دوشنبه، ۱۴ می ۲۰۱۲

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

        ارسالیی فرید احمد کهسار

پیام تبریک دکتور عبدالله نایبی

عنوانی داکتر سید راوش رییس حزب نام نهاد مردم

(عبدالله نایبی به راوش این پیام را فرستاد که بعداً از سایت گروهک آینده برداشته شد.)


 

http://illiweb.com/fa/empty.gifکنگره وحدت یا کنگرهء انشعاب


شیر محمد بزرگر رییس نهضت فراگیر با داکتر سید راوش رییس حزب نام نهاد مردم

 

در احزاب باورمند به دموکراسی چنین معمول است که در نشر واقعیتهای تاخیر صورت نمیگیرد و حقایق کتمان و تحریف نمیگردند.

 خلاصه مطلب:

کنگره نهضت فراگیر دایر شد. قسمت اول بسیار عالی ، با شور و شعف بود و آدم را به یاد دوران مبارزات سیاسی بزرگ می انداخت.

اما گپ در بخش دوم یعنی بعد از صرف پلو و شوربای چاشت خراب شد.

این احزاب از علومی تا راوش و شورای اروپایی مبتلا به مرض مزمن تشکیلات بازی و عشق به کرسیها شده اند. مرض اروپایی توسط شورای اروپا به کابل انتقال یافت و روح و روان کنگره را در بخش دوم خراب کرد.

خلاصه؛ در رای گیری سری دوکتور راوش برنده شد و بزرگر باخت.اما چه برد و باختی. همان ترفند اروپایی.در صندوق راوش ۲۰ رای باطل پیدا شد که از طرف اروپایی ها انداخته شده بود.

بزرگر کنگره را غیرقانونی اعلام کرد و بردوام مبارزه زیر نام نهضت فراگیر تاکید کرد.

همان شب سایت بامداد نام حزب را حزب مردم اعلان کرد و جناب نایبی به راوش پیام شادباش فرستاد که بعدا از سایت آینده برداشته شد.

خلص کلام، گپ از وحدت به انشعاب تازه کشید!

این که بعضی افراد در سایتها لاف و پتاق وحدتخواهی را زده اند یک حرف مفت و ساخت ذهن های پچل است.

نکته جالب: در کنگره اصلا مسئله تغییر نام حزب مطرح نشده است.

تغییر نامها عشق قدیم رهبران اروپا نشین حزب از زمان داکتر نجیب است.

نهضت فراگیر چه بدی دارد؟

چند نفر از حزب علومی در کنگره بود.

یک نفر بنام ثریا پرلیکا آن هم مهمان.

 

اروپایی ها به شمول صدیقی، زیارمل و کاوه کارمل این ریشخندی را انداختند و خودشان در اولین پرواز روانه اروپا شدند.

 

پیکر از مرکز کنگره در شهر کابل

 

    منبع: سایت وزین پندار

 

 

  (اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)