یکشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۱۴

 

با هزاران درود و سلام به گرداننده گان عزيز سايت پر محتواى «اصالت»،

يازده نوامبر مصادف است با بيست عقرب روز سقوط حاكميت "طالبان". گرچه ابعاد جنايات و دهشت افگنى هاى "طالبان" آنقدر وسيع و گسترده است كه نميتوان آن را در چند صفحه خلاصه كرد، از قتل عام بى گناهان قلعه قل محمد مزارشريف گرفته تا مليون ها جنايت تكان دهنده ديگر. خواستم در رابطه به "طالبان" كشورم و "برادران" شان بگونه موجز بنويسم آرزو مندم در نشر آن همكارى نمائيد.

 

يوزپلنگ هاى امريكائي: عنوان فوق براى خوانندۀ عزيز ما شايد سوال برانگيز باشد كه ايالات متحده امريكا چه وقت به توليد يوزپلنگ هاى درنده خو آغاز نموده است. در حاليكه اين يوزپلنگ هاى وحشى فقط و فقط در دشت هاى سوزان افريقا وجود دارند كه به دريدن آهو گك هاى معصوم مى پردازند براى اينكه خاطر خواننده گان عزيز ما راحت شود، بايد گفت كه ايالات متحده امريكا بخصوص سازمان جاسوسى و اطلاعاتى آن سى آى اي از دير زمان چنين يوزپلنگ هاى وحشى را در اكثر نقاط جهان تحت تربيت و پرورش قرار داده است تا باشد خلق هاى بى دفاع جهان را به كام مرگ فرو برند. حالا اين يوز پلنگ هاى وحشى در اكثر كشورهاى جهان، چون افغانستان، پاكستان، بنگله ديش، هندوستان، چيچن، ازبكستان، تركمنستان، تاجكستان، داغستان، سوريه، ليبيا، عراق، يمن، نايجيريا، سودان و ده ها كشور ديگر پراگنده شده اند و مطابق به دستور صاحبان خويش به دريدن انسانها مى پردازند.

