مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

داوود کـرنــزی

. . .

اقرارِ شخصِ شیخِ فانیِ پا در لبِ گور در محاکم هم قابل پذیرش نیست!

در این مصاحبه ی "خود کوزه و خود کوزه گرِ" لایق غرزی، ادعا های بی پایه و سوال برانگیز بخصوص در موردِ شخصیت والای رهبر بی بدیل حزب ما ببرک کارمل و دوستی شان با رفیق خیبر مطرح شده است.

من که بخاطر انتقال جریده ای پرچم از شماره اول الی ۹۷ آن غالباً به کابل سفر میکردم از محبت و صمیمیت و احترام متقابل رفیق کارمل و استاد گرامی خیبر صاحب در زرلشت مارکیت ده ها بار شاهدم. باری با رفیق امین کارگر از کندز بخاطر جوابدهی شکست مارش کارگران سپین زر در قلعۀ زمانخان در منزل دکتور فاروق رفته بودیم؛ رفیق کارگر با استاد خیبر جر و بحث کرد و صدایش بلند شد، رفیق کارگر قهرکرد و از خانه بیرون شد من هم همرایشان بیرون شدم. از اتاق دگر رفیق کارمل با سرعت بیرون عقب ما آمدند و رفیق کارگر را در آغوش گرفته با نرمش صحبت کردند و رفیقانه انتقاد و نصیحت کردند و فرمودند که میدانی او استاد خیبر استاد همه حزبی ها و من است عاجل بر گرد و از او معذرت بخوا، ما بر گشتیم کارگر معذرت خواست و به مهربانی و بزرگی استاد پی بردیم که روحشان شاد!

هیچگاهی نشنیده ام که کارمل صاحب روی کدام مطلب با استاد اختلاف داشته بوده باشد بلکه استاد یک رهنمای خوب حزب بود.

در این مصاحبه توجه شود که مرحوم لایق چهار پنج بار به فراموشی و عدم دسترسی به نوت نکردن و یادداشت نداشتن در زمینه تاکید میکند یعنی روزهای قریب رحلت شان است که طبعاً حافظه از کار میماند.

آیا قابل قبول است که اعضای بیروی سیاسی در دهلیز در حال بوت پوشیدن و خدا حافظی باشند و تره کی صاحب آمده و گفته باشد که بچه ها بر گردید باز همه بر‌گشته باشند و او گفته باشد نظری وجود دارد که امین عضو بیروی سیاسی شود، آیا ممکن است که چنین مسئله ی مهم از قید اجندا بماند و فراموش شود. و از رفیق خیبر را نیز مطرح کرده باشد.

اگر چنین چیزی میبود او اول با رفیق کارمل مطرح میکرد و بعد با بیروی سیاسی. قرار نبشته ای رفیق پنجشیری در کتاب ظهور و زوال حزب . . .، هیچگاهی تا پیروزی قیام هفتم ثور عضویت امین در هیچکدام جلسه ای منحیث عضو بیروی سیاسی مطرح نشده است شاید رفیق لایق این مسئله را خیال کرده ویا در خواب دیده باشند.

برخلاف اخراج امین از عضویت کمیته مرکزی مطرح شده بود. که رفیق تره کی فرموده بودند برایم وقت بدهید که چینل نظامی را از او بگیرم که وقت برای اجرای آن میسر نشد.

در خصوص ادعای بی بنیاد، خودخواهی رفیق کارمل :

رفیق کارمل از روز اول رهبر بودن رفیق تره کی شهید را قبول کرده بود چنانچه در کنگره ای موسس رفیق کارمل رای خودرا به منشی عمومی شدن رفیق تره کی بکار برده بود زمانیکه از پنج جمع پنج نفر یک رای برای پنج رای دیگر استعمال شود معلوم است که نتیجه چهار در مقابل شش میشود.

بعد از وحدت سال ۱۳۵۶ نیز هیئت اجراییه ای ده نفری بود و دارالانشاء چهار نفری که رفیق تره کی در راس بود، کجا و چه وقت رفیق کارمل خودرا مطرح کرده است. آنگاه که بعد از هفتم ثور از رای مساوی لایق، بارق و غوربندی از ترس امین طرف امین موضعگیری کردند تناسب تغییر کرد.

دوستی و رفاقت رفیق کارمل با رفیق تره کی در سطح بلند بود که برای آدمهای کودن قابل فهم نبود.

حینیکه رفیق تره کی از رفیق کارمل خواهش کرده بود که موقتاً بخارج بروید تا از بین نروید رفیق کارمل فرموده بود که من می روم مگر شما کشته خواهید شد رفیق تره کی گفته بود مرا خیر که تو کشته نشوی این بود معیار رفاقت رهبران ما، در اخیر بازگشت رفیق تره کی از کوبا و مار آستین گفتن شان در مسکو که منظورشان امین بود نشانه ای وقف رفیق تره کی در برابر رفیق کارمل بود. پس جایی برای خودخواهی رفیق کارمل وجود نداشت.

