محمد طاهر نسیم

 

محمد طاهر نسیم:

تصویری از "پروسۀ" انتخابات:

 

    در "مرغ جنگی های" انتخاباتی افغانستان

    برنده کیست؟!

    چرا قرارداد امنیتی امضاء نمیشود؟!

 

برخی از کارشناسان به این نظر اند که دورۀ ریاست جمهوری "حامد کرزی" نزدیک به ختم است- از اکنون تلاش میورزد با موضعگیریهای گویا ضد امریکایی و خارجی خود، و عدم امضای قرارداد امنیتی، تا اندازه ای "بیلانس" اعتمادی ملی را بدست آورد، و نزاکت های تضمینی مشخصی را برای آینده خانه نشینی خود کمائی کند . .، و تاپه رهبر ملی و یا پدر معنوی ملت را در پیشانی خویش داشته باشد! و در حاشیه فراموشی یگانگی باقی نماند!!

بدین وسیله میتواند به گناه های گذشته خود نیز کاهش بخشد! وی در چنین چوکات ابراز میدارد که "افغانستان تابع روسیه و آمریکا نشد، و فرمان بردار پاکستان نیز نمیشود"!

عده ای دیگری از کارشناسان دربارۀ اینکه چرا "قرارداد امنیتی" با ایالات متحده آمریکا امضا، نمیشود، گفته اند: امضاء کننده نمیخواهد بحیث امیر عبدالرحمن خان "آمریکائی" برای امضای قرارداد "دیورند" امنیتی آمریکائی، محسوب شود! آیا توافق وی دربارۀ "گندمک" آمریکائی نشست "بُن" و رو گشتاندن از قبرستان بیش از یک ملیون شهید . . که منجر به اشغال و اسارت افغانستان گردید، کافی نخواهد بود؟!

 *     *     *

"مشاوران" سیاسی و اقتصادی سه نامزد ریاست جمهوری (عبدالله، اشرف غنی احمد زی، و زلمی رسول) در یک مناظره تلویزیونی به ارتباط برنامه های اقتصادی خود، که ضمناً از "بازار و اقتصاد آزاد"، "بیکاری" "زراعت"، "خدمات" و "استخراج معادن"، و "سرمایه گذاری" به شیوه "مرغ جنگی" یادآوری میگردید، "محمود کرزی" حوصله را از دست داده موضعگیری های همگانی را آشکار ساخته گفت: ما مردم را بازی میدهیم! حاکمیت با قدرت و تسلط، و مدیریت سالم وجود ندارد . . .! و بیت المال ربوده میشود- یا روشنتر چور و چپاول میگردد-!

  *     *     *

شیخ وهابی "سیاف" و استاد آدمکش حرفوی "دشت برچی" اعلان میدارد که از حقوق زنان دفاع میکند! و برنامه خویش را در "تأمین امنیت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد" دنبال مینماید، و هزاران انسان بیگناه که به شمشیر جنایاتش به وحشت، فلاکت، و خاک و خون کشانده شدند و زندگی مردم را به خرابی ها و اوضاع ناگوار، ترور و اختناق مبدل ساخت، فراموش میکند . . .!

  *     *     *

نامزد دیگر که تمام زندگیش در منجلاب نیرنگ و مزدوری دربار انگلیس منش ها سپری شده است از "اعتدال، برابری و سازندگی" داد و فریاد میزند و صحنه های عوامفریبی را به نمایش گذاشته است!!

و به شیوه حیله، چال و فریب جناب معاون دوم رئیس جمهور بر حال افغانستان، از "مداخله خارجی ها" در انتخابات و غیره مینالد و فراموش میکند که خود وی از ریشه و بنیاد ساخت و بافت خارجیست و در خدمت خارجی ها بوده است و تا کنون نیز میباشد.

  *     *     *

دیگرانی ریاکارانه از "انتخابات آگاهانه"، "رفاه ملی"، "برادری و برابری" و "اخوت اسلامی" صحبت میکنند و گویا مردمان افغانستان فراموش کرده اند، که خود آنها در جملۀ "قهرمانان" دهشت افکن، و سرنگون سازان تمدن و دستاورد های جامعه، و برهم زدن وحدت ملی برادری و برابری، و تخریب کاران مساجد و دارالعباده، بوده اند!

  *     *     *

در تلویزیون "آیینه" "قهرمانان" دیگری، قد علم کرده اند که القاب "عقاب هندوکش" و "تاریخ ساز"، "حق و عدالت" و "متحد سازان" اسلامی مفتخر شده اند! و چندین گروه با هم بیرق "تحول و تداوم" را برافراشته اند، اما معلوم نیست به کدام معجزه آسمانی: نهنگ، مرغ، گرگ، پلنگ موش و عقاب و گوسفند در زیر چتر "ائتلاف" با هم جمع شده اند؟!

 *     *     *

در مناظره های دیگری برملا میشود که احزاب موجوده فاقد قدرت، برنامه و صلاحیت اند، و برخی ها نیز وابسته گی مافیایی دارند، و انتخابات مصلحتی بوده و از پروسه دکانداری ساخته شده است! و قسمتی از لحاظ ملیت برای کسب "طالبان" و پشتوانه آنها سرمایه گذاری میکنند!!!

 *     *     *

در میان این صحنه بازیها، دکانداری های حیله و نیرنگ و منحرف سازی، و هیاهوی تبلیغاتی، نمایشات مرغ جنگی های رنگارنگ ادامه دارد، و برنده مرغانی خواهند بود که از باداران به ویژه آمریکائی و انگلیسی خود نوازش و آموزش خوبتر، پاداش و آب و دانه بهتر دریافت کرده باشد . . .! و وسیله خوبی برای بهره برداری باداران خویش آماده گی نشان داده باشند!!

------------------------

۱۵ مارچ ۲۰۱۴                            محمد طاهر نسیم

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org