"نیکولاس عزیز! من نیز به صف آنهائی که بصورت متحد، از بیانیۀ درخشان و شجاعانۀ شما که در شب ۶ دسیمبر ۲۰۱۵، ایراد نمودید، پیوسته و به شما تبریک می گویم.

در تاریخ جهان، بالا ترین سطح از شکوه و عظمت سیاسی که یک انقلابی می تواند به آن برسد، مقام رزمندۀ نامی ونزوئلا، "سیمون بولیوار" (آزادیخواه امریکای جنوبی، انقلابی آزادیخواه، قوماندان دلیر، رهبر جنبش استقلال خواهی، ونزوئلائی) است،  که نام او نه تنها به کشور خودش، بل به تمام امریکای لاتین تعلق دارد.

رهبر دیگری از ونزوئلا، میراث شایان و شایستۀ "بولیوار"،"هوگو چاویز" است که تا آخرین دقایق حیات خویش، لحظه ای را در راه دفاع از کشورش، مردم وخدمت گذاری به فر زندان فقیر بولیواری دریغ ننمود.

تاریخ نیز گواهی می دهد که کارگرانی  در اینجا وجود داشته و دارند که امکان تهیۀ غذای مغزی، خدمات پزشکی، آموزش رایگان، و مسکن دائمی، برای مردم مهیا می سازند. شما می توانید از الیگارش بپرسید، که آیا آنها همه این چیز ها را دوست دارند؟

انقلابیون کوبا، فقط در چند مایلی از ایالات متحدامریکا قرار دارند و حکام ایالات متحد امریکا همیشه، تا همین اکنون، خواب این را می بینند که کوبا را در اختیار شان داشته و آنرا به ترکیبی از فاحشه خانه - قمار خانۀ شان تبدیل بسازند . . . ."

بخشی از نامۀ سرگشاده فیدل کاسترو فقید به نیکو لاس مادورو رییس جمهور ونزوئلا مورخ ۶ سپتمبر ۲۰۱۵.

 دولت آمریکا در اتحاد به الیگارشی ونزوئلا جمهوری بولیواری ونزوئلا را هدف کارزاری خشن، برهم زنندهٔ ثبات، و بر انداختن حاکمیت مشروع مردمی آنکشور از طریق کودتا مورد هدف قرار داده اند.

گناه عظیمی که از نظر نژاد پرستان ثروتمند آنکشور و امپر یالیسم امریکا بر علیه آن آغاز نموده، و بلاکیت جدید را وضع مینماید اینست که دولت می خواهد از طریق انتخابات مشروع و قانونی بر مبنای قانون اساسی آنکشور پایه های (دموکراسی مشارکتی) را مطابق به آرمان و اهداف انقلاب بولیواری ۱۹۹۹ در آن کشور توسعه بدهد.

برای دانستن اینکه چرا انتخابات امروز ۳۰ جولای ۲۰۱۷ در آنکشور دایر گردید و استراتیژی آن چه است در متن زیر رفقا مطالعه نمایند.

رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو در روز تجلیل از روز همبستگی کارگران اعلام داشت خواهان برگزاری انتخابات برای تعیین مجلس جدید نماینده گان گردید.

امروز ۳۰ ماه جولای ۲۰۱۷ از جمله ۲۰ ملیون افراد واجد رای آکشور به پای صندوق های رای برای شرکت در انتخابات، و تعیین انتخاب ۵۳۷ عضو مجلس نماینده گان آن کشور میروند.

۸ عضو جدید مجلس نماینده گان از بومیان آن کشور با حفظ اصول های سنتی آنها برگزیده شده اند.

