سه شنبه‏، ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳

 

سید داوود مصباح

 

چهل و نهمین سال روز تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به شما سروران رسالتمند «اصالت» اندیش رفیق انجنیر فضل الرحیم همت عزیز و رفیق ع. .ق. فضلی عزیز و به همه اعضای رزمنده و نویسند گان و روشنگران حزب دموکراتیک خلق افغانستان تبریک عرض می دارم

یاد و خاطرات رهبران و آموزگاران به ویژه زنده یاد «نور محمد ترکی» و زنده یاد «ببرک کارمل» گرامی باد!

رفقا! «هر کی گریزد ز اصل خویش  بارکش غول بیابان شود» اصل ما، هویت ما، افتخار ما «ح.د.خ.ا.» است. آن صدای پرطنین راد مرد انقلابی آموزگار خردمند ما «ببرک کارمل» تا کنون در گوش های ما می پیچد که با آهنگ رسا فریاد می زد که «ما از راهی که برگزیده ایم بر نمیگردیم»

بلی، راه ما راه رهایی توده های رنج کشیده و عذاب دیده ای کشور است که در لایه های چرخ ستم سالاری طبقاتی گیر کرده اند. رزمنده گان راه رهایی زحمتکشان افغانستان در کنار سایر رزمنده گان راه رهایی بشریت از عذاب طولانی طبقاتی مبارزه و به روشنگری می پرداختند و می پردازند .

زنده یاد «کارمل» یک شخصیت انترناسیونال و یکی از شناخته شده ترین چهره های تاریخ معاصر کشور و احزاب برادر بود. او رهبر مهربان، دلسوز آگاه و خردمند بود و همواره وحدت حزبی را سفارش می نمود، او حتی از یک کار خوب یک عضو حزب در صفوف با مهربانی تشکر می کرد و با دقت متوجه فعالیت های کادر و صفوف حزب بود و اشتباهات و تند روی های رفقا را با ملایمت گوشزد می کرد. زنده یاد «کارمل» در اداره دولت ملی دموکراتیک نیز از سیاست مدارا و گذشت و عدم خشونت استفاده می کرد و اولین رئیس دولت در افغانستان بود که حکم اعدام را لغو نمود و بیشتر تکیه بر عفو گذشت داشت.

«حزب دموکراتیک خلق افغانستان» به رهبری خردمندانه زنده یاد «ببرک کارمل» با وجود مداخلات عریان و بی شرمانه و ضد بشری امپریالیست ها و ارتجاع منطقه و فریب خورده گان و جنگ جویان داخلی کارهای زیادی در عرصه های مختلف به نفع زحمتکشان و اقشار جامعه صورت گرفت که اسناد آن وجود دارد. در جنب شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان، شورای اقتصادی وجود داشت که سرمایه گذاران ملی در سه عرصه: صنایع تولیدی تجارت و بخش زراعتی و کوپراتیف های زراعتی سرمایه گذاران ملی سرنوشت و اختیار امور فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی را خود سازماندهی و اداره می کردند. نگارنده که مسئول بخش کشاورزی و کوپراتیف های زراعتی در شورای اقتصادی شورای وزیران بودم، کمیته ما قانون جدید کوپراتیف ها را مسوده می کردیم با دقت مواد و بندهای قانون را که دولت در آن ذی دخل بود حذف می کردیم و قانونی را مسوده می کردیم که بصورت کامل دولت را از مداخله در امور فعالیت کوپراتیف های زراعتی منتفی می ساختیم. این چنین دموکراسی اقتصادی وجود داشت. کمیته های بخش سرمایه گذاری صنایع و کمیته تجارت خارجی نیز از چنین استقلالی برخوردار بودند. بر اساس رهبری خردمندانه ای زنده یاد «ببرک کارمل» رئیس دولت و محترم «سلطان علی کشتمند» رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان و بیروی سیاسی «ح.د.خ.ا.» در کشور در بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کار های وسیعی صورت گرفته بود. در بخش اقتصادی پارک های صنعتی به وجود آمده بود و تولید کالاهای اساسی مورد نیاز اولیه به سرعت در حال انکشاف بود، تولید نساجی دولتی و خصوصی، تولید پاپوش، تولید دارو، لوازم پلاستیکی، فرش و صنایع فلزی . در بخش خانه سازی فابریکه خانه سازی در کابل در احداث مجتمع مسکونی با اعمار نه هزار آپارتمان در مکروریانها و مجتمع مسکونی منسوبین ارتش و سایر ساختمان ها مشخص و روشن است. اعمار شهرک های مسکونی پنج صد فامیلی با کار داوطلبانه اعضای حزب و همچنان مسکونی نور محمد شاه و اعمار شهرک څارندوی. در بخش خدمات شهری انکشاف شرکت ملی بس، و ایجاد شبکه های بس های برقی در کنار بس های شهری. در بخش مزد و معاش توزیع ۱۴ قلم مواد مورد ضرورت اولیه ۷ قلم آن رایگان و مجانی به کارمندان و اجیران دولتی توزیع می شد. تفصیل موضوعات مربوط به انکشافات اقتصادی در کتاب جناب آقای «کشتمند» آمده.

