زبیــر شــیرزاد


 
تاریخ جاودانگی:

 یکشنبه، ۲۳ می ۲۰۲۱ مطابق ۲ جوزای ۱۴۰۰

من و زنــده یـــاد رفـیق فــضــلــی

 

رفیق عبدالقدیرجان فضلی!

درگذشتِ رفیق عبدالقیوم فضلی، پدر عزیزت، من و فامیل ما را همچو شما سوگوار ساخت، روحش شاد باد! مرگ رفیق فضلی عزیز ضایع بزرگ به جنبش ترقیخواه است.

عزیزم قدیر جان! شما آن وقت جوان نبودید، مگر حتماً به یاد دارید، در اوایل برج حوت ۱۳۵۷ در منزل زنده یاد رفیق میر آقا محمود جلسه ی حزبی داشتیم و زنده یاد رفیق محمد آصف لطیفی مامای شما نیز حضور یافت، شرایط دشوار و دورۀ اختناق بود، رفیق عسکر چالاک مرا همراهی میکرد. بعد از قیود شب گردی، رفیق آصف لطیفی رفت و ما را به چای صبح در حصۀ اول خیرخانه در منزل شما دعوت کرد. خوب یاد دارم که دربِ منزلِ شما را زنده یاد رفیق فضلی صاحب بدستان مبارک خود باز نمود و خوش آمدید گفت و ما را به مهمان خانه دعوت کرد. آن مبارک خود را معرفی کرد من قیوم فضلی هستم، با معرفی او خرسند شدیم، چای صبح آورد با هم یکجا در منزل شما صبحانه صرف کردیم، زنده یاد فضلی به وظیفه رفت و ما سه رفیق با هم ماندیم و صحبت کردیم، رفیق آصف در غیاب گفت: رفیق عبدالقیوم فضلی از یکسو از جمله ی کادرهای برجسته ی حزب است و تمام عمر در هلمند مبارزه کرده و از سوی دیگر یازنه ی من است. مدتی نه گذشته بود ما زندانی شدیم، رفیق آصف لطیفی، که محصل صنف پنج پولیتخنیک رشته ی نفت و گاز با رفقا عنایت پژوهان گردانی و سید مجتبی همصنف و هم اتاقی بود، شهید شد، پدرت زنده یاد رفیق فضلی بزرگ و ما هر یک رفیق میر آقا محمود، عسکر چالاک، من زبیر شیرزاد و رفقای دیگر در پُلچرخی زندانی و پس از ۶ جدی ۱۳۵۸ از زندان رها شدیم. سال ۱۳۶۰ از تصادف نیک که فامیل شما نیز در بلاک ۱۲۷ جابجا شد با هم همسایه شدیم و در دهلیز با پدر بزرگوار شما رفیق فضلی عزیز سر خوردیم و دوستی و رفاقت ما مجدد آغاز شد. رفیق فضلی بزرگ از جمله ی حزبی های مومن، دانشور و کم حرف بود که به دوستی او میبالم، فراموش نمیکنم رفیق زنده یاد عبدالمجید سربلند برایش گفت خانه ی تان باید تبدیل شود مگر فضلی صاحب گفت یک اطاق هم کفایت میکند بهتر است استحقاق من به فامیلی که ضرورت دارد داده شود، آنجا دیدم که او شخصیت قانع و یک حزبی واقعی، میهندوست و مردم دوست بود، رییس عمومی مطابع دولتی و پسانها معاون پشتنی تجارتی بانک بود، سالها گذشت، بارها او را دیدم، پاک زنده گی کرد و با سر بلند، نام نیک و با دستان پاک از دنیا رفت، خبر مرگش شوکه ام ساخت. روانش شاد، یاد و خاطرات نیک و فراموش ناشدنی اش جاویدان باد!

زبیر شــیرزاد

 

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org