شنبه، ۲۷ دسمبر ۲۰۰۸

 

به مناسبتِ تجلیل از ۶ جدی،
 

 مرحله نجات مردم زحمتکش افغانستان

نویسنده : رحیم آریا

۲۹ سال قبل شادروان ببرک کارمل با حمایت قاطع و مستحکم مردم افغانستان و اعضای حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان رژیم منحوس و منفور حفیظ الله امین را مضمحل و حاکمیت دولتی و مردمی را در کشور ایجاد نمودند.

این دورِ جدیدِ حاکمیتِ ملی و مردمی شادروان ببرک کارمل افتخارات و پیروزی های چشمگیر و عالی را در برداشت.

افغانستان به کشوری مبدل شد که هزاران محصّل از کشورهای سوریه، سرزمین های فلسطینی، عراق، کو ریا، جمهوری های شوروی، جمهوری های سوسیالیستی شرق اروپا در پوهنتون دولتی کابل تحصیل میکردند و در پهلوی کادرهای افغانستان تربیه می شدند و این مثال خود میرساند که در زمان حاکمیت شادروان کارمل سطح فکری و شعوری مردم افغانستان تا جائیکه رشد کرده بود که کشورهای دیگر دنیا از افغانها می آموختند.

امروز روز تجلیل از حاکمیت جدید حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحت قیادت شادروان مرحوم ببرک کارمل میباشد.

ولی مزدوران بدنام اسراییل و صهیونیسم جهانی با استفاده از چند شبکه خبری مزدور مانند شمشاد، نورین، تمدن و غیره میخواهند که جنایات ضد بشری و ضد انسانی خود را که از سال ۱۹۹۱ الی اکنون بر علیه مردم افغانستان ادامه میدهند، پرده پوشی نمایند.

تاریخ مردم جهان شاهد است که در هیچ جایی دنیا و حتی نازی های المانی هم دست به چنین جنایات که رهبران مزدور و بدنام و نوکران اسراییل و امریکا در افغانستان مرتکب شدند، نزده اند.

نه یک سرباز شوروی و نه هم یک سرباز افغان و نه هم یک رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان دست به جنایات و اعمال منافی بشریت و انسانیت نزده اند.

در طول حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رهبران حزب و سربازان اردوی افغانستان و شوروی برای خود زمین ها را چورنکردند.

هیچ سرباز شوروی و افغان و هیچ رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان و با کمال سربلندی و افتخار باید گفت که بر هیچ طفل سه ساله تجاوز جنسی نکردند.

هیچ سرباز افغان و رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان با کمال افتخار حلقه مزدوری و غلامی هیچ کشوری را به گردن نزدند و هیچ رهبر حزب دموکراتیک با سفارش های رسمی و غیررسمی هزاران سازمان استخباراتی به قدرت نرسیده اند.

با کمال افتخار، شادروان کارمل و دیگر رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان تابعیت کشور افغانستان را داشتند و هیچ زمانی در خارج از کشور مانند رهبران بدنام امروز مزدوری و غلامی نکرده بودند و تابعیت کشورهای خارجی را نداشتند.

شادروان کارمل کسی بود که در ۶۰ سال عمر پُربارش در افغانستان زیست و تحمل کرد و در همین سرزمین به دیار جاویدان پیوست.

وی نه مزدور بود و نه هم کارمند استخبارات کدام کشور خارجی، بلکه مرحوم کارمل یک انسان بزرگوار تاریخ کشور ما و کسی بود که با حمایت مردمش برای تحولات دموکراتیک و ترقی کشورش مبارزه میکرد.

ولی رهبران مزدور و بدنام و نوکران اسراییل و امریکا کدام پایگاه مردمی در کشور دارند ؟

همه این رهبران مزدور بدنام مشمول کرزی از استین امریکا، انگلیس، ایران بوجود آمده و تمویل و تجهیز می شوند.

حتی دوستم که به اصطلاح عام از خیرات سر حزب دموکراتیک خلق افغانستان و مرحوم کارمل از یک انسان گمنام به یک رهبر(!) و فرمانده مبدل شد، امروز با چه بی شرمی و وقاحت از تجاوز(!) شوروی سخن میگوید و افتراء های را علیه مرحوم کارمل مطرح میسازد.

مزدوران اسراییل و امریکا مانند دوستم، کرزی، ربانی، مسعود، فهیم، محسنی، رحیم وردگ، حنیف اتمر و دیگر مزدوران اسراییل امروز با چه بی شرمی از بمباران امریکا، کشتار مردم ملکی، فقر، گرسنگی مردم افغانستان استقبال نموده و شگوفایی و ترقی کشور ما را جنایت می نامند.

من اسناد موثقی از جاسوسی و مزدوری همه این مزدوران بدنام در اختیار دارم و انرا به زودی دراختیار سایت «اصالت» قرار خواهم داد.

بزودی به مناسبت ششم جدی، صفحه ویژه جنایات رهبران و مزدوران بدنام اسراییل و امریکا براه انداخته می شود.

یکبار دیگر بر روان شادروان مرحوم کارمل درود می فرستم و نفرین ابدی تاریخ نثار مزدوران اسراییل و آمریکا !

 توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 

www.esalat.org