دوستان عزیز به سایت ««اصالت»» خوش آمدید !        «اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد»           دوستان عزیز به سایت ««اصالت»» خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت ««اصالت»» خوش آمدید !          «اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد» اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند

 


 
به مناسبتِ چهل و چارمین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 به گرداننده گان و مسؤولین محترم و گرانقدر سایت پُرمحتوا و مردمی «اصالت»، سایتی که در انعکاس خواستهای واقعی و مردمی خلقهای نجیب میهن ما و بخصوص انعکاس دیدگاه های باخرد رهبر صدیق زحمتکشان رفیق ببرک کارمل عزیز فقید، منشی عمومی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. و رئیس شورای انقلابی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان از بدو ایجاد سایت تا ایندم طور خسته گی ناپذیر به پیش رفته اید سلامها و شاد باشهای خود را به مناسبت ۴۴ مین سالگرد تاسیس ح.د.خ.ا. تقدیم میدارم و ضمناً از کار و پیکار انقلابی شما رفقای واقعاً انقلابی، رفیق گرامی انجنیر «همت» و خاصتاً رفیق مبارز و پُرتلاش رفیق فضلی و سایر همکاران گرانقدر و دیگر وطنپرستان وفادار و صدیق میهن که به پاس احترام به شخصیت والای رهبر گرامی مردم، بمناسبت تجلیل از هشتادمین سالروز تولد رفیق ببرک کارمل، بخرج داده بودید و در آن فعالانه سهیم بودید اظهار امتنان و قدردانی میدارم.

من نمیخواهم تماس اضافی راجع به چهل و چارمین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان داشته باشم، چه طوریکه عده ای از رفقا، دوستان و عده ای از وطنپرستان با من که بعلت قدری مریضی در گردهم آیی با شکوه تجلیل از هشتادمین سالروز تولد رفیق ببرک کارمل عزیز، نتوانسته بودم اشتراک ورزم، تیلفونی تماس حاصل نمودند و از ابتکار بیسابقه و تجلیل شایسته از سالروز تولد رفیق گرامی و ارجمند ح.د.خ.ا. و مدافع سرسخت و پیگیر منافع خلقهای رنجدیده ای میهن زیبای آریایی ما یعنی رفیق ببرک کارمل فقید و همچنان ۴۴ مین سالگرد تاسیس ح.د.خ.ا. تذکراتی شیرین و پُرمحتوا ارایه نمودند که چطور طور شایسته و پُرمحتوا از آنها تجلیل صورت گرفت که باعث خوشی بی انتهای من بحیث یک عضو پُرافتخار ح.د.خ.ا. از یکطرف و از طرفی باعث خوشی من بحیث یکتن از شهروندان میهن زیبای ما نیز گردیده است.

در خاتمه یکبار دیگر موفقیت شما رفقای ارجمند و صدیق ح.د.خ.ا.، وفا دار به آرمانهای رهبر صدیق زحمتکشان را که راه آن بسوی ترقی و تعالی میهن زیبای آریایی ما چیزی دیگری نبود از خداوند متعال نیاز میبرم.

 

امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا

۱ / ۱ / ۲۰۰۹