رفیق نهایت عزیز انجنیر فضل الرحیم «همت» مدیر مسوول سایت وزین «اصالت» و گرداننده گان گرامی!

مراتب صمیمانه ترین تبریکات و شادباشهای قلبی خودرا حضور شما رفقای عزیز و با شهامت، پرچمداران اصیل و رهروان صدیق ابرمرد تاریخ معاصر کشور زنده یاد رفیق ببرک کارمل رهبر زحمتکشان افغانستان و از طریق شما به تمام رزمنده گان سرسپردۀ حزب شهیدان گلگون کفن یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در داخل و خارج کشور به مناسبت چارمین سالگرد نشرات «اصالت» ناشر افکار دموکراتیک خلق افغانستان و یگانه تریبیون اعضای صدیق، سر سپرده و وفادار حزب شهیدان، ترقیخواهان، آزادیخواهان، روشنفکران ملی و دموکرات تقدیم میدارم.

رفقای گرامی!

عقیده و باور راسخ دارم که شما رفقای عزیز و سایت وزین «اصالت» با درایت، پایداری، متانت، ایمان داری، وفاداری، شجاعت و مردانگی که دارید در سال نشراتی جدیدی که در پیش رو دارید به مراتب از گذشته خواهید درخشید و مانند همیشه اعتبار کتلهء وسیعی از قلمبدستان، نویسنده گان، شاعران، فرهنگیان، ترقیخواهان و روشنفکران چپ، آزادیخواه، میهندوست و دموکرات را به دست خواهید آورد و به تعداد همکاران قلمی تان افزوده خواهد شد. صادقانه باید اعتراف کرد که «اصالت» سیاست روشن و پالیسی نشراتی بسیار عالی را از آغاز فعالیت نشراتی اش تا امروز در پیش گرفته است و تمام مطالب و مضامین آن از کیفیت بسیار عالی برخوردار میباشد. از همه مهمتر سلیقهء بسیار عالی گرداندده گان سایت «اصالت» در نشر مطالب همکاران قلمی آن قابل تقدیر و تمجید میباشد. و باید یادآور شد که با گذشت هر روز به مخاطبان و همکاران جدید قلمی آن افزوده میشود. با اطمینان کامل اظهار میدارم که به همکاری قلمی ام با «اصالت» در حدود امکان و توانم ادامه خواهم داد. برای شما رفقای عزیز یکبار دیگر در سال نشراتی جدیدی که در پیش رو دارید موفقیتها و پیروزی های درخشانی آرزو میکنم.

با درودهای گرم رفیقانه،

رفیق شما زبیر شیرزاد از جرمنی

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org