رفقا و همرزمان عزیز،

پنجاه و ششمین سالروز تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به شما اعضای سرسپرده، متعهد، اصالتمند و وفادار ح.د.خ.ا.، دوستان  و همه زحمتکشان و رنجبران کشور از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض کرده، موفقیتها و پیروزی های درخشان شما را در کار و پیکار و مبارزۀ عادلانه تان به خاطر تأمین صلح، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی در کشور عزیز مان افغانستان آرزو میکنیم.

رفقای عزیز،

ح.د.خ.ا. که پیشتاز مبارزه و پیکار مردم ما علیه ارتجاع سلطنتی و حکومت خودکامه داود بود، با کار وسیع سیاسی در عرصه های گوناگون توانست دستگاه های حاکمه ستمگر وابسته به امپریالیزم را افشا کند و خود در برابر تمام حملات ددمنشانۀ حکومتهای جابر و ستمگر، مردانه مقاومت کرد، از به زندان انداختن ها، اخراج از کار و تحصیل، تعقیب پلیس و کُشته شدن فرزندانش نلرزید، به بیراهه نرفت راه تسلیم طلبی و ماجراجویی را اختیار نکرد، و استوار و هدفمند راههای بیرونرفت از دشواری ها و غلبه بر استبداد و حکومت های ضد ملی را به درک و فهم مردم وطن ما داد و به حیث حزب زحمتکشان و رنجبران در جامعه عرض اندام کرد.

حزب ما به ضد تمام دسایس و فتنه گری های مرتجعین داخلی و سازمانهای خرابکار جاسوسی امپریالیستی با هشیاری مبارزه کرد و در ایجاد روحیه وطن دوستی، حق خواهی و اوجگیری مبارزات اقتصادی و سیاسی هموطنان درد دیدۀ ما نقش رسالتمند خود را ایفا کرد.

اگر جنبشهای اعتصاباتی و تظاهراتی سال های ۱۳۴۷ - ۱۳۴۹ را که به اوج خود رسیده بودند در نظر  بگیریم، به خوبی در می یابیم که نقش رهبری کننده، سمت دهنده و انگیزندۀ حزب ما در براه انداختن آن همه نمایشات اعتراضی کارگران، محصلان، متعلمان و سایر اقشار زحمتکش و ترقیخواه وطن چقدر عظیم و سازنده بود که در شرایط عقب مانده اقتصادی و سیاسی آن روز کشور در برابر هیولای سلطنتی و کاخ نشینانی که بعد سرکوب خونین سوم عقرب سال ۱۳۴۴، در فکرشان عکس العمل سیاسی مردم خطور نمیکرد، صدها هزار انسان ترقیخواه، شامل کارگران، دهقانان، محصلین پوهنتون و شاگردان مکاتب را برای بدست آوردن حقوق صنفی، اقتصادی و حتی با خواست های سیاسی متشکل و منسجم کند و با تامین انظباط مطلوب همه را در زیر درفش پُرافتخار خود سازمان دهد.

سخنرانی های آتشین زنده یاد رفیق ببرک کارمل رهبر زحمتکشان افغانستان چه در طی دو دوره مبارزات پارلمانی قبل از وکیل شدن، و هنگام وکیل بودن از جانب مردم، در میتینگ ها و گرد همآیی ها، در تجلیل از روز های تاریخی اول ماه می، روز سوم عقرب، در مخالفت با سفر عباس هویدا صدراعظم وقت ایران در مورد آب هلمند، و صدها عرصه دیگر مبارزه حزب در تامین رابطه حزب ما با مردمان زحمتکش کشور و بخصوص کارگران و در امر توده یی شدن حزب نقش بسزایی را بازی کرد.

آن روزها فراموش نمی شود که زحمتکشان شهر کابل ساعتها انتظار بیانیه انقلابی، تعرضی و امیدوار کننده رفیق ببرک کارمل را می کشیدند و وقتی رفیق کارمل به سخنرانی آغاز میکرد چه شور و هیجانی که میتینگ را در بر نمی گرفت و هزاران کلاه و لنگی و کتاب و کتابچه شرکت کننده گان میتینگ، برسم احترام از سیاست و موضع گیری حزب ما به هوا بلند میشد.

مردم ما راه حزبی را تعقیب کردند که رویاروی علیه سلطنت و بعداً علیه داود جلاد می رزمید. ترس و بیمی را فرزندان این حزب بدل راه نمی دادند و پیوسته برای بیداری و بسیج مردم در شهر و قریه می شتافتند و وظیفه داده شده از جانب حزب محبوب شان را با ایمان کامل و صداقت تمام انجام میدادند.

مردمان زحمتکش افغانستان که بعد از حصول استقلال در زیر ضرب و ستم خانواده سلطنتی نادر غدار و میراث خوران او روزهای بد را تحمل کردند به زودی حقانیت راه حزب ما را درک و با گذشت هر روز  صفوف آن فشرده تر میشد و به دور حزب حلقه زدند و سرنوشت خود را با سرنوشت یگانه حزب واقعی توده های زحمتکش و تهیدست کشور یکی کردند و فریاد زنده باد ح.د.خ.ا. را با شور و عشق بی پایان سر دادند. ح.د.خ.ا. که علیه سلطنت اشرافی و نظام فیودالی وابسته به امپریالیزم رویا روی می رزمید در صفوف خود چنان قهرمانانی را جذب، تربیت و پرورش داد که عده ای از ایشان با سرفرازی و افتخارات بزرگ قبل از انقلاب، در پیروزی انقلاب جان باخته و صدها تن شان بعد از انقلاب به وسیله دژخیمان  حفیظ الله امین کشته شدند و صدها تن دیگر این دلاوران حماسه آفرین نبرد علیه جهالت و تاریکی جاودانه شدند.

اعضای حزب ما با اعتقاد خدشه ناپذیر با این رهنمود های ارزشمند رهبر زحمتکشان افغانستان زنده نام ببرک کارمل فراموش نمیکنند که «بدون وحدت، حزب وجود ندارد و بدون حزب یک پارچه پیروزی ممکن نیست». لذا برای یک لحظه هم نخواهند گذاشت که کسی نام بزرگ حزب جان باخته گان ما را لکه دار کند. تمام دشواری ها و شکست های کنونی و اشتباهات گذشته و حال نمیتواند مانع آن شوند که به بانگ رسا اعلام کنیم: متن زنده گی پُر افتخار حزب ما با گلهای خونین حماسه های بزرگ فرزندان میهن آراسته شده و این حزب قهرمانان و جان باخته گان ماست که بر فراز بلند ترین قله پایمردی و ایثار و در گلگون ترین فصل تاریــــــخ کشور ما سرود رزم و پیکار را می سراید.

آری، چنین است و چنین خواهد بود! راه طی شده حزب ما، راه درست، بر حق و اصولی بوده است. ح.د.خ.ا. از گذشته ی پُر از فراز و نشیب، پیروزی ها و شکست ها می آموزد و آبدیده تر از دیروز به سود فردا گام بر میدارد!

 

فرخنده باد پنجاه و ششمین سالروز تأسیس ح.د.خ.ا!

درود به روان پاک جان باخته گان گلگون کفن حزب قهرمان ما!

رهبــــری «اصالت»،

ارگان نشراتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان

۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ 

 

   

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org