به مناسبت هر حادثه دیگر، در این روز (۳ عقرب) ممکن و میسر می باشد، عمداً توسط خرابکاران و نفاق افکنان برهم خورد.

از آنجائیکه نهضت ۳ عقرب یک نهضت عمومی متعلق به مردم و مظهر روشن مقاومت ایشان ضد نیرو های وحشی استبدادی و ارتجاعی کشور می باشد؛ بنا بر آن نمی تواند محافل و گرو های سیاسی آنرا برای منافع گروپی و محفلی خود مورد استعمال قرار دهند و نهضت را قربان رکلام کردن خود و گروپ های خود کنند.

در حالیکه ما تأسف عمیق خود را نسبت به چنین اعمال ناشیانه و کودکانه برخی از گروه ها و محافل سیاسی در این زمینه ابراز میداریم و اعمال فتنه انگیزانه اخلالگران را که هدف شان بدنام کردن نهضت عمومی کشور و منجمله نهضت ۳ عقرب می باشد جداً تقبیح می کنیم، بمناسبت یادبود از شهیدان ۳ عقرب، بخاطرۀ تابناک مبارزان وطن که جانهای عزیز ایشان در راه آزادی و طرد استبداد قربان شده است، بروان همه شهیدان وطن که الهام بخش مبارزان راه آزادی، دموکراسی و استقلال کشور ما می باشند، درود پرشور میفرستیم!

جریده تابناک پرچم،

 شماره (۲۹) دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۴۸ -۲۷ اکتوبر ۱۹۶۹ -شماره مسلسل ۸۰

تهیه، ترتیب و بازنویسی:

 ماستر علوم سیاسی، ع . ق . فضلی

۴ عقرب ۱۳۹۸- ۲۶ اکتوبر ۲۰۱۹

Helmand100@hotmail.com

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

 

www.esalat.org