در مورد دگر حرف های بی لگام لایق تبصره اضافی نمی کنم رفیق کارمل از تیوریسنهای شناخته شده احزاب برادر و دارای قلب روف و مهربان بودند حتی گنهگاران زیاد از جمله خود لایق را بعد از ششم جدی بخشیدند و به وظایف مهم گماریدند اینکه لایق علیه آن مرد مهربان تبصره میکرد انعکاس شخصیت خود آنها بود لایق علیه نجیب توطئه کرد و صحبت تلویزیونی توهینی او علیه نجیب منشی عمومی و رییس حزب وطن فراموش نا شدنی است حالا اخلاقاً نمیخواهم بر ضد او که در جمع زنده ها نیست حرف زشت بگویم ‌‌.فعلاً مخاطبم این غرزی کله کنده پدر است که آیا ضرورت چیست و منظور تو از پخش این نوع ویدیوهای با نیش زهری چیست چرا در صفوف ترقیخواهان میخواهید نفاق و انشقاق بوجود بیاورید. از شر پدرت خلاص شدیم حال چند سال دگر شاهد نقش منفی تو بر مبنای مناسبات خانوادگی و سلفی تو باشیم و تو میخواهی رول پدر را بازی کنی اما اکنون اعضای حزب آگاه اند پدر تو و خودت را خوب می شناسند.

ما حاضریم بجواب تو بپردازیم . . . به کمنت ها نگاه کنید که همه اعضای حزب به این چرندیات جواب داده اند پای بزرگان را در این معاملات بی بنیاد به بازار نکشانید . . .

 

رحمت الله رحیمی:

پنجشیری صاحب نیز درین موارد معلومات دقیق دارد. باید از وی کمک خواسته شود. رفقا شاهد هستند که بنده سه سال افتخار سریاوریی کارمل صاحب را داشتم .شناخت بسیار عظیم از ایشان دارم.یگانه کسی که عاشق وحدت و یکپارچګیی حزب بود کارمل بزرګ بود. شخصیت پاک و صادق ترازوی در راه آرمان های حزب و وطن سراغ ندارم. حاضرم صادقانه و مستند در این مورد شهادت بدهم و با هرکس مصاحبه کنم. و از لایق نیز در این سه سالی که نزد رفیق کارمل بودم شناخت کافی دارم. در همین سه سال حد اقل هفتهء سه بار با ګردن پت در دفتر بنده جهت ملاقات حاضر بود. وقتی که به ذعم تو رفیق کارمل بد بود، چرا هفتهء سه بار و حتا زیادتر از آن به ملاقاتش می آمدی؟ کارمل بزرګ شخصیت صادق، با انظباط و دسپلین بود. انسان های کثیف و پست برداشت نداشتند. طول زندګیی فقیرانه اش حتا در کانتیر حیرتان ضامن ادعای من است. بسا شخصیت های که حتا پیرو طرز فکریی وی نبوده اند در نوشته های خویش به صداقت وطن پرستی و شخصیت بی غل و غش این مرد بزرګ اعتراف کرده اند و سر تعظیم فرو آورده اند. حاضرم از صداقت رفیق کارمل در راه وطن، مردم و حزب در هر جا شجاعانه دفاع کنم. جالب است مصاحبهء پسر کثیفش با پدر خائینش، روباه را ګفتند شاهدت کیست ګفت دمم!

 

 غــلام محسن زاده:

در این گفت و گوی خانگی چند ادعای سوال بر انگیز و خلاف واقعیت های زنده گی و فعالیت ح.د.خ.ا. و رهبران آن چون زنده یاد ببرک کارمل و استاد میر اکبر خیبر وجود دارد.

لايق افسانه گو و افسونگر از کارمل بزرگ، انسان خود خواه، حراف و . . . می‌ سازد.

هزاران عضو حزب با زنده یاد ببرک کارمل از نزدیک آشنا بوده، و با او همسخن شده اند.

مایان که با دانش و توانایی های کافی سیاسی، کارمل را در مراحل مختلف رهبری سیاسی اش می‌ شناسیم، به نیکویی می‌دانیم که برخلاف این یاوه های پس پیری سلیمان لایق، او انسان با دانش، وطن پرست و واقع‌ بین بود. اگر او دارای چنین توانایی ها و سجایا نمی بود، نمی توانست در برهه نهایت سیاسی و پرتنش کشور در برابر سیاسیون وابسته به نظام شاهی و اپوزیسیون فعال چپ و راست کشور در داخل پارلمان و در مبارزات خارج از پارلمان ایستاده گی و عرض اندام کرده، به رهبر اپوزیسیون تبدیل شود.

مساله دیگر همین تهمت رذیلانه توطیه زنی، مقام پرستی و نادیده گرفتن حرمت دوست و رفیق است. آنهایی که با سجایای انسانی او معرفت دارند می‌دانند، که زنده یاد کارمل پابند اصول، و حرمت به دوست بود.

انصراف از مجازات حزبی سلیمان لایق پس از شش جدی نمونه این خرد و بینش فراخ او میباشد.

من در مسوولیت وظیفه وي، بارها شاهد بوده ام که زنده یاد ببرک کارمل با رهبران سیاسی جهان، خبرنگاران و پژوهشگران غرب با منطق بلند و دانش فراخ بحث و گفت و گو کرده، و به توضیح و بیان مسایل سیاسی، تاریخی و اجتماعی کشور و جهان پرداخته است.

تهمت کشتن زنده یاد استاد خیبر به حزب، و گروه پنج نفری تروریستی بی‌نام، سخت مسخره و بچه گانه میباشد.

ترور هیچگاهی در دستور فعالیت ح.د.خ.ا. تحت رهبری ببرک کارمل قرار نداشت!