پنجشنبه، ۲۵ مارچ ۲۰۲۱

 امین الله مفکر امینی

 

پایمردی باید آموخت!

 

پایمردی باید آموخــــت در رهـی آبــــادی مــیهن

تحقق ایـــن امر است به شعــــار وطـــن یـــا کفن

وطــــن شگوفان نمیگــــردد، ز حـــضور دشمنان

برآزاده گان شرم وننگ است گردهند به غیرعنان

رزمنده گی خواهد وقوف زخواستهای برحق خلق

کار و پیکار آزاده گان پٌر زیــــب بود ز ایـن سبق

که این کار و پیکار نداشته افــکار باطل بـــه انــدر

اندیشه های دورانسازباندرداشت که گــشت پرثمر

که جـــانها باختند و نــگذاشتند مٌلک آبـــا بدشمنان

بــمردانگی حفظ کردند ایـــــن خـــــطه ای نیاکـــان

بیا هموطن! یکجا شویم بر حفظ خطــه ای شیـران

که  بـــــــــاین خطه نزیبد نوای شغالان و گـرگان

این خواسته ها میسر نشـــــــود، ز اختیار سکــوت

دشمنان را باید کشت و زندانی کرد چو تارعنکبـوت

مفـــــــکر خـواهد  رسالت اصالتداران   وطـــــــن

تــا بوحدت زنده دارند  نام نیک مردم و میهـــــــن

کــه بی وحدت نمیگردد  دشمنان میهن سرنگون

تـــــــداوم پاشیده گی تحقق بــــــــخشد شور جنون

 

 

 

  

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org