تفاوت اين يوز پلنگ هاى وحشى با يوزپلنگ هاى دشت هاى افريقا در چه است؟

در بين اين دو تا فرق فاحش وجود دارد، در افريقا تنها به خوردن حيوانات اكتفا ميورزند اما در كشورهای كه از آن نام برده شد و در آن پراگنده شده اند، افزون بر آنكه حيوانات را ميبلعند انسانها را هم به شكل وحشيانه اش طعمه خويش قرار داده شهرها و كشورها را به خاك يكسان ميسازند. جالب اينست كه مدعيان دموكراسى، حقوق بشر و عدالت اجتماعى به بهانه هاى مختلف و بى شرمانه اعمال اين جگر خواران را كتمان نموده و در پى تحقق اهداف استراتژيك خويش اند حتى دستگاه هاى تبليغاتى يك سر و صد زبان آنها سكوت اختيار نموده اند. عراق، سوريه و افغانستان از جمله كشورهاى آسيب پذير اند كه در بد ترين شرايط مرگ و زنده گى قرار دارند و ايالات متحده امريكا اين ژاندارم بين المللى به عنوان نظاره گر معركه خونين از فراز قصر سفيد در حال ترصد است تا ببيند كه يوزپلنگ هاى تربيت يافته چگونه پاس آب، نان و نمك را بجا مى آورند. در اروپا و ساير كشورهاى جهان معمول است كه بالاى سگ ها و گرگ هاى خويش نامگذارى مينمايند، ايالات متحده امريكا نيز بالاى هر يك ازين يوزپلنگ هاى نمك شناس و به درد بخور خود نامگذارى نموده است و حتى درج دفتر ثبت احوال نفوس ميباشند. نام "طالبان"، "القاعده"، "داعش"، "الشباب"، "بكوحرام"، "جبهه نصرت"، "ارتش آزاد سوريه" و دههاى ديگر در راس جدول مزد بگيران سى آى اي قرار دارد همانگونه كه تنظيم هاى هفتگانه در پاكستان و هشت گانه در ايران شامل اين جدول بودند. همينكه بارك اوباما رئيس جمهور امريكا همواره اذعان ميدارد شكست كامل "داعش" در عراق زمان گير است، شكست "طالبان" در افغانستان نفس گير است واقعاً دقيق ميفرمايد چون زير كاسه نيم كاسه است پلان عملى شدن امپراطورى را نميتوان با جان و قربان به ثمر رساند اين واقعيت هاى تلخ و درد آور دال بر حمايت يوز پلنگ هاى وحشى است. به قول معروف، زر فرستادن محمود بدان ميماند، نوش دارو كه پس از مرگ به سهراب رسيد. اين نوش دارو به كشور هاى افغانستان، عراق، سوريه، ليبى و فلسطين بعد از مرگ سهراب ها به بهانه جنايت ديگر در حال ارسال است. لازم به تذكر ميدانم كه امروز بخش قابل ملاحظه از مردمان جهان و مردمان آگاه كشورم از چهره هاى واقعى "طالبان" افغانستان و "طالبان" جهان شناخت دقيق دارند ميخواهم آنعده از هموطنان عزيزم كه تا هنوز در شناخت كامل "طالبان" معلومات شان اندك است احترامانه تقاضا نمايم كه كتاب Robert Dreyfuss رابرت دريفوس نويسنده امريكائي تحت عنوان (بازى شيطان) پروژه امپراطورى امريكا. چگونه ايالات متحده امريكا بند از پاى اسلام بنيادگرا گشود. در دو جلد نوشته شده مراجعه كنند آنگاه به يقين پى خواهند برد كه آيا "طالبان"، طالب دين اند يا طالب بى دين، آيا "طالبان"، طالب با خدا اند يا طالب بى خدا و اين بى خدايان و بى دينان از كجا تمويل، تجهيز و تسليح ميشوند و چگونه مثل يوزپلنگ هاى وحشى زير نام دين، خدا و پيغمبر در ميان ملت ها و كشورها پراگنده ميشوند و چنان درنده خوئي از خود نشان ميدهند كه دست هتلر را از پشت بسته اند. بعد از به قدرت رسيدن "طالبان" در افغانستان خبرنگار نشريه thetimes چاپ لندن از مادر "طالبان" افغانستان بينظير بوتو صدراعظم وقت پاكستان پرسيد كه "طالبان" چگونه بوجود آمد؟ در جواب گفت كه "طالبان" مفكوره انگلستان بود، پشتيبانى ايالات متحده امريكا، كمك مالى عربستان سعودى و تربيه و پرورش پاكستان بوجود آمد. شايد خبرنگار از خانم بوتو پرسيده باشد كه انگيزه و هدف را كيها برايشان مشخص ميسازد؟ حتماً در جواب اضافه نموده كه آى ایس آي، استخاره گرهاى دين فروش، تاجران و مغازه داران دين و تيكه داران اسلام، زيرا كليد بهشت نزد همين تيكه داران است. گاهى سوال در ذهنم خطور ميكند چرا اين بهشت در عربستان سعودى، ايالات متحده امريكا، انگلستان و اسرائيل وجود ندارد و يا خالق منان راه رفتن به بهشت را با قتل عام مردم بيگناه كشور هاى اسلامى بويژه افغانستان معين نموده است؟ هرگز و هرگز، اين همان كور ذهن هاى خشك مغز هستند كه در بدل پول گزاف براى تحقق اميال و آرزوهاى شيطانى باداران خود بهشت را بهانه قرار داده حركت چرخ هاى ماشين نيوفاشيزم را سريعتر ميسازند.

به بيان حضرت بيدل:

بهشت و كوثر از حرص و هوس لبريز ميباشد          به عقبى هم رسيديم جز همين دنيا نشد پيدا.