اهداف اصلی انتخاب مجلس نماینده گان جدید، توسعه آن و وارد نمودن بیشتر نماینده گان طبقه کارگر و زحمتکشان در مجلس نماینده گان آن کشور می باشد، و از این قرار است:

پیش زمینه:

رییس جمهور نیکولاس مادورو در پایان مارش بزرگ که به مناسبت جشن اول ماه می امسال به شرکت کارگران و زحمتکشان آن کشور برگزار گردیده بود، یکماه بعد از اینکه اتحاد احزاب راستی آن کشور تظاهرات خشونت آمیز که سبب قتل نزدیک به صد تن از اتباع آن کشور تا اکنون گردیده است، اعلام داشت.

مادورو برای انتخابات جدید مجلس نماینده گان روی سه هدف تاکید نمود:

۱- غلبه بر درگیری های کنونی در آن کشور که از طرف نیرو های راستی ضد فقرا و زحمتکشان در آن کشور براه انداخته شده است.

۲- باز گرداندن صلح و ثبات در کشور.

۳- دادن و اعطای فرصت برای مردم، بخصوص برای طبقه کارگر و زحمتکشان کشور در مورد آینده ونزوئلا، زیرا احزاب راستی تحت حمایت امپریالیسم امریکا  خواهان لغو برنامه های حمایتی از زحمتکشان و طبقه کارگر آن کشور، پیروی بازار آزاد، خصوصی سازی تمام دارایی های عامه و از جمله خصوصی سازی نفت آن کشور که الیگارش، و انحصارات نفت امریکا خواهان آن می باشند.

در همان روز جشن همبستگی کارگران، رییس جمهور مادورو فرمان شماره ۲۸۳۰ را صادر نمود که اهداف ذیل را شامل بود:

۱ اعاده و بهبود همکاری های میان مردم و ادارات دولتی و صلاحیت های ادارات مذکور.

۲- توسعه سیاست های اقتصادی بعد از سیاست های که بر مبنای درآمد نفت در آن کشور زیاد متکی بود.

۳- هویت قانونی دادن به ماموریت های اجتماعی.

۴ – تقویت سیستم قضایی در مبارزه بر علیه فساد، معافیت از مجازات، سفته بازی ها، و غیره.

زیرا سکتور های خصوصی و کورپریشن های وابسته به الیگارش های داخل آن کشور و امریکا، تا حدی زیادی عامل بی ثباتی اقتصادی، نا امنی دسترسی مردم بخصوص فقرا و زحمتکشان به مواد اولیه ضروری بوده اند.

۵- دادن هویت حقوقی به (کمون ها)، و پیاده نمودن نوع جدید از دمکراسی در جامعه ونزوئلا.

این مسئله کمون ها بسیار زیاد مهم است، فقید هوگو چاویز رهبر انقلاب بولیواری آن کشور کار را اینگونه آغاز نموده بود.

۶ - دفاع از حاکمیت ونزوئلا در برابر تجاوزات خارجی، عمدتاً امپریالیسم امریکا.

۷ – تر ویج فرهنگ گشایی در برابر تنفر نژادی و اجتماعی. زیرا در آن کشور قشر سفید پوست و ثروتمندان در برابر فقرا و بومیان تنفر عجیبی دارند، و از همین رو توان دیدن همه این حمایت از فقرا و زحمتکشان که در نتیجه انقلاب بولیواری بعد از سال ۱۹۹۹ برای طبقه محروم آن کشور مساعد گردیده ندارند.

۸- شناخت و حفظ حقوق نسل جوان کشور که یک مسئله فوق العاده با اهمیت است. رفقای افغانی و ایرانی به جوانان کشور مان بخصوص افغانستان نگاه نماییم، که در چه وضعیت بسر میبرند.

در اثر خصوصی سازی بخش تحصیلات عالی فرزندان فقرا به مشکل میتوانند تحصیلات عالی شانرا انجام بدهند، برای کار به کشورهای ایران و پاکستان، ترکیه، . . . مهاجرت مینمایند. تعداد زیاد شان به این آرمان شان نایل نمی آیند.

۹- حفظ و ترویج تنوع زیستی ارتقا و حفظ فرهنگ بومی شناختی در آنکشور.

