دوشنبه، ۴ اکتوبر ۲۰۲۱


       
  
   فـــدا لاروۍ

            

قادر یامان:

فدا لاروی، هر که دشمن و مخالف طالب و باورهای طالبانیزم است دوست مردم افغانستان است و هر آنکه در صف هواداران طالبان قرار دارند، دشمن مردم ما هستند. جایگاه شما در کدام یکی است؟

=====

 

آقای قادر یامان!

جایگاه من در کنار مردم و وطنم است.

هر آنکه تغییرات سیاسي بزرگ وطنم را، که استقلال سیاسي کشور، راندن آن غولِ مغرورِ سرمایه(آمریکا و ناتو) و شکست رسوای رژیم غرق در فساد و راندن شورای بدنام نظار را در قبال داشت، می پذیرد افغان و افغان اصیل و وطنپرست است!

بر عکس، دیگران یا مزدور اند و یا ایمان خود را به مردم خود از دست داده اند. و نمونهء آشکار این ایمان باخته آنقدر بې حیا هستند که از رحمانوف ،که اکنون با شریر ترین دشمن افغانستان دست را یکې کرده علیه افغانستان اینجا وآنجا یخن پاره میکند، به دفاع برخاسته اند.

اکنون دانستید که جایگاه من در کجاست آقای یامان؟

یک حرفِ دیگر، شما می توانید نظر خود را مستقلانه بنویسید بدون آنکه کسې را مخاطب سازید.

طالب چرا اینقدر مورد نفرت شماست؟

برای اینکه جنگ را در کشور پایان داد و صلح را به کشور برگرداند و این به مذاق شما برابر نیست. چرا؟ برای اینکه شما می تونید در جنگ آن خیانت و جنایتی را که جنرال نبي عظیمي با تسلیم دادنِ حاکمیتِ جمهوری افغانستان به اشرار (مسعود) مرتکب شدند و بقایای آن مثلث امروز تجزیه ی کشورم را می خواهند، پنهان نمایید.

این وطن از شما نیست، اگر آن را از خود میدانید، از کوه تعصب پایین بیایید و در کنار مردم خود بایستید، در شادي شان شریک شوید.

امروز مردم گرسنه اند، حقوق خود را می خواهند، درست، اما یک دولتی که دو ماه از وجودش نمی گذرد دفعتاً قادر نیست همه را حل کند.

پول ها را دوستان غارتگر شما بلاک کرده اند، بانکها را دزدان شورای نظار چور کردند، اشرف غني و یارانش با خود بردند. در چنین حالت شما معجزه می خواهید و طالبان را به جز توهین به سطح کوچه و بازار چیز دیگر نمی دهید.

اقای قادر یامان!

حرفې که میخواهم عرض کنم این است که هیچ کس کشور را به پاکستان تسلیم نکرده، بل تسلیمي کشور را طالبان از امریکا و ناتو پس گرفتند.

یک حرف دیگر بخاطر خاطر جمعي شما و یاران تان چون پامیري، احمد شاه راستا و غیره سیکتاریست های تاجیکتبار حزبی-جهادی و شورای نظاری این است که من قبول دارم که در کشور ما بر مردم ما ظلم و استبداد روا داشته اند. هرکس آمد به اندازهء توان خود این کار را کرد.

مگر اگر تمام این جفاها و در بعضې موارد خیانتهای همه تاریخ کشور ما را جمع کرده در یک پلهء ترازو قرار دهیم و جنایت و خیانت جنرالهای ستاره دار حزبی- جهادی و شورای نظاری سیکتاریست شما را به اشتراک ملکیهای تان یکجا در پلهء دیگر قرار دهیم باز هم پلهء شما سنگینی میکند.

شما حاکمیت نسبتاً دموکراتیک را به اشرار (مسعود) - فرق نمی کند به هر گروه جهادی دیگر هم که میبود چون همه ی شان بنیادگرایان و اشرار هستند- تسلیم دادید و بیش از دو دهه است که این خیانت و جنایت شما از مردم ما قرباني میگیرد.

این طالب و طالب بازي را کنار بگذارید، این یک بازي طفلانهء شما است. من هیچگاه طالب نمیشوم. شما فکر نکنید که مردم حرفها و تلاشهای شما را نمیدانند. مردم میدانند که تلاشها ی گروه نابکار و سیکتاریست حزبی- جهادی و شورای نظاری شما برای این است که شما آن جنایت و خیانت-تسلیمی حاکمیت مردمی- را پنهان میکنید. به همین خاطر جنگ میخواهید زیرا در جنگ شما میتوانید چهرهء جنرالهای خاین تان را بپوشانید. اینجاست حرف اصلي. چرا خود را خسته میسازید و مردم را فریب میدهید. این وطن از شما مزدک ها، پامیری ها و راستا های بې ایمان نیست، اگر از شما است، فرید مزدک که شعار تجزیهء کشور را زمزمزمه میکند، چرا در برابرش نمې ایستید و چرا اعتراض نمیکنید؟

آقای یامان!

عمر کار سیاسي من تقریباً برابر عمر حزبم و شاهد تمام حوادث نیم قرن اخیر کشورم هستم .تزلزل هم نداشتیم و مانند قرچه های طوطی صفت شما از شاخې به شاخې نپریدیم. حوادث مرا باخود نبرده است.

و پایانِ سخن:

سیاست نبرد است. یکې میبرد و دیگر میبازد. این بار شما و پکول های کج شما برای همیشه باختید! شرافت شما در همین خواهد بود که مانند کانگرس آمریکا شما هم شکست خود را بپذیرید، یا آرام بنشینید و مزاحمت نکنید و یا دست پیشي کنید که مردم تنفس راحتې بکشند. پافشاري شما و دفاع تان ازین حرکت های طفلانۀ(احمد مسعود) طشتِ رسوایی شما را به لب بام نزدیک و نزدیک تر میسازد!

 تاییدِ حوادثِ سیاسي اخیرِ تاریخ کشور به معنای «طالب بودن» و یا «تفکر طالباني»، که شماها با دشنام و توهین بدرقه اش میکنید، نیست.

حقوق مردم را تقاضا میکنیم مگر بعد از تامین کامل امنیت در خانه، آن هم دورنیست.

 

04/10/2021

 

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org