پیام دوست گرانقدر

 گنجعلی عبدالله

 عنوانی سایت « اصالت »

My name is Ganjali Abdullah and at moment I am living in Sweden.

I am always reading your page and really proud of this page and I hope your success on this.

I just wanted to tell that I don’t have the Farsi program to write you guys my opinion so here I leave my number and you can contact me because I have also something to write.

 
My number is:  0046+00000000

 یادداشت اداره :

 دوست گرانقدر گنجعلی عبدالله !

 پیام شما را از طریق ایمیل عنوانی سایت « اصالت » دریافت کردیم ، از لُطف نیک و حُسن نظر شما در رابطه با سایت از شما قلباً سپاسگزاریم و ادارۀ سایت منتظرِ همکاری های قلمی شما دوستِ عزیز میباشد.

                                                                                موفق و کامگار باشید.