این فر مان رییس جمهور بر مبنای ماده ۳۴۷ و ۳۴۸ قانون اساسی فعلی جمهوری بولیواری به وضاحت برای رئیس جمهور صلاحیت میدهد تا خواستار تشکیل مجلس نماینده گان جدید شود.

استدلال مخالفین احزاب راستی و مخالفت ایشان برای برگزاری انتخابات برای مجلس نماینده گان جدید اینست که می گویند اول باید رفراندوم در مورد بر گزار گردد، چنانچه که قبلاً در سال ۱۹۹۹، همین گروههای راستی در همکاری با امپریالیسم امریکا خواهان بر انداختن هوگو چاویز فقید بودند، و آن رفراندوم انجام پذیرفته بود، و چاویز به یک اکثریت عظیم برنده شد.

اکنون نیکولاس مادورو میتواند این کار را انجام بدهد، مگر با صلاحیتی که در قانون اساسی به رئیس جمهور اعطا گردیده در شرایط کنونی نیازی به آن نیست، زیرا کشور در تحت حملات شدید نیابتی از طریق نیروهای خرابکار و تروریست راستی آن کشور قرار گرفته است.

نامزدی کاندیدان از ۳۰ ماه می تا ۲ جون ۲۰۱۷ انجام پذیرفت.

داوطلبان واجد شرایط باید %۳ از حمایت رای دهنده گان خویش را باید قبل از کاندید شدن جمع آوری مینمودند.

هیچ یک از کارکنان و مقامات دولتی حق کاندید شدن در مجلس نماینده گان را ندارد.

۵۵۳۱۴ تن برای کاندیداتوری نام نویسی نمودند، ۶۱۲۰ تن نامزد توسط شورای ملی انتخابات واجد شرایط شناخته شده و از جمله ۳۵۴۶ نامزد های منطقوی و بقیه ۲۵۷۴ برای رای سکتور ها نامزد گردیدند.

تقسیم ۵۴۵ کرسی از این قرار است:

۵۴۵، مجموع کرسی ها، ۳۶۴ کرسی بر مبنای منطقه، یک کرسی برای هر شهر داری، و دو کرسی اضافی شهرداری که در پایتخت هستند، ۸ کرسی برای بومیان، ۱۷۳ کرسی برای سکتور های خاص که شامل:

کارگران، دهقانان، افراد معیوب، محصلین، باز نشسته ها (متقاعدین)، بخش سکتور تجاری، کمون ها و بخش شورای کمون ها تقسیم بندی گردیده.

رای منطقوی: ۳۶۴ عضو مجلس نماینده گان از مناطق بر مبنای تقسیمات جغرافیایی کشور با یک کرسی از هر شهر داری در کشور، و دو کرسی اضافی برای شهر های که در پایتخت هستند، و یا به عبارت دیگر شهر های بزرگ انتخاب و تعیین میگردند.

منطقه مرکزی کاراکاس که بزگترین جمعیت را دارد، ۷ نماینده از آن انتخاب میگردد.

رای سکتور ها:

رفقا و دوستان! آنچه تا اکنون بیان داشتیم از شایسته ترین و جدید ترین شیوه انتخابات در یک کشور و احتمالاً در جهان کم نظیر باشد و به همین دلیل فریاد نیرو های راستی، سوتمندان و الگارش های آن کشور و حامی ایشان امپریالیسم امریکا را بر انگیخته، و به دلیل برگزاری انتخابات در آن کشور بلاکیت جدید اقتصادی وحشیانه را وضع نموده است.

سکتور رای دهنده گان قرار زیر است:

۸ کرسی برای ماهی گیران و کشاورزان، ۵ کرسی برای کسبه کاران، ۵ کرسی برای معیوبین، ۲۴ کرسی برای محصلین، ۲۸ کرسی برای بازنشسته گان (متقاعدین)، ۲۴ کرسی برای شورای کمون ها، ۷۹ کرسی برای کارگران.

