Sun, December 31, 2006 5:29 pm


مرثیه راجع به ببرک کارمل عزیز

 

رفتی و دیــــــده ها بخون گرفت از ماتم غمت

تو ببرک عزیز که بودی بخدمت بـوم و بـرت

شور و نوایت بضد ظـلــــــــم و ستم شعله ور

برداشت یوغ ستم از دودمــــــــان اهل نادرت

کردی بنا اندیشه ایکه نرود ز دل و دمـــــــاغ

چو مشعــــــلی روشان زدل ودیده اهل وطنت

آواز رسایت از پارلـــمــــــــــان کهـنه پسندان

خــامـوش نشد صدایت بر ضد ارتجاع میهنت

پـیـروان انـدیشه تـابنـــــــــاک تـــو کـردند بپـا

لشکر عظیمی بر بنای دانش و عـلم و خـردت

بودی تــــو رهبــر راستین توده هــای رنـجبر

که بـودنــد و هستـنـد پــابـنـد انــدیـشه روشنت

مرتـجع را نبود تـوان پنجه با لشکر پــرچمت

غار می طلبید از نوای چـــــون شیر غریدنت

یــــــــارانت نگذارند خـــدشـه بنهاد تـــــابناک

که گذاشتی اساس آن به نـسـل دیــــــار چمنت

تو مشعلی جاویدانی بر دل و دیده های مـــــــا

حـق نمک ادا کنیم بر احیای نوا های خـوشت

 هر جا که هستیم چه اواره و چه ملک خویش

باندیشه تابنـــــــاکت خـــرم کـنیـم دامن میهنت

رانیم دشمنان دیرینه میهـــــــــــن آبای خویش

این عهد و پیمانی است ز رهروان پرچمــــت

مفـــــــکر یکی از انست مدلل کند این گفته ها

آمـوخـتـه حـق بــوده ام از عمـل و راه سخنت

 

۲۰۰۶-۱۲-۲۹

امین الله مفکر امینی

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org