«حزب دموکراتیک خلق افغانستان» در پیشگاه خلق افغانستان در سطح ملی و هم در پیشگاه احزاب برادر و تمام بشریت مترقی در سطح انترناسیونال بین المللی کارنامه ای شفاف بشردوستانه، مترقی و دموکراتیک داشته و مطابق معیار های قبول شده انترناسیونالیستی و جهان بینی علمی عمل کرده است. علی الرغم همه سیاهه نگاری و تبلیغات غیر منصفانه رسانه های معلوم الحال داخلی و تبلیغات شوم امپریالیستی علیه «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» و دولت ملی دموکراتیک افغانستان با همه اشتباهات ضمنی به مثابه یک حزب مترقی انترناسیونالیستی وجود دارد و به کار خود ادامه می دهد.

وظایف کنونی حزب:

فعالین «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» در حال و احوال کنونی سه وظیفه اساسی پیش رو دارد، در ساحهء ملی و بین المللی و جهان بینی کاملا علمی:

۱- در ساحهء ملی:  شرایط و اوضاع ملی ایجاب می کند که فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان در قدم نخست روی انسجام و توحید کامل اعضای حزب بپردازند و همه تشکل های پراکنده در خانه بیایند. (ح.د.خ.ا) سلیقه ها، گیله گذاری ها و خود خواهی ها را کنار باید گذاشت و بخاطر مسئولیت و رسالت تاریخی در حزب خود حضور بهم رسانیم و سرود انترناسیونال را زیر یک سقف بشنویم. وظایف ملی و تاریخی حزب ما به پایان نرسیده و ما در برابر جامعه رسالت و مسئولیت داریم.

برای گذار از پراکندگی به انسجام کامل این اصل را در نظر داشته باشیم که: «از تجارب دیروز، استفاده امروز و فردای پیروز» به نتایج مطلوب می رسیم. از تجارب گذشته ای حزب باید آموخت. آنچه که در انسجام و توحید حزب به نظر می رسد موضوع تشکیلاتی است که عمدتا مسئله رهبری مشکل ساز است که اگر با گذشت و خردمندی به موضوع پرداخته شود که از انتخاب یک شخص بحیث رهبر بپرهیزیم  بجای رهبر شورای رهبری داشته باشیم. با دعوت در کنگره سراسری در بخش تشکیلاتی با انتخاب کمیته مرکزی و از میان اعضای کمیته مرکزی هیئت اجرائیه و از جمع هیئت اجرائیه چند تن بحیث هیئت رهبری (شورای رهبری) انتخاب گردد، بدون شک که مشکل رهبری حل می شود. در این صورت خرد جمعی جای رهبری فردی را گرفته، حزب به مسیر اصولی خود در جریان قرار میگیرد. سنترالیزم حزبی را با دموکراسی حزبی تلفیق نماییم تا اعضای حزب در انتقاد از عمل کرد ها دست باز داشته باشند.

۲- در راستای انترناسیونالیستی: «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» از جمله خانواده احزاب برادر است، لازم است که (ح.د.خ.ا) به خانواده برگردد تا در جنبش بین المللی طبقه کارگر سهم فعال داشته باشد. پیوند انترناسیونالیستی حزب ما رهایی توده های میلیونی زحمتکشان میهن را از اسارت تسهیل می کند.