دیده میشود که کارگران بیشترین کرسی را در مجلس نماینده گان دارند.

سکتور و یا بخش کارگران به ترتیب زیر تقسیم گردیده:

۱۷ کرسی برای ادارات دولتی، ۱۴ سیت برای سکتور و یا بخش خدمات، ۱۲ کرسی برای بخش اجتماعی، ۱۱ کرسی برای تجارت، ۱۱ کرسی برای خود اشتغالی، ۶ کرسی برای صنعت،۴ کرسی برای ساخت و ساز ها (ساختمانی)، ۲ کرسی برای صنعت نفت، ۲ کرسی برای حمل و نقل.

رفقا! این توضیحات  تلاش های جدی دولت بولیواری و حکومت مردمی آن برای تعمق دادن هر چه بیشتر (دموکراسی مشارکتی) است که در ابتدای انقلاب بولیواری در ونزوئلا به مردم آن بخصوص به طبقه کارگر و زحمتکشان آن کشور وعده سپرده شده بود. و این دموکراسی مشارکتی در سالهای ۲۰۰۵ در زمان هوگو چاوز تسریع و عمق بیشتر پیدا نمود.

لعنت و تکفیر دولت بولیواری از طرف آنهایی که خواهان انتخابات صرفاً (نماینده گی) که هر چهار سال یک بار دایر میگردد (انتخابات بورژوازی ناب، صرفاً فریب و اغواء که در تمام کشور های غربی، و نمونه افتضاح آمیز آن را امپریالیسم امریکا در سال ۲۰۱۴ به مصرف نزدیک به ۲۰۰ ملیون دلار در افغانستان برگزار نمود.) بنا بر همین دلیل صورت میگیرد.

گام های بعدی، بعد از انتخابات:

مجلس موسسان جدید در ظرف ۷۲ ساعت بعد از اعلان نتایج انتخابات سوگند وفاداری یاد نموده و به کار شان آغاز خواهند نمود.

در ابتدا با روش کار اسامبله ملی ۱۹۹۹ کار را آغاز نموده و بعد موکلین وظیفه خواهند داشت تا روش های کاری مشخص خودشان را نظر به شرایط و اوضاع معین ترتیب و معین نمایند.

این انتخابات در ونزوئلا ۲۱- مین انتخابات در ظرف ۱۸ سال حاکمیت انقلاب بولیواری در آن کشور می باشد، و یکی از شفاف ترین  سیستم انتخاباتی در جهان محسوب میگردد.

در این انتخابات مدل مورد استفاده عبارت اند سیستم الکترونیکی رای مستقیم و سری است، که زمان (مرکز کارتر، همان جمی کارتر معروف امپریالیست)، سیستم انتخابات در ونزوئلا را یکی از مطمئن ترین، و شفاف ترین سیستم انتخابات در جهان توصیف نموده بود.

تذکر:

این نوشته را در حمایت از انقلاب بولیواری در ونزوئلا و تقبیح توطئه امپریالیسم امریکا بر علیه مردم آنکشور برای بر انداختن حاکمیت مشروع آن کشور، و از جانب دیگر برای اینکه رفقای ما از شیوه انتخابات بورژوازی، و تفاوت آن با انتخابات احزاب سوسیالیست و مترقی آگاهی یابند تهیه داشتم.

پایان.

۳۱ جولای ۲۰۱۷

 

از قلم همین نویسنده:

* اخوان المسلمین و روابط تاریخی اش با استعمار و امپریالیسم

* ﻭﺳﺎﻳﻞ اطلاعات جمعی ﻭ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ آﻥ ﺗﻮﺳﻄ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎنی، ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺪﻳﺎی ﺑﺪﻳﻞ در برابر آن

*  چگونه غرب داعش را ایجاد نمود؟

*  برژنسکی طراح اصلی ایجاد گروههای جهادی آدم کش و تروریستان

 

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org