علی احمد صارم
از کشور آلمان

 

 

 

پیام تسلیت

 به تأسف و اندوه فراوان اطلاع حاصل کردم که محترمه نسیمه (غیاثی)- این زن پُرافتخار وطنم بتاریخ  ۱۸ نومبر ۲۰۰۷ مطابق ۲۷ عقرب ۱۳۶۸ داعیه اجل را در دنیای بی وطنی لبیک گفت. در حالیکه مرگ این متوفی را ضایعۀ بزرگ برای آزادیخواهان کشورم و بخصوص زنان آزادیخواه افغانستان میدانم، خود و اعضای فامیلم را دراین غم و اندوه بزرگ شریک دانسته، برای نسیمه (غیاثی) که نه تنها به حیث یک زن روشنفکر و روشنبین در جم و جور کردن فامیل و خانواده خود دایماً کامیاب و موفق بود و در راه خدمتگذاری برای آوردن آزادی و دموکراسی ملی در افغانستان از خود افتخارات عظیمی به بازماندگانش میراث مانده، جنت فردوس و بهشت برین را تمنی نموده، برای رفیق و همسر عزیز شان رفیق گرامی برهان الدین (غیاثی) و همۀ اعضای فامیل و خانوادۀ محترم شان صبر جمیل را از خداوند آرزو میدارم.

 

علی احمد صارم

از کشور آلمان