پیام شادباش و تبریکی به مناسبتِ چهارمین سالگرد نشرات «اصالت»

 

رفقای عزیز همت و فضلی،

چهارمین سالروز نشرات سایت «اصالت» را به شما و رفقای همکار شما، مخاطبان و همکاران قلمی شما صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم.

فرزندان و مردم زحمتکش افغانستان از شهر کابل عذاب کشیده الی پامیر بدخشان و نقاط دیگر پیامهای تبریکی و شادباش عنوانی سایت «اصالت» و گرداننده گان گرانقدر آن فرستاده و ارسال میدارند که این خود گویای حقانیت و کارکردهای خوب سایت «اصالت» را نشان میدهد. سایت «اصالت» طی چهار سال کار و فعالیتِ خود نه تنها در خارج از کشور، بلکه در داخل افغانستان بخاطر تشکل و وحدت نیروهای چپ دموکراتیک و در نهایت به نفع زحمتکشان افغانستان نشرات خوب و شایسته داشته است. یکی از پیروزی های سایت «اصالت» اینست که از اندیشه و آرمانهای انسانی ح.د.خ.ا. و رهبر آن رفیق ببرک کارمل بزرگ استفاده برده و آنرا تعقیب نموده است.

همیشه موفق باشید،

م. نبی غروال از آلمان

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org