جایگاه «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» در کنار احزاب برادر خالی است و این خلاف آرمان و آرزوهای رهبر ی و شخص زنده یاد «ببرک کارمل» است، که ما حق نداریم از راه که برگزیده بودیم کنار رویم. در شرایط کنونی زمان ما سرمایه داری جهانی به سردمداری امپریالیسم امریکا برای تسلط کامل جهان با تمام قدرت به تجهیز ارتش های تا به دندان مسلح به تمام نقاط حساس و استراتژیک جهان پرداخته است. سرمایه داری در راس امپریالیسم امریکا پنهان نمیکند که جهان را به مثابه دهکده و تمام منابع روی زمین را متعلق به خود می دانند. هر دولتی که در این دهکده کوچک از دستور امپریالیست ها سرپیچی نماید به مثابه دولت یاغی بلا درنگ مورد تهاجم قرار گرفته سرکوب می گردد. امپریالیست های امریکا در راس سرمایه داری جهانی با هزینه تریلیون ها دلار با خطرناکترین تجهیزات زمینی و هوایی، دریایی و میکروبی و شیمیایی بیش از هشت صد پایگاه در سراسر جهان تاسیس نموده است. با این وضع بیش از نود در صد بشریت در معرض فقر و گرسنگی و مرگ قرار گرفته اند. این جنگ جهانی اعلام نا شده بدون تردید که رو در رویی سرمایه داری امپریالیستی و بشریت است . در این زمینه یکی از مغز های متفکر امپریالیسم امریکا «هنری کسینجر» در مصاحبه با پایگاه خبری گلوبال ریسرج آقای الفرد هینز خبرنگار گفته بود «جنگ آغاز گردیده، کسی که صدای طبل جنگ را نمیشنود ناشنوا است . . . باید در جهان یک ابر قدرت وجود داشته باشد که آن ما (امریکا) هستیم . . .» ۱

در این صف آرایی وظایف بشریت و نیروهای مترقی منجمله احزاب برادر و در کنار موضع مترقی جهانی جایگاه «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» در کجای این صف قرار داشته باشد؟. این بستگی به توحید کامل حزب دارد که فعالین این حزب باید با تمام خرد و امکان برای انسجام صفوف خود بسیج گردند.

۳- اندیشه و جهان بینی:

سلاح اساسی احزاب طبقه ی کارگر و رمز پیروزی آن جهانبینی علمی است. تجارب جنبش طبقه کارگر در قرن بیستم نشان داد که نا متوازن بودن صفوف احزاب طبقه کارگر از لحاظ اندیشه و یکدست نبودن صفوف به جهان بینی علمی باعث شکست و فروپاشی آنان گردیدند. وجود خصلت های خورده بورژوازی، احساسات ناسیونالیستی، گرایش های قومی و اتنیکی، محلی و نژادی، زبانی، مذهبی و گروهی دشمن آشتی نا پذیر جهان بینی علمی و اندیشه پیشرو طبقه کارگر است، که عامل بازدارنده روند جنبش انقلابی و در نهایت شکست آن می باشد. در تمام احزاب و جنبش های که مواجه به شکست و فروپاشی شد، دارای چنین معایب و نا رسایی بودند، منجمله در حزب ما ملاحظه کردید که حزب بعد از استعفاء دکتر نجیب بجای این که متشکل تر گردیده آماده دفاع از خود گردد، آب به آب رفت و شیر به شیر یعنی اعضای حزب پیش از همه رهبران و سران حزب به گروههای قومی اشرار خود پیوستند. سرگذشت غم انگیز مشاجرات آخرین جلسه پلنوم و رد و بدل شدن زشت ترین الفاظ بین دکتر نجیب و اعضای بیروی سیاسی و سران قوم گرای درون رهبری، تجارب عبرت انگیز فرود یک فراز بود.

اگر ما از تجارب گذشته خود نیاموزیم و در اندیشه و جهان بینی علمی خود باز سازی انجام ندهیم، پیوستن به کاروان جنبش های طبقه کارگر و احزاب برادر نا ممکن خواهد بود. ناگفته نباید گذشت که احزاب نام نهاد کارگری بورژوا امپریالیستی اروپا و انگلیس و فرانسه مربوط به جنبش کارگری نیست.

سرانجام می توان گفت که «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» بر بنیاد اندیشه و جهان بینی علمی طبقه کارگر اساس گذاشته شده بود، و در تمام اسناد حزب و جراید "خلق" و "پرچم" و روزنامه «حقیقت انقلاب ثور» و بیانات رسا و شفاف زنده یاد «ببرک کارمل» انعکاس بسیار وسیع یافته است که به این صورت اندیشه حزب ما جهان بینی علمی طبقه کارگری جهانی است که اصولا ما نمیتوانیم بر بنای غیر علمی اندیشه مترقی حرکت نماییم. پس نمیشود به آنانی اعتماد کرد که دیروز خود را به برادران قومی اشرار خود تسلیم کرده بودند و اکنون خواب رهبری حزب را می بینند. حزب باید از همان پابرهنه های معتقد به اندیشه علمی با رهبری جمعی فرا خوانده شود. (شورای رهبری) نه رهبر.

زنده باد «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» !

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org