مردم حق شناس افغانستان، دوست و دشمن خود را خوب می شناسند و

 با دروغ و نیرنگ کسی فریب نمی خورند.

 (تهیه و ترتیب از ع . ق . فضلی)

هموطنان شرافتمند:

شما می دانید افغانستان، مردم افغانستان و انقلاب افغانستان علاوه از دشمنان داخلی، دشمنان خارجی هم دارد. دشمنان خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان چه می کنند؟ آنها دزدان، چپاولگران، آدمکشان و خائنین به وطن را اسلحه می دهند، پول می دهند، وعده می دهند تا آرامش مردم را بگیرند. خرابی کنند، آتش سوزی کنند، قتل و غارت کنند و نفاق و پراکنده گی به وجود آورند. از این ها کی دفاع می کند؟ این جلادان را کی پشتیبانی می کند؟ واضح است. در خاک پاکستان تربیت می شوند. در آنجا جنایت میآموزند این نوکران بی شرم را باداران شان وادار می کنند که دزدانه داخل وطن عزیز ما شوند و به قساوت و ویرانی بپردازند.

امریکا آنها را کمک می کند. امریکا به اصطلاح دفاع از اسلام می کند. اگر از جنایات امریکا در ویتنام و کیوبای قهرمان و دیگر کشور های آسیا، افریقا و امریکای لاتین بگذریم ببینیم در کشورهای اسلامی چه کرده است.

مشت نمونه خروار است. امریکا از اسرائیل ظالم و خونخوار دفاع کرد. در مقابل کی؟ در مقابل یکصد میلیون عرب. در مقابل کشورهای مسلمان. شما دیدید که به کمک با اسلحه و مداخله امریکا مردم شرافتمند، مبارز و مسلمان فلسطین به چه حال افتادند. آنها بی خانمان شدند. وطن شان تصرف شد. آواره شدند، اطفال، زنان، جوانان و پیرمردان شان ظالمانه قتل عام شدند آیا دفاع از اسلام همین است؟ بلی پشتیبانی از اسلام امریکا باید همین چیز میبود. دشمن مردم زحمتکش جهان باید همین قسم دفاع از اسلام می کرد.

امریکا به صورت مستقیم با استفاده از رضا شاه (عضو سی.آی.ای امریکا) چه خیانت های به مردم مسلمان ایران نکرد. بعد از آنکه کارد امریکا به استخوان مردم ایران رسیده بود قیام کردند و شیطان بزرگ را راندند. آیا این امریکا نبود که به هزار وسیله و دسیسه می خواست در ایران مداخله نظامی کند؟ و نوکر جدیدی را بر تخت بنشاند. آیا جنگ موجود بین ایران و عراق را چه کسی به جز امریکا به وجود آورده است؟

امریکا از اسلام دفاع نمیکند. امریکا از منافع خود دفاع می کند.

برای امریکا دزدی و غارت ثروت های کشورها مهم است نه اسلام و کدام مذهب دیگر.

آیا زمانیکه حفیظ الله امین «جاسوس سی.آی.ای امریکا» بر مردم هر ناروایی را انجام میداد امریکا گفت که اسلام در افغانستان در خطر است. نه، نگفت. به نظر آنها، خطر اسلام در افغانستان فقط از زمانی شروع می شود که مردم شریف افغانستان جاسوس خونخوار وی را به سزای اعمالش رساندند. و حالا اشرار "مجاهدین"، خائنین و وطن فروشان را کمک می کنند و نامش را می گذارد دفاع از اسلام.

امریکا و امپریالیزم نه تنها دشمن خلق های افغانستان است بلکه دشمن زحمتکشان سراسر جهان میباشد. برای امریکا این مهم نیست که در یک جنگ چه تعداد انسان کشته میشود. چقدر ویرانی به بار می آید. مهم اینست که او چه نفع می برد و چقدر سلاح به فروش میرساند. برای امریکا مهم اینست که آب گل آلود شود تا او بتواند ماهی بگیرد. در هر جا که رژیم ارتجاعی است، در هر کجایی که بالایی مردم ظلم میشود امریکا از آن دفاع میکند. و هر کجایی که انقلابی پیروز می شود امریکا هراسان است. اینکه بالای آن چه نام بگذارد مربوط به اوست ولی آفتاب را نمیشود با دو انگشت پنهان کرد.

