پیام تسلیت بمناست وفات نا بهنگام رفیق محمود بریالی

امین الله  مفک

ر  امینی

از ایالت منی سوتای امریکا

امین الله  مفکر  امینی از ایالت منی سوتای امریکا

 

 

 

 

پیام تسلیت

گردانندگان گرانقدر سایت اصالت

لطفا پیام مرا به سایت مربوطه خود نشر فرمایید

 باور باینکه هر ذیروحی ذایقه تلخ مرگ راچشیدنیست امریست غیر قابل انکار ولی در مورد انسان این نیروی خلاق حتما سوال طور دیگری مطرح است که چطور زندگی بسر می برد وبکدام ارمان والا پابند ومعتقد است وثمره حیات وی در عرصه مادی و معنوی چه ارمغانی برای نسل اینده بشر بجا میگذارد

 اری همین است فرق بین زندگی انسان عادی و زندگی رادمردان بزرگ تاریخ . رفیق محمود بریالی شخصیت برازنده وپرچمدار مبارزو سر سخت مبارزات پیگیر در همه عرصه های زندگی سیاسی,اقتصادی وفرهنگی کشور ما یکی از همان شخصیت های فنا نا پذیر تاریخ میهن محبوب ما بود که با کمال تاسف اطلاعیه مرگ وی از طریق ماهنامه مشعل ,دل ودیده هزاران هزار فرزندان صدیق ح د خ  ا وسایر رزمندگان و معتعقدین راه و رسم عدالت و نظم اجتماعی را نه تنها در داخل کشور بلکه در کنج و کنار خارج از کشور به ماتم غم  کشاند

 خاطره مبارزات پیگیر این راد مرد بزرگ تاریخ وطن چون برادر ارشد وی رفیق مرحوم ببرک کارمل عزیز که گرانبهاترین دوره های شبابش را تا دم مرگ بخاطر تامین حیات مرفه برای انسان زحمتکش ومردم شریف میهنش و بخاطر ایجاد جامعه فارغ از هر نوع ظلم و استبداد وقف نمود چون مشعل تابان جاودانه خواهد درخشید

 من بحیث یک عضو سابقه دار ح د خ ا که از اندیشه ها ی تابناک این فرزند صدیق حزب ما و شخصیت میهنی بهره مندیهاهی زیادی از راه و رسم انقلابی اموخته ام باالنوبه این ضایعه بزرگ رفیق گرامی ما را به بازماندگان محترم شان ,اعضای پر افتخار ح د خ ا و همه جریانات مترقی و سایر وطنپرستان اظهار تسلیت عرض میدارم

 

هر گز نمیرد انکه دلش زنده شد بعشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما