رفقا، همرزمان، دوستان و هموطنان عزیز !

سایت «اصالت» افتخار دارد که برای نخستین بار در شبکه جهانی انترنیت مجموعهء بیانیه ها، نوشته ها، مصاحبه ها و سخنرانی های رفیق ببرک کارمل، رهبر زحمتکشان افغانستان، شخصیت برازنده و انقلابی سترگ، پرافتخار، بی بدیل و بی همتای تاریخ معاصر و جنبش چپ انقلابی کشور را به نشر می رساند و آنرا بدسترس تمام رفقا، مبارزان راه آزادی، دموکراسی ترقی و عدالت اجتماعی، تاریخ نویسان، دوستان و مردم زحمتکش افغانستان قرار میدهد تا در مبارزۀ دادخواهانۀ خویش به خاطر رهایی انسان زحمتکش از چنبره نظام سرمایه داری، استثمار و استعمار به مثابه رهنما و قطب نما از آن استفاده کنند.

بیانیه های رفیق ببرک کارمل به مثابه اسناد با اهمیت حزب ما در سمتدهی روند انقلابی و ارایۀ پاسخهای علمی و انقلابی به مسایل مطروحه در حیات حزب و جامعه نقش مهم داشته تحلیل ها، تعمیم ها، دساتیر و رهنمود های روشن آنها نقش بزرگی را در استحکام وحدت و یکپارچه گی صفوف رزمندۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان ایفا می کنند.

در بیانیه های رفیق ببرک کارمل استراتیژی و تاکتیک های حزب دموکراتیک خلق افغانستان و انطباق خلاق تیوری علمی انقلابی در شرایط جامعۀ ما با وضاحت تام بازتاب یافته، تجربۀ تکامل ملی دموکراتیک افغانستان و اهمیت تاریخی ایجاد جبهۀ وسیع نیروهای ملی و ترقیخواه علماً توضیح شده اند.

در این مجموعه تجارب حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حاکمیت انقلابی وقت در مبارزه به خاطر ایجاد، تحکیم و توسعۀ وحدت ملی و وطنپرستی انعکاس یافته اند.

بیانیه های رفیق ببرک کارمل خصلت عمیقاً ملی و انترناسیونالیستی حزب ما را انعکاس داده، سیاست خارجی متعهد و صلحجویانه کشور ما را در اوضاع بغرنج آنزمان جهان توضیح می کنند.

بیانیه های رفیق ببرک کارمل چون سلاح بران، رزمنده گان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و انقلابیون میهن ما را در درک واقعیت های پیچیدۀ جامعه، فهم نضج یابی روندهای انقلابی و اتخاذ تصامیم صحیح و به موقع در قبال تلاش های دشمنان طبقاتی زحمتکشان یاری رسانیده و میرسانند.

وظیفه هر عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است تا بیانیه های رفیق ببرک کارمل را عمیقاً آموخته، رهنمود ها و اندیشه های آنها را خلاقانه به کار بسته، در پرتو آنها زنده گی انقلابی خودرا در همه عرصه ها سمت داده و پیروزی های نوینی را برای حزب ما بدست آرد.

اندیشه های رفیق ببرک کارمل رهبر بزرگ و بی بدیل زحمتکشان و حزب مان که در بیانیه های شان در کنفرانس سراسری ح.د.خ.ا.، بیستمین سالگرد حزب شهیدان پدران و نیاکان مان، پلینوم های کمیته مرکزی و سایر محافل و جلسات انعکاس یافته است، راهنمای ما در امر ایجاد جامعۀ نوین در افغانستان می باشد.

«اصالت» از تمام رفقا، دوستان همرزمان و هموطنان عزیز صمیمانه خواهش میکند که هرگاه نوارهای ویدیویی و صوتی  رفیق کارمل عزیز، تصاویر، سخنرانی ها، و هرگونه اسناد حزبی، پلینوم ها، کنفرانس ها، بروشورها و مطالب دیگر را در اختیار داشته باشند، لطف نموه اصل و یا هم کاپی آنرا غرض نشر در سایت «اصالت»، که به مناسبت دهمین سالگرد وفات رفیق کارمل عزیز به ایشان اهدا شده است، ارسال کرده، مسوولیت و رسالت بزرگ و تاریخی خودرا ادا کنند.

 رفقا و دوستان میتوانند که از طریق ایمیل های که در صفحهء اول سایت موجود می باشد با مسوولین «اصالت» در رابطه تماس حاصل کنند.

 

 

به خاطر مطالعهء بیانیه ها و سخنرانی های رفیق ببرک کارمل شما نیاز به پروگرام ادوب ریدر دارید

 

Download

 

سلسلهء نشرِ مجموعه ی بیانیه ها و سخنرانی های رفیق کارمل ادامه دارد !

 

 

 

§         اولین پلینوم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان

§         دومین پلینوم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان

§         د افغانستان د خلک دموکراتیک ګوند د مرکزی کمیټی دریم پلینوم

"پلینوم نزده هم" "کمیته مرکزی" حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 

 

  

مقالات

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

www.esalat.org