گرچه سيزده سال از سقوط حاكميت خشن استبدادى اميرالقاتلين افغانستان ملا محمد عمر آخند ميگذرد اگر سيزده قرن هم سپرى شود آن جنايات بى شرمانه كه وجدان آگاه بشريت را تكان ميدهد و در حق مردم مظلوم افغانستان روا داشتند هرگز فراموش نخواهد شد نسل به نسل، سينه به سينه انتقال خواهد يافت. آن روزي كه امربالمعروف و نهى عنالمنكر اين منكران خدا و رسول چون ابر سياه و تار با رعد توفانزاى بر فضاى كابل سايه مى افگند فرياد شهروندان ستمديده كابل در كوچه و بازار مى پيچيد و اين بى دينان شلاق بدستان سياه پوش و سياه دل با شلاق و مشت و لگد ديوانه وار بر فرق مردم ميكوبيدند. آنعده خانم هائيكه غيراگاهانه بوت سفيد بپا ميداشتند دشوار بود كه از زير چكمه هاى خونين اين شلاق بدستان جلاد نجات پيدا ميكردند زيرا به زعم "طالبان" بر بيرق سفيد شان توهين بزرگ شمرده ميشد و يا دختر خانم های كه بنا به ضرورت هاى زنده گى شان براى خريد به مغازه ها و دوكان ها سر ميزدند از برخورد "طالبان" با آنها قلم از نوشتن آن حيا ميورزد. روزى از روزها را بياد دارم ماه هاى سرطان و اسد بود تعداد زيادى از شهروندان بيگناه را در كانتينرها حبس نموده بودند در گرماى بالاى سى درجه حرارت، تعداد زياد ازين هموطنانم جان را به جان افرين سپردند. در زمان "طالبان" مادرى دخترك مريضش را به شفاخانه مى برد "طالبان" وحشى به مجرد ديدن اين دخترك نوجوان ميخواستند وى را جبراً به عقد نكاح خويش درآورند، جريان اين فاجعه المناك آنقدر طويل و دردآور است كه نميتوان همه آن را شرح داد سرانجام روز ديگر، "طالبان" به خانه اين دخترك يورش برده قبل از آنكه داخل خانه شوند دخترك از منزل پنج مكرويان خود را بپائين انداخته و به ابديت پيوست و بعد از آن اين وحشيان بى رحم پدر و مادر دخترك را زير شلاق گرفتند كه حتماً شما رضائيت نداشتيد عين حادثه در آغاز حكومت "مجاهدين" به رهبرى استخاره گر صبغت الله مجددى به وقوع پيوست. كار شاقه و طاقت فرسا بالاى اطفال و نوجوانان در مواضع محاربوى شان، قطع درختان مثمر و غيرمثمر در كوهدامن زمين، تجاوز به خانم هاى محبس زنانه قندهار، انفجار بت هاى باميان، به شهادت رساندن زنده ياد دكتور نجيب الله رئيس جمهور افغانستان و مليونها فاجعه فراموش ناشدنى در سراسر كشور از ديگر مواردى بود كه مردم را حلاجى مينمودند، شهر كابل و ساير شهرهاى افغانستان به یک كابوس مبدل شده بود. همينكه صداى وحشتناك "طالبان" را مى شنيدند لرزه بر اندام شان مى افتيد كه گويا عزرائيل به سراغ شان آمده و جان شان را ميگيرد. اين فرشتگان مرگ نتنها جان مردم را ميگرفتند بل نان مردم را با تمام حقوق و آزادى هاى انسانى كه داشتند، با تمام كرامت و حرمتى كه داشتند غصب مينمودند، شهر و كوچه از وجود مردم خالى شده بود، در كوچه ما پنج فاميل مانده بود ما هم كوچ كرديم و بياد آوازخوان پرآوازه و محبوب كشورم اميرجان (صبورى) افتيدم كه ميگويد: شهر خالى، جاده خالى، كوچه خالى، خانه خالى. . .