شهاب الدین سرمند

 

 

 

پیام تسلیت

با تأثر و اندوه اطلاع حاصل كردیم كه محترمه نسیمه غیاثی داعیه اجل را لبیك گفت . روانش شاد باد!

به این مناسبت تأثرات، همدردی و تسلیت مان را به شما رفیق محترم غیاثی و فرزندان شما تقدیم میداریم . دردا كه شرایط جلاوطنی و فاصله های قابل ملاحظه دور از همدیگر مانع مساعدت لازمِ در روزهای دشوار، دوستان و رفقا میگردد . شما در این لحظات اندوهگین تنها نبوده ما هریك خویشتن را شریك درد، اندوه و تأثر شما دانسته، باری دیگر ابراز تسلیت و همدردی مینمایم.  به شما رفیق غیاثی و فرزندان شما سلامتی و طول عمر از بارگاه خداوند ارزو میداریم .عدۀ از كادرها و فعالان سازمان دموكراتیك جوانان افغانستان (اتحادیه جوانان) مقیم اروپا، امریكا و كانادا