مصر هم به ضد انقلاب افغانستان کمک می کند. سادات به راهنمایی امریکا اعمالی انجام میدهد که دست اسرائیل را در خیانت به مردم فلسطین و خلق مسلمان عرب و جهان از پشت سر بسته است. مصری که با اسرائیل معاهده دوجانبه امضاء کرد، اسرائیل را به رسمیت شناخت و هدفش غیر از خیانت به ممالک اسلامی چیز دیگری نیست هم به نام دفاع از اسلام علیه افغانستان قرار گرفت.

انگلیس (انگریز) هم به این رهزنان کمک می کند. در این مورد جای صحبتی باقی نمی ماند زیرا مردم افغانستان از جنایات انگلیس به طور کلی آگاهی دارند. ولی دلچسب این است که انگریز هم مدعی است که از اسلام دفاع می کند.

همین قسم کشورهای دیگر ارتجاعی و امپریالستی به حیث دشمنان مردم افغانستان هرچه از دست شان بر می آید علیه افغانستان انقلابی انجام میدهند.

این دوستی است یا دشمنی؟

هموطنان عزیز!

افغانستان، مردم افغانستان و انقلاب افغانستان دوستان خارجی هم دارد. کشورهایی که رژیم ها و نظامهای مترقی و ملی در آن زمام امور را بدست دارند و مردم زحمتکش کشورهای دیگر دوستان ما هستند.

از آن جمله اتحاد شوروی همسایه بزرگ شمالی ماست.

به تاریخ مراجعه کنید. آن وقت که افغانستان استقلال خود را در زمان غازی امان الله به دست آورد و انگلیسی که از شرق تا غرب فراوان کشورهایی را اسیر خود ساخته بود در وطن ما شکست خورد در پهلوی افغانستان کی قرار گرفت؟

آیا این اتحاد شوروی نبود که برای اولین بار استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت و حاضر به کمک به افغانستان نو استقلال شد.

همچنان اتحاد شوروی اولین کشوری نبود که جمهوریت دموکراتیک افغانستان را به رسمیت شناخت و به آن کمک کرد؟

بعد از انقلاب ثور کمک بی شایبه، بدون غرض و قید و شرط اتحاد شوروی به خاطر ساختن جامعه نو از یاد مردم افغانستان نمیرود.

در آن زمانیکه مردم افغانستان از ظلم و استبداد و جنایات رژیم حفیظ الله امین به جان آمده بودند و تحول نجات بخش شش جدی به عمر این خونخواران پایان داد، و انقلاب، وطن و مردم نجات یافت و دشمنان ماقبل از تحول و بعد از آن به این نتیجه رسیده بودند که افغانستان را از نقشه بردارند، آیا کمک به موقع نظامی اتحاد شوروی به درخواست دولت افغانستان به این توطئه پایان نداد؟

می گویند دوست و دشمن در روزهای دشوار معلوم می شوند. این است بهترین نمونه دوستی برادرانه!

اتحاد شوروی در ساختمان جامعه ما و به خاطر نجات از عقب ماندگی کمک های فراوانی کرده است. پروژه های متعددی که به کمک اتحاد شوروی در افغانستان ساخته شده است و یا در دست ساختمان است گویای این حقیقت است.

آنها برای ما چه چیزهایی ساخته اند؟

بندهای برق، پروژه های آبیاری، سرک ها، تونل ها، پل ها، هوتل ها، شفاخانه ها، ساختمان های مسکونی و غیره. آنها در استخراج معادن نفت، گاز، مس و غیره به وطن ما کمک کرده اند. اتحاد شوروی پولتخنیک را کمک کرد، تا جوانان ما در آن تربیه شده و کادر های تخنیکی وطن خود شوند.

توجه کنید! چه تعداد از هموطنان ما در این پروژه ها مصروف شده اند، کار یافتند و در پیشرفت عمومی  کشور ما چقدر تاثیر دارد. علاوتاً فراوان از کمک های بلا عوض کشور شورا ها و از جمله یکصد میلیون روبل کمک بلا عوض اتحاد شوروی که بعد از مرحله نوین انقلاب ما صورت گرفته است.

مردم حق شناس افغانستان، دوست و دشمن خود را خوب می شناسند و با دروغ و نیرنگ کسی فریب نمی خورند. هموطنان ما کمک و مساعدت دوستان خود را فراموش نمیکنند. و افغان وار با دوستان خود دوستی می کنند و از دشمنی با دشمنان مردم وطن و انقلاب نمی هراسند.

 

روزنامۀ «حقیقت انقلاب ثور»، ۲۲ فبروري ۱۹۸۱

 

 

 

 

 

 

 

  

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org