بدون مبالغه همه جا خالى شده بود، به باور من جلادان سياه پوشان سياه دل با ساطورها و شلاق هايشان رخت سفر بستند و جا و مقام شانرا توأم با حربه سركوب مردم به سفيد پوشان عمامه دار نيرنگ باز واگذار شدند، سياه پوشان سياه دل (طالبان) مردم را به بهانه هاى اندك و ناچيز حلق آويز، سنگسار و تيرباران ميكردند، شلاق ميزدند و به عفت زنان تجاوز ميكردند، اما سفيدپوشان عمامه دار نيرنگ باز (جناب محترم حامد كرزى رئيس جمهور امريكائي افغانستان و تيم اش) براى اينكه از اسلاف شكست خورده خويش عقب نمانند چنان جنايات تكان دهنده و فراموش ناشدنى را بالاى مردم داغديده كشور ما انجام دادند كه در مسابقات بين المللى جنايتكاران جهان كه از جانب جامعه جهانى براه انداخته شده بود مقام اول را حائز گرديدند يعنى برنده لقب فاسد ترين كشور جهان. اين لكه سياه و شرم آور كه از نوشتن آن خودم مى شرمم تا روز قيامت بر جبين ننگين شان حك خواهد بود و در آن روز، روز تصفيه حساب در پيشگاه خداوند بزرگ گلوى هر يك از اين جنايتكاران با پنجه هاى نيرومند مردم ما فشرده خواهدشد. جلالتماب حامد كرزى و تيم اش چه اسنادى ارائه خواهند كرد كه از اين دادگاه الهى روز جزا براأت حاصل نمايند؟ سند "برادرى" و هم خونى با "طالبان" جنايتكار؟ سند به يغما بردن در حدود يك مليارد دالر از كابل بانك؟ سند غصب مليونها جريب زمين مردم بى دفاع؟ سند تجاوز به مال و ناموس مردم بيگناه؟ سند دوستى و برادرى با آى ایس آى؟ سند رها كردن خطرناكترين "طالبان" تروريست از محابس كشور؟ سند دزدى، چور، چپاول، رشوت، انتهارى و اختطاف؟ سند نبود صلح، امنيت و مافياى قدرت؟ و يا ارائه سند اعترافات خود و تيمش به جنايات انجام داده شده و پذيرفتن اشد مجازات (اعدام؟) فكر ميكنم كه ارايه سند اخير در دادگاه الهى روح شانرا در گورستان تاريخ يك مقدار تسكين خواهد بخشيد. ارايه اسناد فوق الذكر از جانب حاكمان مخلوع در دادگاه الهى ميتواند زنگ خطر براى دولت نا متجانس غير مشروع به اصطلاح وحدت ملى نيز پنداشته شود، زيرا دولت نامشروع به اصطلاح وحدت ملى در روزهاى آغازين كار خويش پيمان استراتژيك نا امنى افغانستان را با امريكا و پيمان تجاوزگر نظامى ناتو عقد نمود، امضاى پيمان نا امنى و غير دفاعى با امريكا در واقع بيانگر آنست كه طى سيزده سال در وجود نيروهاى صد هزار نفرى امريكا و ناتو با مدرن ترين سلاح و تخنيك محاربوى حتى در يك كيلومترى قصر رياست جمهورى قادر به تأمين امنيت نگرديدند و بعد از اين هم بنا به امضاى پيمان نا امنى دامنه دهشت افگنى و چپاولگرى در سراسر كشور گسترش خواهد يافت همين اكنون در چهل و يك ولسوالى و چهارده ولايت كشور جنگ و خونريزى شديد جريان دارد.بناءً مردم عذابديده كشورم از چنين دروغ پردازان عوام فريب انتظار صلح، امنيت و رفاه اجتماعى را نداشته باشند تمام لفاظى ها و وعده هاى دروغين اينها خواب است و خيال است و محال. در پايان اميدوارم روزى فرارسد كه مردم با عزت كشورم در وجود نيروهاى سالم دموكراتيك و مترقى در يك جبهه واحد بزرگ ملى و ميهنى صاحب يك حاكميت قوى و نيرومند شوند تا كشورم را از وجود همچو يوزپلنگ هاى سياه پوش سياه دل و سفيد پوشان عمامه دار نيرنگ باز تصفيه و خالى نمايند.

با درودهاى صميمانه،

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش.

 02.11.2014 

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org