پیام تسلیت بمناست وفات نا بهنگام رفیق محمود بریالی

 

ر  امینی

 

 

 

 

 

پیام تسلیت

با اندوه و تاءثر فراوان اطلاع یافتم که رفیق محمود بریالی یکی از چهره های فعال سیاسی و شناخته شدهء مبارزه علیه ظلم , استبداد و تاریکی به تاریخ  ۱۵ قوس ۱۳۸۵ مصادف با ۵ دسامبر ۲۰۰۶ داعی اجل را لبیک گفته رفقا و دوستان خویش را تنها گذاشتند

 درست مرگ این مرد صادق و با وقار زمانی اتفاق می افتد که هنوز ما در آستانهء ده سالگی وداع رهبرِ محبوب القلوب ما و خلق زحمتکش افغانستان زنده یاد ببرک کارمل عزیز برادر بزرگ وی قرار داریم . بدینوسیله من نیز خود را در این اندوهء بزرگ شریک دانسته و مراتب تاءثر و تاءلم عمیق خویش را به مناسبت این ضایعهء بزرگ و جبران نا شدنی ابراز نموده، برای بازمانده گان، خانواده و همسنگران مذکور صبر جمیل آرزو می نمایم. .

 

روحش شاد و روانش گرامی باد

 

انجنیر علی مردان ظفری ادیلاید آسترالیا