لیونل زینسو نخست وزیر سابق کشور آفریقایی بنین

پیرامون جنگ در اوکراین:


Lionel Zinsou
Prime Minister of Benin from 2015 to 2016.

«اکنون همە ما فقط دربارە این بحران، تحریم‌های ضد روسیه، محاصرە های اقتصادی ضد روسیه، نفت، گاز می شنویم . . . آیا می دانید کە این بحران مثلاً برای آفریقا چە معنایی دارد؟ کشور روسیە غلات و ذرت ما را تامین میکند. تمام تدارکات از طریق دریای سیاە انجام می شود. کشورهای آفریقایی با بهت و وحشت بە آنچە اتفاق افتاد، نگاە کردند، بهت و وحشت از اقدامات آمریکا و اتحادیە اروپا.

شما آفریقایی ها را با داستان هایی درباره دموکراسی نمی توانید بخرید. اینها فقط افسانه های شما برای مصرف داخلی است. اکثر نخبگان آفریقایی در اتحاد جماهیر شوروی فار‌‌غ التحصیل شدە اند، پزشکان، مهندسان، خلبانان، معلمان، دانشمندان. روسها تنها اروپاییهایی بودند کە آفریقا را استعمارزدایی کرده اند. و آفریقا این را بە خاطر دارد، همچنان کە وحشیگری های اروپاییها را نیز بیاد دارد.

اگر توجه داشته باشید کشورهای آفریقایی از قطعنامه سازمان ملل در محکومیت روسیه حمایت نکردند. و آنها هرگز از هیچ قطعنامه ای علیه روسیه حمایت نخواهند کرد. این (نکتە) در ذهن هر آفریقایی ریشە دواندە است کە کشور روسیە خوب است، مهم نیست سایرین در مورد آن چە فکر می کنند. این یک اصل است.

تمام آفریقا بە رویدادهای جمهوری آفریقای مرکزی و کشور مالی نگاە میکند. کاری که اروپایی ها برای چندین دهه نتوانستند انجام دهند، روس ها در یک سال انجام دادند. بجای جمهوری افریقای مرکزی باندها حاکم بودند، امروز یک دولت واقعی در آنجا بر سر کار است.

من می دانم که در سالن دیپلمات ها و کارمندان وزارتخانەهای خارجی حضور دارند. من از شما، از دیپلماسی فرانسه، درخواست می کنم: کە هرچە سریعتر راهی برای رفع مشکل تان بیابید، زیرا اگر مناقشه تا یک ماه دیگر تمام نشود، آفریقا از هم خواهد پاشید.

برای شما مسایل انرژی اولویت دارد، در بدترین حالت گرمای کمتر و ماشین کمتری خواهید داشت ولی ما در آفریقا مشکل گرسنگی خواهیم داشت!  بشنوید! بحران در آفریقا منجر به نابودی اروپا خواهد شد.

به خود بیایید، به دنبال راه حل های دیپلماتیک باشید. و فراموش نکنید کە کشورهایی مانند هند و چین از روسیە حمایت می کنند. آفریقا از روسیە حمایت می کند.

من نمی خواهم در بارە دموکراسی صحبت کنم، و شما من آفریقایی را با تعریف داستانهایی در بارە اکراین بدبخت و دعوت به انساندوستی نمیتوانید با خود همراە کنید. دمکراسی شما کار شماست. نیازی نیست که عقاید خود را بر ما تحمیل کنید کە ما آفریقای ها چگونە باید زندگی کنیم.

یکبار دیگر! به دنبال مصالحه باشید، اجازه دهید دیپلمات ها کار کنند. زمان از دست میرود. ما ٣٠ روز فرصت داریم! ٣٠ روز! نە بیشتر!»

منبع:

Having taken up Ukraine, France lost Africa

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org